Zarządzanie terminologią

Klienci KERN AG wymagają jednolitego tłumaczenia pojęć fachowych we wszystkich językach. Nierzadko konieczne jest wykorzystanie specyficznych dla firmy terminów, które mogą zostać przełożone przez tłumaczy na dany język obcy tylko przy współpracy ze zleceniodawcą. Aktywne zarządzanie terminologią w odniesieniu do produktów, pojęć fachowych czy innowacji jest z tego względu istotnym elementem procesu tłumaczeniowego.

Stosując zaawansowane systemy pamięci tłumaczeniowej oraz już istniejące lub stworzone we współpracy z klientem bazy danych, KERN AG zapewnia zoptymalizowany proces tłumaczeniowy, maksymalną spójność wykorzystanej terminologii oraz zwiększoną kontrolę jakości.

Terminologiczne bazy danych

KERN AG sporządza bazy danych, glosariusze, tabele ekwiwalentów i listy terminologiczne we współpracy z klientem, by utrwalić know-how jego przedsiębiorstwa. Dostosowany do specyfiki firmy słownik lub glosariusz jest nieodzowną pomocą do wszechstronnego użytku:

  • ujednolica język przedsiębiorstwa – od działu badań do działu sprzedaży,
  • zwiększa spójność dokumentacji i tłumaczeń,
  • ułatwia pracę tłumaczom zewnętrznym oraz
  • przyspiesza wdrożenie nowych pracowników.

Stosując narzędzia komputerowe, KERN AG analizuje istniejącą dokumentację klienta, ekstraktuje pojęcia fachowe i sporządza tabele ekwiwalentów.

Przy sporządzaniu słowników odpowiadających specyfice firmy terminolodzy spółki KERN kierują się potrzebami poszczególnych użytkowników i działów oraz wytycznymi charakterystycznego dla firmy oprogramowania. Z każdym nowym tłumaczeniem tabele są uzupełniane i aktualizowane. Z pomocą programów do zarządzania danymi tabele są opracowywane w różnych wersjach językowych i dopasowywane do potrzeb klienta.

Usługa bazy danych KERN AG obejmuje przy tym m.in.:

  • wspomaganą oprogramowaniem ekstrakcję terminologii,
  • tworzenie terminologicznych baz danych odpowiednich dla klienta,
  • korygowanie i pielęgnowanie zasobów terminologicznej bazy danych.

Zamiast tworzyć własne bazy danych, klient może po uzgodnieniu skorzystać z zasobów KERN AG do sporządzenia terminologicznie spójnych tekstów wyjściowych i tym samym zwiększyć szybkość, jakość i spójność tłumaczeń.

Ekstrakcja terminologii

KERN AG wspiera klientów przy ekstrakcji terminologii i utrwalaniu know-how firmy poprzez swoją fachową wiedzę, długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania terminologią oraz techniczne możliwości ekstrakcji. Ekstrakcja firmowych pojęć i terminów fachowych jest gwarantem spójności językowej wewnątrz przedsiębiorstwa.

Korzystając z odpowiednich narzędzi, tłumacze (rodzimi użytkownicy języka) lub terminolodzy mogą przeprowadzić obszerną ekstrakcję terminologii. Ekstrakcja następuje z reguły na podstawie tekstu wyjściowego i jego tłumaczenia, może jednak zostać wykonana również przed przystąpieniem do realizacji projektu tłumaczeniowego. Narzędzia do ekstrakcji generują listę kandydatów terminologicznych, którzy są potem selekcjonowani i dopasowywani do kontekstu przez tłumacza lub terminologa.

Systemy pamięci tłumaczeniowej

Stosując zaawansowane systemy pamięci tłumaczeniowej, jak np. Across, Trados, Déjà Vu czy Transit, KERN AG może istniejące już...

term4client

Firmowa terminologia na niemieckich serwerach KERN AG dostępna za podaniem hasła w wymiarze międzyoddziałowym i ponadkrajowym.