Usługi obcojęzyczne dla handlu detalicznego i sektora konsumentów

Wskutek stale zmieniających się wymagań klientów, rosnącej konkurencji i zmiennych warunków rynkowych, przed firmami handlowymi stawia się coraz nowsze wymagania. Handlowi detalicznemu, który wcześniej był przeważnie regionalny, przypadła nowa rola w coraz bardziej globalnym świecie. W szczególności coraz bardziej na znaczeniu zyskuje handel online. Wiele firm zorientowało się, że muszą być obecne globalnie, aby pozostać konkurencyjnymi i zyskać nowych klientów. Bowiem komunikacja z klientami międzynarodowymi, dostawcami i innymi parterami w danym języku ojczystym grupy docelowej jest istotną częścią składową sukcesu w biznesie.

KERN AG posiada rozległe doświadczenie w komunikacji obcojęzycznej w sektorze międzynarodowegohandlu i logistyki.

KERN Polska pomaga w skutecznej promocji produktów na płaszczyźnie międzynarodowej. Aby dotrzeć do klientów i otworzyć nowe rynki, produkty muszą być dostosowane do oczekiwań klientów danego kraju docelowego. To oznacza, że najpierw wszystkie materiały dotyczące produktów muszą być dokładnie zlokalizowane. Przy uwzględnieniu najróżniejszych aspektów takich, jak kultura, kontekst, kanał dystrybucji, przekazy reklamowe klientów dostosowuje się do danego rynku docelowego, podobnie jak firmową stronę internetową oraz stylizację produktu, nie tracąc przy tym z oczu rozpoznawalności produktów. Jako globalny gracz z ugruntowaną wiedzą na temat handlu detalicznego i sektora klientów, KERN Polska oferuje nie tylko tłumaczenie tekstu na inny język, lecz na życzenie dopasowuje treści i ilustracje do danego regionu bądź kręgu kulturowego i adresatów. KERN Polska chętnie wspiera klientów zintegrowanymi rozwiązaniami lokalizacyjnymi i rozwojowymi i pomaga przy realizacji międzynarodowych celów komunikacyjnych. 

Tłumaczenie tekstów z dziedziny handlu detalicznego i sektora konsumentów zakłada, oprócz wiedzy kulturalnej, również wiedzę fachową w dziedzinie nauk ekonomicznych, marketingu, finansów i prawa. Dlatego tłumaczenia tego rodzaju powinny być wykonywane tylko przez tłumaczy specjalistycznych, którzy oprócz biegłości językowej i osobliwości regionalnych, dysponują również odpowiednią wiedzą podstawową w danej dziedzinie i są zaznajomieni ze zwyczajami kupieckimi w kraju ojczystym i docelowym. W ten sposób gwarantuje się, że zarówno przekazy reklamowe, jak też know-how zawarte w tłumaczonych tekstach płynnie włączą się w uwarunkowania rynku docelowego.

Rodzimi tłumacze specjalistyczni firmy KERN w dziedzinie gospodarki i handlu są w stanie, ze względu na przygotowanie językowe i doświadczenie fachowe w dziedzinie gospodarki, ubezpieczeń i finansów, jak też giełdy i konsultingu, przetłumaczyć nawet najbardziej wymagające teksty gospodarcze w sposób zaawansowany językowo i kompetentny fachowo na wybrany(e) język(i). W razie potrzeby KERN Polska sporządza również tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów klienta w celu przedłożenia władzom lub w sądzie. Nic już nie stoi na drodze światowej ekspansji Twojej firmy.

Tak różnorodne, jak klienci KERN Polska, są też opracowywane dokumenty. KERN Polska oferuje specjalistyczne tłumaczenia następujących dokumentów: