• Szkolenia

  Szkolenia

  Szkolenia i trening dla tłumaczy wewnętrznych, redaktorów technicznych i kierowników projektów

Szkolenia

Dzięki swojemu ponad 50-letniemu doświadczeniu w złożonych projektach tłumaczeń i lokalizacji KERN Polska oferuje obszerny program szkoleń dla tłumaczy wewnętrznych, redaktorów technicznych i kierowników projektów. Od podstaw teoretycznych, przez szkolenia w zakresie różnych narzędzi do zarządzania tłumaczeniami i terminologią, jak też programy desktop publishing po szkolenia i warsztaty na indywidualnie wybrane tematy, trenerzy KERN Polska z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach stacjonarnych i online przekażą know-how do realizacji projektów tłumaczeniowych i lokalizacyjnych.

Treści szkoleń i warsztatów kierują się przy tym wiedzą podstawową, doświadczeniami, zadaniami i życzeniami uczestników. Możecie przesłać nam na wstępie swoje pliki przykładów z konkretnymi pytaniami, którymi będziemy kierować się na szkoleniach i warsztatach. Poniższe przeglądy szkoleń należy rozumieć jako propozycje, które - rzecz jasna - mogą być indywidualnie dostosowane do potrzeb klienta.

Oferta szkoleń KERN Polska

Systemy pamięci tłumaczeniowej TM

 • Początkujący: Poznają podstawy tłumaczenia wspomaganego komputerowo i uzyskują wgląd w środowisko pracy żądanego systemu pamięci tłumaczeniowej (np.: Across– Personal Edition/Language Server, SDL Trados Studio, SDL Trados WorldServer, memoQ itd.). Szkolenia są dostępne głównie dla tłumaczy lub kierowników projektów.

 • Zaawansowani: W ramach szkolenia pogłębia się wiedzę dotyczącą obróbki plików o różnych formatach, specjalnych ustawień użytkownika i systemu, środków zapewniających jakość w procesie tłumaczenia, wyrównania, serwisu baz danych i - na życzenie - dalsze tematy uzgodnione na wstępie w związku z wymaganym systemem pamięci tłumaczeniowych. O głównym nacisku tematycznym decydują kompetencje i role uczestników.

Zarządzanie terminologią

 • Początkujący: Uczą się podstaw pracy terminologicznej i dowiadują się, jak można systematycznie rozbudowywać terminologię i nadawać jej strukturę. Celem ukierunkowanym na użyteczność bazy danych terminologii powinno być szybkie i pozbawione wątpliwości znajdowanie tłumaczenia jakiejś nazwy w języku wyjściowym w bazie danych terminologii lub w procesie redagowania bądź tłumaczenia. Poza tym uzyskują wgląd w środowisko pracy wymaganego systemu zarządzania terminologią (np.: crossTerm, MultiTerm, TermStar itd.).

 • Zaawansowani: Poznają możliwości ekstrakcji terminologii do rozbudowy lub rozszerzenia bazy danych terminologii, jak można konserwować zasoby terminologiczne, udostępniać wewnątrz firmy na zasadzie sieciowej, jak opracowywać przewodnik terminologiczny itd. W ramach warsztatów można zaprojektować obieg dokumentów, przez który da się sensownie sterować sukcesywnym rozwojem i serwisem baz danych terminologii, jak też procesem walidacji i zwalniania. W tym miejscu ująć należy zwłaszcza liczbę, rolę i uprawnienia decyzyjne użytkowników. Wynik tej pracy wpływa na ocenę struktury bazy danych, aby można było wydawać decyzję w odniesieniu do pól tekstowych i pól list wyboru, które dotyczą statusu zwolnienia wpisu lub nazwy. Ponadto tematem warsztatów poświęconych terminologii może być analiza dotychczasowego sposobu postępowania dla znalezienia nazwy/jej charakteru oraz celem nadania struktury w przewodniku terminologicznym, można poddać dyskusji, jak uprzednio zdefiniowane procesy terminologiczne można integrować z różnymi środowiskami systemowymi.

Programy DTP

Redaktorom technicznym KERN AG oferuje odpowiednie szkolenia w popularnych rozwiązaniach opracowań autorskich i publikacji - Adobe FrameMaker i Adobe InDesign.

Adobe FrameMaker
 • Początkujący: Poznają wiedzę podstawową i zapoznają się z platformą roboczą programu FrameMaker, aby od początku tworzyć dokumenty w sposób profesjonalny. Wyjaśnia się najważniejsze funkcje, np. różne typy stron, formaty, formaty akapitu, katalogi, zmienne i tworzenie automatycznych list i numerowania. Prezentuje się też funkcję książki, jak też tworzenie plików PDF.

 • Zaawansowani: Dla wszystkich, którzy posiadają już podstawowe umiejętności z zakresu FrameMarker, seminarium takie pogłębi ich wiedzę: Nauczą się postępowania z tekstami warunkowymi i generowanymi automatycznie, tworzeniem szablonów, stosowaniem stron wzorcowych i odniesienia, numerowaniem rozdziałów i stron, integracją ilustracji i grafiki w tekście, sporządzaniem glosariuszy itd.

 • Eksperci: Warsztaty ekspertów przybliżą wskazówki i sztuczki, których nie znają nawet doświadczeni użytkownicy: Tu jest czas na szczegółowe pytania w związku z indywidualnymi scenariuszami dokumentacyjnymi, jej optymalizacją dla procesów tłumaczenia, specjalnymi ustawieniami, stronami kodowania i kodem źródłowym MIF, scenariuszami ustrukturyzowanymi programu FrameMaker, ewentualnie bazującymi na XML..
Adobe InDesign
 • Początkujący: Poznają wiedzę podstawową i zapoznają się z platformą roboczą programu InDesign, aby od początku tworzyć dokumenty w sposób profesjonalny. Wyjaśniane będą najważniejsze funkcje, np. zakładanie dokumentów i projektów, praca z płaszczyznami i pomocami pozycjonowania, rozmieszczanie tekstów i grafiki, formatowanie akapitów. Przedstawiana jest także funkcja książki i sporządzanie plików PDF, można dowiedzieć się, jak przygotowywać pliki do dalszej obróbki, na przykład do druku.

 • Zaawansowani: Dla wszystkich, którzy posiadają już podstawowe umiejętności z zakresu InDesign, seminarium takie pogłębi ich wiedzę: Nauczą się postępowania z tekstami warunkowymi i generowanymi automatycznie, tworzeniem szablonów, stosowaniem stron wzorcowych i odniesienia, numerowaniem rozdziałów i stron, integracją ilustracji i grafiki w tekście, sporządzaniem glosariuszy itd.

 • Eksperci: Warsztaty ekspertów przybliżą wskazówki i sztuczki, których nie znają nawet doświadczeni użytkownicy: Tu jest czas na szczegółowe pytania w związku z indywidualnymi scenariuszami dokumentacyjnymi, jej optymalizacją dla procesów tłumaczenia, specjalnymi ustawieniami i metadanymi, budową wielojęzycznych dokumentów, formatami eksportowymi INX i IDML i bazującymi na XML scenariuszami ustrukturyzowanymi programu InDesign oraz metodami zapewnienia jakości.

Zapewnienie jakości

Korektorom i lektorom, ale także kierownikom projektów w dziedzinie tłumaczeń, KERN Polska oferuje szkolenia i warsztaty na temat środków zapewniania jakości w procesie tłumaczenia i lokalizacji.

 • Początkujący: Zyskują przegląd podstawowych środków zapewniania jakości tłumaczeń i dowiedzą się, w jakich scenariuszach można je sensownie i celowo stosować. Prezentuje się, jakie środki są wymagane do wypełnienia norm i standardów przyjętych w branży, jak DIN EN ISO 9001 oraz ISO 17100.

 • Zaawansowani: Zapoznają się ze zautomatyzowanymi środkami zapewniania jakości i zyskają wgląd w sposób działania kontrolerów formalnych, aby w sposób automatyczny wyśledzić potencjalne błędy formalne w tłumaczeniach. Należą do tego, przykładowo, kontrole tłumaczeń pod względem kompletności, konsekwencji, poprawności pisowni, terminologii, liczb, prawidłowego zapisu tagów itd. Warsztaty są dostępne z koncentracją na wymagany w danym wypadku system pamięci tłumaczeniowej, wewnętrzne lub autonomiczne narzędzia QA. Rzecz jasna, podczas warsztatów można pogłębić też dalsze środki zapewniania jakości, objaśnione od podstaw na warsztatach dla nowicjuszy.

 • Eksperci: W warsztatach dla ekspertów jest czas na indywidualną definicję kryteriów zapewniania jakości i ich implementację w przepływ pracy tłumaczeniowej i/lub lokalizacyjnej również po kątem planowanych środków certyfikacyjnych. Warsztaty są dostępne z koncentracją na procesach tłumaczeń, lokalizacji stron internetowych i oprogramowania.

Oferta szkoleń KERN Polska

Treningi językowe

Więcej informacji i naszej ofercie szkoleń językowych znajdziesz na stronie KERN AG Training.

Trening międzykulturowy

Tylko ten, kto wpuści inne kultury i przeanalizuje swoje zachowanie, może zawrzeć za granicą wiążące kontakty i z powodzeniem negocjować. 

Trening kompetencyjny

Aby być przekonującym w obcym języku, trzeba posiąść nie tylko umiejętności językowe, ale władać także właściwymi technikami komunikacji.

KERN wirtualny kurs online

Ucz się nowego języka na żywo online w internecie, elastycznie i interaktywnie ze swoim osobistym trenerem w biurze lub w podróży. 

Odczuwasz brak jakiegoś tematu doradztwa? Napisz do nas: info@e-kern.com