• Technika medyczna i diagnostyka

    Technika medyczna i diagnostyka

    W branży medycznej i farmaceutycznej wymaga się tłumaczeń najwyższej jakości.

Usługi obcojęzyczne w branży medycznej i farmaceutycznej

Zbyt produktów farmaceutycznych i urządzeń medycznych nie ogranicza się z reguły do rynku krajowego. Dla wszystkich krajów, w których będzie się sprzedawać produkty, potrzeba tłumaczeń najwyższej jakości. Liczni wiodący producenci urządzeń i produktów medycznych oraz uznane firmy z przemysłu farmaceutycznego od ponad 50 lat polegają na specjalistycznych tłumaczeniach medycznych i farmaceutycznych firmy KERN Polska.

Tłumaczenie ulotek informacyjnych i dołączonych do opakowania, oględzin i orzeczeń klinicznych, rozpraw naukowych, artykułów fachowych w czasopismach i książkach, jak też instrukcji obsługi sprzętu medycznego wymagają szczególnie dużych kompetencji oraz wiedzy medycznej, farmaceutycznej i technicznej. Nie ma znaczenia, czy teksty do tłumaczenia skierowano do ogółu pacjentów lub lekarzy i badaczy, tłumaczenia w dziedzinie medycyny są maksymalnie wymagające. Teksty mają być tłumaczone na język(i) docelowy(e) poprawnie nie tylko pod względem fachowym i merytorycznym, lecz wymagają także medycznej i technicznej znajomości rzeczy. Znajomość medycznej terminologii fachowej wchodzi w grę przykładowo wtedy, gdy trzeba tłumaczyć stosowanie i działania uboczne z ulotek informacyjnych i ulotek dołączonych do opakowań. Chemiczna terminologia fachowa jest potrzebna wtedy, gdy np. opisuje się skład jakiegoś leku. Ponieważ wiele pojęć medycznych zachowało się po łacinie, oprócz znajomości języka roboczego często konieczna jest znajomość łaciny.

Specjalności techniki medycznej na receptę

KERN Polska posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie tłumaczenia specjalistycznych tekstów z dziedziny medycyny, weterynarii i stomatologii, niezależnie od ich objętości i specjalizacji. Specjalizuje się w następujących tematach:

Nie tylko postępowanie z przyrządami techniki medycznej wymaga najwyższej precyzji i dokładnego przestrzegania wszystkich instrukcji. KERN Polska we wszystkich specjalnościach dba o jasność w tłumaczeniu i daje pewność nienagannej komunikacji pod względem języka fachowego. 

Więcej usług medycznych

Działalność KERN Polska nie ogranicza się jednak tylko do opracowania poszczególnych dokumentów medycznych, farmaceutycznych i techniki medycznej, lecz obejmuje rozległą opiekę nad komunikacją obcojęzyczną w opiece zdrowotnej:

  • Tłumaczenia specjalistyczne we wszystkich językach świata, np. instrukcji obsługi dla urządzeń medycznych, ulotek informacyjnych i dołączonych do opakowania
  • Sterowanie procesem i jego optymalizacja przy opracowywaniu danych obcojęzycznych, sporządzanie procesów specyficznych dla klienta
  • Budowa i konserwacja terminologii oraz management, zarządzanie bazami danych pamięci tłumaczeniowych
  • Zorientowana na grupę docelową i właściwa narodowo adaptacja tekstów obcojęzycznych
  • Zatrudnianie specjalistycznych tłumaczy ustnych i udostępnianie odpowiedniej techniki na konferencje, rozmowy i pertraktacje.
  • Udźwiękowienie obcojęzyczne filmów o przedsiębiorstwach oraz reklamowych: Podkład głosu w filmach obcojęzycznych wraz z synchronizacją

Przemyślane idee wspierające

życie – Tłumaczenia specjalistyczne z tej dziedziny są traktowane w sposób szczególny i wymagają szczególnie wysokiej precyzji. We wszystkich zakresach tematycznych medycyny KERN Polska jest w stanie wykazać się zarządzaniem jakością najwyższej klasy i tym samym gwarantować dotrzymywanie norm krajowych, europejskich i międzynarodowych, jak np. ISO 17100.

Na życzenie usługi tłumaczeniowe uzupełni lektorat wykonywany przez kolejnych tłumaczy rodzimych lub lektorów: Po tłumaczeniu teksty fachowe sprawdzają eksperci z danej dziedziny pod kątem dokładności merytorycznej i aspektów syntaktyczno-semantycznych. Dodatkowy lektorat fachowy wykonywany przez ośrodki badawcze, akademików i uczonych finalizuje, w miarę potrzeby, podstawy naukowe specjalistycznego tłumaczenia specjalistycznego.

Zarządzanie terminologią

Wszyscy tłumacze KERN mają dostęp do odpowiednich Terminologicznych baz danych, fachowych słowników i glosariuszy wspomagających właściwy przekaz przesłania dokumentu źródłowego docelowemu odbiorcy. Oprócz takich terminologicznych środków pomocniczych, uniwersalnych w sensie bazy klientów firma KERN Polska, we współpracy z klientami, tworzy, konserwuje, porządkuje i uzupełnia specyficzne dla firmy terminologiczne bazy danych, które pomagają w ustalaniu medycznego <acronym title="Wissen, wie man eine Sache praktisch anwendet">know-how</acronym> oraz optymalizacji procesu tłumaczeniowego, udostępniając je przykładowo poprzez portal terminologiczny online.

Poza tym kierownicy projektów KERN dysponują rozległą wiedzą w dziedzinie planowania projektu i kontroli jakości dla klientów z branży medycznej.