Profesjonalne tłumaczenia we wszystkich językach świata

Każdego roku zespół językowy KERN Polska tłumaczy ponad 500 000 stron znormalizowanego maszynopisu w ponad 100 kombinacjach językowych i we wszystkich możliwych dziedzinach. Spektrum przetłumaczonych tekstów rozciąga się od zagadnień technicznych (takich jak instrukcje czy karty danych), przez dokumenty szkoleniowe służące komunikacji w przedsiębiorstwie (np. czasopisma pracownicze, opisy procesów, korespondencja biznesowa, notki prasowe, sprawozdania roczne oraz broszury i magazyny dla klientów), aż po zagadnienia prawne (umowy, oświadczenia, wyciągi z rejestru handlowego, akty urodzenia czy małżeństwa).

Dalsze usługi tłumaczeniowe

Tłumaczenia specjalistyczne

W celu stworzenia profesjonalnego tłumaczenia konieczna jest doskonała znajomość języka wyjściowego i docelowego.

Tłumaczenia uwierzytelnione

Wyspecjalizowani tłumacze przysięgli firmy KERN Polska są upoważnieni na mocy prawa do potwierdzania kompletności i prawidłowości tłumaczeń oraz ich uwierzytelniania. 

Tłumaczenia ekspresowe

Wszystkie filie KERN Polska na terenie Niemiec i innych państw świadczą usługę tłumaczeń ekspresowych, po części nawet w ramach serwisu całodobowego.

Tłumaczenia patentów

W przypadku przekładania patentów na inny język dobór słów oraz odpowiednia składnia i interpunkcja są głównymi czynnikami warunkującymi jakość tłumaczenia.

Tłumaczenia SEO

Daj się znaleźć w każdym języku – optymalizacja wyszukiwarek dla stron wielojęzycznych. 

Proces tłumaczeniowy

W czasach wzmożonego handlu transgranicznego sterowanie procesami i projektami tłumaczeniowymi staje się jeszcze istotniejsze.

Qualitätsmanagement

Entlang der gesamten Übersetzungskette sorgt die KERN AG mit klar definierten Prozessen für hochwertige Übersetzungsdienstleistungen. 

Redakcja i korekta

Aby tłumaczenie dokładnie oddawało treść oryginału, nieodzowne są redakcja i korekta tekstów, wykonywana przez profesjonalistów KERN.

Zarządzanie terminologią

Celem utrwalenia know-how przedsiębiorstwa, KERN Polska sporządza bazy danych, glosariusze, tabele ekwiwalentów i listy terminologiczne we współpracy z klientem.

Systemy TM

Dzięki zastosowaniu systemów pamięci tłumaczeniowej (ang. Translation Memory), KERN Polska zapewnia zoptymalizowany proces tłumaczenia, maksymalną spójność wykorzystanej terminologii oraz zwiększoną kontrolę jakości.