Lokalizacja oprogramowania

KERN AG wykorzystuje najnowsze pomoce i metody, by zlokalizować menu, pola dialogowe i przyciski interfejsu oprogramowania, pomoc online, drukowaną dokumentację oraz inne dołączone pliki (umowa licencyjna, plik readme oraz wiele innych) w celu wykorzystania ich w kraju docelowym. Doświadczenie pokazuje, że najlepsze rezultaty w lokalizacji oprogramowania osiąga się, gdy umiędzynaradawia się w pierwszej kolejności interfejs, bądź gdy dopasowuje się layout.

Z powodu różnic w długości tekstów w różnych językach, KERN AG w ramach lokalizacji dopasowuje wielkości przycisków oraz pól dialogowych (resizing). Zlokalizowany interfejs użytkownika służy jako referencja do tłumaczenia pomocy online oraz dokumentacji, którą przeprowadza ten sam zespół, który lokalizował interfejs użytkownika.

Proces sprawdzania jakości

W kwestii łatwości obsługi oprogramowania, zapewnienie jakości zajmuje podstawowe miejsce, by uniknąć błędów przy internacjonalizacji i lokalizacji Dobre tłumaczenie to praca zespołowa - jakość strategii internacjonalizacyjnej oraz tekstu wyjściowego określa poziom oprogramowania dostępnego w kilku wersjach językowych.

 

Testy internacjonalizacji

Jeszcze przed lokalizacją produktu test internacjonalizacji wskaże drogę, aby ewentualnie w ramach pseudolokalizacji sprawdzić, jak dalece da się przystosować oprogramowanie i ułatwić adekwatną specyficzną dla kraju lokalizację. Tym samym jest sprawdzane, czy regionalne standardy użytych czcionek jak także oprogramowanie i sprzęt są dostępne w krajach docelowych.

Test lokalizacji

Do tłumaczenia niezbędni są profesjonalni tłumacze specjalistyczni, rodzimi użytkownicy języka, posiadający znajomość branżowego IT. Lokalizacja wysokiej jakości obejmuje kontrolę przeprowadzoną przez drugiego tłumacza specjalistycznego oraz test lokalizacji, przy którym uwzględnia się wizualne i funkcjonalne oraz typowo językowe aspekty, aby móc zapewnić łatwość obsługi lokalizowanego oprogramowania.

Testy funkcjonalne

Aby przeprowadzić testy funkcjonalne po lokalizacji, KERN AG tworzy razem z klientem skrypt testu, zawierający wszystkie instrukcje dotyczące otwierania menu oraz wykonywania wszystkich funkcji. Możliwe testy funkcjonalne obejmują m.in. validation testing (kontrolę wbrew wymogom), defect testing (lokalizację i usunięcie błędów - debugging) i regression testing (powtórne testy dla zmienionych wersji), aby sprawdzić, czy produkt spełni wymogi lokalne. W związku z powyższymi testami, na życzenie klienta mogą zostać przeprowadzone testy interfejsu, kompatybilności, testy osiągów, testy transakcji oraz wiele innych. 

Lokalizacja oprogramowania z reguły jest bardzo kompleksowym projektem, ale z rozległą wiedzą, długoletnim doświadczeniem oraz profesjonalną kontrolą jakości, klient może mieć pewność co do satysfakcjonującej i optymalnej realizacji przez KERN AG jego projektów lokalizacyjnych.

Czy masz pytania dotyczące lokalizacji i testowania? Zespół językowy KERN pozostaje zawsze do dyspozycji udzielając chętnie osobistej porady i informacji .