• Doradztwo we wszystkich językach świata

  Doradztwo i consulting

  Doradcy KERN Polska ustalą wspólnie z Tobą, jak najlepiej zrealizować globalną strategię firmy.

Doradztwo i consulting

Chcesz dotrzymać kroku ze swoim produktem na rynku zagranicznym? Chcesz zoptymalizować proces tłumaczeń wielojęzycznych mediów? Wykorzystaj obszerne doświadczenie doradców KERN Polska w komunikacji obcojęzycznej i zoptymalizuj nakłady oraz koszty. Doradcy KERN Polska ustalą wspólnie z Tobą, jak najlepiej zrealizować globalną strategię firmy.

KERN Polska wesprze Cię w następujących dziedzinach tematycznych:

Tłumaczenia pisemne

KERN Polska zna potrzeby różnych branż i firm pod względem zarządzania tłumaczeniami i Zarządzanie lokalizacją. Aby zapewnić optymalne wsparcie w potrzebach w zakresie komunikacji obcojęzycznej, możliwe jest ujęcie przy pomocy modeli stopnia dojrzałości lokalizacji (Localization Maturity Model) stanu rzeczywistego dotychczasowych praktyk razem z mocnymi i słabymi stronami oraz pożądaną poprawą i przyporządkowanie do spektrum właściwości opartych na technologii i procesach.

KERN Polska doradzi i opracuje wspólnie z klientem strategię działania dla osiągnięcia celów w dziedzinie komunikacji obcojęzycznej dla optymalizacji nakładów i kosztów. W ramach doradztwa można wyjaśniać kwestie zarządzania tłumaczeniami, stosowania Translation Memory, tłumaczenia maszynowego itd. KERN Polska pozostaje również do dyspozycji w doradztwie niezależnym od producentów systemu, pod względem doboru odpowiednich do potrzeb systemów pamięci tłumaczeniowej.

Pobierz nasz biuletyn informacyjny Localization Maturity Model!

Lokalizacja

Lokalizacja stron internetowych

Wielojęzyczność firmowej strony internetowej jest od dawna standardem międzynarodowym. KERN Polska doradzi z punktu widzenia językowego, kulturowego i technologicznego, jak można ukształtować stronę internetową w sposób zoptymalizowany pod względem wyszukiwarek, tłumaczenia i lokalizacji, aby można było ją skutecznie ulokować na rynkach międzynarodowych. Chętnie przybliżymy narzędzia i technologie stosowane w procesie lokalizacji i wskażemy, jak można przygotować treści strony internetowej dla efektywnego jej przetłumaczenia i lokalizacji. W tym kontekście, po realizacji strony, wyjaśniane będą także interfejsy, formaty eksportu, dobór odpowiednich formatów plików oraz zestawy znaków i kodowanie.

Optymalizacja wyszukiwarek dla stron wielojęzycznych

Zespół tłumaczy specjalistycznych i ekspertów od marketingu online opracowuje wielojęzyczne rozwiązania i koncepcje dla nowych stron internetowych lub poszczególnych kampanii online. Zespół wykorzystuje obszerną wiedzę ogólną firmy KERN Polska o danych rynkach docelowych i o uwarunkowanym kulturowo wyszukiwaniu stron internetowych grupy docelowej. Tylko tak strona internetowa zyska lepszą pozycję na liście wyników wyszukiwarek, a tym samym większą liczbę odwiedzin. Chętnie doradzimy pod kątem budowy wielojęzycznej strony internetowej, zoptymalizowanej dla wyszukiwarek, właściwego dopasowania tekstów online we wszystkich językach do wyszukiwarek, poprawnego stosowania słów kluczowych, międzynarodowych kampanii reklamowych itd. Załaduj nasz biuletyn informacyjnyTłumaczenia SEO jako PDF!

Lokalizacja oprogramowania

Doświadczenie mówi, że najlepsze efekty lokalizacji oprogramowania uzyskuje się wtedy, gdy platforma użytkownika jest umiędzynarodawiana w pierwszym kroku. KERN Polska doradzi z punktu widzenia językowego, kulturowego i technologicznego, jak można prawidłowo kształtować oprogramowanie pod kątem lokalizacji, by usunąć bariery w celu międzynarodowego stosowania. Chętnie objaśnimy narzędzia i technologie stosowane w procesie lokalizacji i wskażemy, jak można dostosować oprogramowanie do wymogów określonego rynku docelowego. W tym kontekście, po realizacji oprogramowania (np. aplikacje JAVA, zastosowania NET, pliki RC, treści baz danych), wyjaśniane będą także interfejsy, formaty eksportu, dobór odpowiednich formatów plików oraz zestawy znaków i kodowanie. Chętnie doradzimy w kwestii optymalnej realizacji testów umiędzynarodowienia (przed lokalizacją produktu), testów lokalizacji (po tłumaczeniu) i testów funkcjonalnych (po lokalizacji).

Narzędzia lokalizacji

KERN Polska jest również do dyspozycji w doradztwie niezależnym od producentów systemu pod kątem doboru narzędzi lokalizacji, odpowiednich do potrzeb klienta.

Zarządzanie projektami

W czasach rosnącego handlu transgranicznego sterowanie procesami i projektami tłumaczeniowymi zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Tłumaczenia na coraz więcej języków docelowych, coraz krótsze czasy od koncepcji do wejścia na rynek i coraz bardziej złożone struktury dokumentów i systemów wymagają tego, by projekty tłumaczeń nie były rozpatrywane jako izolowane zadania pojedynczych osób, lecz jako proces, część zintegrowanej całości cyklów pracy uprzednich i następczych. Dlatego kierownicy projektów potrzebują swoistego rodzaju drogowskazów i myśli przewodnich do koordynacji projektów. Jako długoletni partner przemysłu KERN Polska dysponuje szerokim know-how w dziedzinie zarządzania projektami tłumaczeń wielojęzycznych wszelkiego rodzaju.

KERN Polska wyjaśni, w jaki sposób jako klient już na etapie przygotowania projektu można przyczynić się do w pełni pomyślnej realizacji zlecenia tłumaczenia. KERN Polska doradzi oprócz tego w kwestii efektywnego zarządzania projektami, jak w każdej fazie projektu można zdefiniować zadania i kompetencje kierownika projektu i w jaki sposób skutecznie komunikować się z członkami zespołu i innymi uczestnikami projektu. W tym kontekście objaśnia się poszczególne fazy projektu, zarządzanie czasem, zasobami, ryzykiem i zmianami, dokumentację projektu, ocenę jakości oraz projektu itd.

Zapewnienie jakości

KERN Polska wskazuje środki zapewniające jakość w procesie tłumaczenia i lokalizacji oraz radzi, jak wdrożyć środki zapewniające jakość do poszczególnych przepływów pracy tłumaczenia i lokalizacji, aby uczynić zadość standardom jakości i normom, jak DIN EN ISO 9001 oraz ISO 17100.

W tym kontekście można wyjaśnić takie tematy, jak wybór odpowiedniego usługodawcy językowego, dobranie i optymalne przygotowanie zespołu projektowego, konsekwencja terminologiczna i stylistyczna, stosowanie narzędzi zapewniania jakości, dokumentowanie sprawdzonych wyników pracy, zarządzanie pytaniami i odpowiedziami, zakładanie modeli QA, Lektorat i korekta Korekta i lektorat , normy jakości itd.

Terminologia

Jednolita językowo terminologia firmowa stanowi centralną część składową firmy eksportującej. Wpływa na percepcję firmy wewnątrz i na zewnątrz, wzmacnia markę firmową i skupia wiedzę wewnątrzfirmową. Krótko mówiąc: Jest cechą językową indywidualnej tożsamości firmy.

KERN Polska doradzi, jak efektywnie przetwarzać, pielęgnować, zarządzać, udostępniać światu jedno-, dwu- i wielojęzyczne zasoby terminologiczne i zdefiniowane procesy terminologiczne integrować w istniejących środowiskach systemu, procesach redakcyjnych i tłumaczeniowych, aby ustalić know-how przedsiębiorstwa klienta i tym samym przyczynić się do zarządzania wiedzą w skali firmy. Doradztwo w dziedzin zarządzania terminologią idealnie komponuje się, bądź uzupełnia z oferowanymi przez KERN AG warsztatami na temat pracy terminologicznej.

Pobierz naszBiuletyn informacyjny o zarządzaniu terminologią jako PDF!

Tok pracy nad tłumaczeniem specyficznym dla klienta

W czasach rosnącego handlu transgranicznego sterowanie procesami i projektami tłumaczeniowymi zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Tłumaczenia na coraz więcej języków docelowych, coraz krótsze czasy od koncepcji do wejścia na rynek i coraz bardziej złożone struktury dokumentów i systemów wymagają tego, by projekty tłumaczeń nie były rozpatrywane jako izolowane zadania pojedynczych osób, lecz jako proces, część zintegrowanej całości cykli pracy uprzednich i następczych.

KERN Polska postawiła sobie za cel, by wspólnie z klientami opracować elastyczne, zindywidualizowane procesy, które pociągną za sobą pakiet wiedzy wewnątrzfirmowej. Począwszy od doradztwa w dziedzinie pisania i formatowania pod kątem przyszłych tłumaczeń, przez pozyskiwanie, porządkowanie i pielęgnację wewnętrznej terminologii klienta i budowę i pielęgnację pamięci tłumaczeniowych, aż do płynnej integracji procesów własnych klienta w zakrojony na szeroką skalę przepływ, firma KERN Polska służy rozległym doświadczeniem.

Założenia procesu i jego kształtowanie

Na początek współpracy, która wymaga ukształtowania ciągłego procesu tłumaczenia, należy najpierw ująć i przeanalizować istniejące przebiegi wewnętrzne. W ramach tej analizy, w której powinni uczestniczyć wszyscy aktorzy przebiegów wewnętrznych, ustala się zwykłe postępowanie przy sporządzaniu tłumaczeń. Dokumentuje się przepływ pracy i konkretne założenia procesu.

Cel to optymalizacja procesu z uwzględnieniem istniejących struktur organizacyjnych, aby uczynić obliczalnym stworzenie spójnej dokumentacji obcojęzycznej dla wprowadzenia nowych produktów. Należy omówić tu nie tylko kwestie przekazywania tekstów i powoływania określonych tłumaczy oraz lektorów. Centralne znaczenie ma raczej przekazywanie danych między systemami tłumaczenia, redakcji, informacji o produkcie, mediów, zarządzania treścią i dokumentowania, a także kwestie tworzenia konsekwentnych tekstów źródłowych i jednolitego układu, uwzględniającego różnice długości tekstów języków docelowych. Co do treści należy uzgodnić terminy i tłumaczenia z pracownikami wewnętrznymi i partnerami zagranicznymi oraz zagwarantować płynne przyjęcie tych założeń do zintegrowanych baz danych terminologii i pamięci tłumaczeniowych.

KERN Polska pomaga, jeżeli równolegle mają być tworzone teksty oryginalne i tłumaczenia, gdy ze względu na objętość nie można zawczasu ukończyć oryginału. Również przy ustalonym procesie tłumaczenia można realizować aktualizacje istniejących instrukcji obsługi i innych dokumentów technicznych w sposób planowy i bez opóźnień spowodowanych brakiem interfejsów lub zakłóceń środków przekazu informacji.

Jako długoletni partner przemysłu, KERN Polska dysponuje szeroką wiedzą w dziedzinie zarządzania tłumaczeniami. Z doświadczenia wyniesionego z licznych projektów klientów i stosowanych przy tym narzędzi, KERN AG oferuje każdej firmie indywidualne rozwiązanie. KERN Polska chętnie doradzi.

Tutaj pobierzesz nasz Biuletyn informacyjny na temat budowy procesów tłumaczenia specyficznych dla klienta jako PDF!

Tłumaczenie ustne

KERN Polskaobjaśni różne rodzaje i techniki tłumaczenia ustnego i doradzi, które z nich najlepiej nadają się na daną okoliczność oraz jakich technik tłumaczeń ustnych i konferencyjnych potrzebujesz. KERN Polska pomaga również w planowaniu i organizacji imprezy do tłumaczenia ustnego i doradzi w sprawach praw do użytkowania, jeżeli tłumaczenie ustne ma być używane na nośniku dźwięku, w internecie, w telewizji lub radiofonii.

Tu pobierzesz nas Biuletyn informacyjny o tłumaczeniach ustnych jako PDF!

Outsourcing

KERN Polska oferuje nie tylko kompleksowe rozwiązanie, one-stop-outsourcing-shop, dla usług tłumaczeniowych, lecz umożliwia też optymalizację Twoich procesów pracy przy sporządzaniu dokumentów obcojęzycznych. Można przy tym uzyskać znaczne oszczędności kosztów i wydajność operacyjną.

Już w ostatnich latach pojawił się trend poszukiwania przez firmy zasobów zewnętrznych, jak tłumaczeniowe know-how i doświadczenie techniczne i językowe, aby móc bardziej koncentrować się na kluczowych zadaniach. Ten trend jeszcze się nasilił. Przy selektywnym przenoszeniu produkcji, KERN AG zajmuje się w sposób ukierunkowany procesem optymalnego włączania tłumaczenia dokumentów w wewnętrzne cykle robocze. Otrzymuje się przez to dostęp do rozwiązań "najlepszych w klasie" w zarządzaniu informacjami obcojęzycznymi, minimalizuje ryzyka w sferze tłumaczeń oraz kontroluje odchudzanie kosztów wewnętrznych, cyklów i struktur.

Niektóre z najczęstszych i najważniejszych argumentów przemawiających za outsourcingiem:
 • Kontrola kosztów
  Dzięki outsourcingowi wydatki całego procesu w związku z opracowywaniem dokumentów obcojęzycznych i danych stają się bardziej przejrzyste i lepiej kontrolowane. Dzięki przenoszeniu ewentualne generatory kosztów są wcześniej rozpoznawane i dają się zaplanować.
 • Know-how. / doświadczenie
  Firma poprawia swoje możliwości, aby w każdej chwili móc korzystać z najlepszego w swojej klasie know-how oraz obcojęzycznego doświadczenia. Korzystasz z innowacji i doświadczeń wyspecjalizowanego dostawcy usług językowych.
 • Koncentracja i kompetencje kluczowe
  Twoja firma koncentruje się na swoich kompetencjach kluczowych, aby poprawić swoją konkurencyjność lokalną i międzynarodową. Usługi tłumaczeniowe, zarządzanie terminologią, wielojęzyczne DTP i szkolenia językowe można przenosić jako kompetencje fachowo obce na wyspecjalizowanego usługodawcę.

KERN Polska oferuje Twojej firmie rozwiązanie outsourcingowe, wypracowane selektywnie z uwzględnieniem potrzeb i wymogów. Dr Thomas Kern, członek zarządu KERN Polska, zasłużył w poprzednich latach na międzynarodową sławę w dziedzinie outsourcingu.

Odczuwasz brak jakiegoś tematu doradztwa? Napisz do nas: info@e-kern.com