Redakcja i korekta we wszystkich językach świata

Aby przeznaczone do publikacji teksty w języku docelowym dokładnie odzwierciedlały treść tekstu wyjściowego, tłumaczenie musi zostać skontrolowane przez redakcję. Tłumaczenia sprawdzane są przez redakcję pod kątem zgodności, kompletności i poprawności. W przypadku zastosowania systemów pamięci tłumaczeniowej i baz terminologicznych weryfikowane jest również poprawne i jednolite wykorzystanie zadanej terminologii.

Podczas korekty uwagę zwraca się głównie na aspekty formalne tekstu docelowego. Wszystkie stwierdzone błędy w pisowni są niezwłocznie korygowane. Jeśli tłumaczenia są przeznaczone do publikacji i składane do druku, przechodzą dodatkową redakcję i korektę. Naturalnie konieczność oddania tłumaczenia do ewentualnej redakcji i korekty zależne są od celu i przeznaczenia danego tekstu.

Formatowanie i adaptacja tekstu

KERN Polska tworzy teksty reklamowe, publikacje, slogany i instrukcje obsługi według wytycznych klienta. Teksty są tłumaczone na dany język obcy i dostosowywane do grupy docelowej. KERN Polska przedstawia z reguły kilka propozycji i wariantów tekstu, które następnie szczegółowo omawia z klientem. Zależnie od wymagań rynku tekst może przejść dodatkową weryfikację w kraju docelowym, by uwzględnić aspekty kulturowe podczas jego adaptacji.