Oświadczenie firmy KERN AG, Sprachendienste o ochronie danych

Zasada

Z powagą przyjmujemy ochronę Państwa danych osobowych i traktujemy je poufnie oraz stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych.   

Pobieranie danych

Pobieramy i przetwarzamy dana osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla ich uzasadnienia oraz rozbudowania pod względem treści albo zmiany stosunku prawnego (dane o stanie). Nie pobieramy danych osobowych związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych (dane użytkowe).

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej

Automatycznie pobieramy i zapisujemy informacje do plików rejestru, które automatycznie przekazuje nam Państwa przeglądarka. Są to typ/ wersja przeglądarki, używany system operacyjny, odsyłacz URL oraz  godzina zapytania. Danych tych nie przyporządkowuje się określonym osobom. Nie podejmuje się łączenia tych danych z innymi źródłami danych.

Użycie ciasteczek

Strony internetowe używają częściwo tzw. ciasteczek. Służą do tego, żeby naszą ofertę uczynić bardziej przyjazną w obsłudze, efektywniejszą oraz bezpieczniejszą. Ciasteczka (cookies) to małe pliki tekstowe, które gromadzą się na komputerze i które zapisuje Państwa przeglądarka. Większość używanych przez nas ciasteczek to tzw. „Session-Cookies“. Usuną się automatycznie natychmiast po zakończeniu odwiedzin. Cookies nie wywołują na komputerze szkód i nie zawierają wirusów.

Newsletter

Jeśli chcą Państwo zaabonować oferowany na stronie newsletter, potrzebny będzie nam adres e-mail. Newsletter można w każdej chwili bezpłatnie odmówić w podanym w nim linku.

Zawarliśmy z naszym usługodawcą mailowo-marketingowym umowę Newsletter2Go o postępowaniu związanym z przetwarzaniem danych ze zleceń. Dzięki temu zapewniamy, że nasz usługodawca przy wysyłce newslettera we wszystkich punktach przestrzega rygorystycznych przepisów niemieckiej ustawy o ochronie danych. Gwarantuje to, że Państwa dane będą gromadzone na wysokim poziomie ochrony tylko w obrębie UE. Nie zapisuje się Państwa danych na serwerach spoza UE.

Formularz kontaktowy

Gdy doślą nam Państwo zapytania poprzez formularz kontaktowy, to dane z takiego formularza łącznie z podanymi danymi kontaktowymi zostaną przez nas zapisane na wypadek kolejnych zapytań. Bez Państwa zgody nie przekażemy tych danych dalej.

Przekazywanie danych przy zamówieniach i rezerwacjach na tej stronie

Dane osobowe przekażemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne w ramach sporządzania umowy, na przykład do instytucji kredytowej upoważnionej do regulowania płatności. Przekazanie Państwa danych dalej, na przykład w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca. W każdej chwili bezpłatnie mogą Państwo sprzeciwić się użyciu zapisanego w związku z zamówieniem adresu e-mail. Napisz do nas wiadomość e-mail na info@e-kern.com

Prawo sprzeciwu i informacji

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o zgromadzonych przez nas Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach i celu ich przetwarzania oraz prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania.

Jeśli mają Państwo pytania, na które niniejsza deklaracja o ochronie danych nie zdołała odpowiedzieć, mogą Państwo zwrócić się w każdej chwili do nas następujący adres mailowy albo na podane w Impressum dane kontaktowe: dataprotection@e-kern.com

Stosowanie Google Analytics i Google Remarketing

Ta strona wykorzystuje narzędzia: Google Analytics i Google Remarketing. Są to usługi firmy Google Inc. ("Google"). ("Google"). Google wykorzystuje "cookie" ("ciasteczka"), pliki tekstowe, zapisywane na komputerze klienta i umożliwiające analizę wykorzystania strony. Informacje generowane przez cookie o wykorzystaniu tej strony przez klienta (łącznie z adresem IP) są przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Adres IP jest następnie skracany przez Google o trzy ostatnie pozycje, jednoznaczne przyporządkowanie adresu IP jest już niemożliwe. Google przestrzega przepisów o ochronie danych umowy "US-Safe-Harbor" i jest zarejestrowana w programie "Safe Harbor" amerykańskiego ministerstwa handlu.

Google posłuży się tą informacją do oceny użytkowania przez klienta strony internetowej, aby zestawić raporty o aktywności sieciowej dla zarządcy strony oraz świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz internetu. Google prześle te informacje, w razie potrzeby, stronie trzeciej, o ile jest to nakazane prawnie lub o ile strony trzecie przetwarzają takie dane na zlecenie Google.

Oferenci trzeci, łącznie z Google, załączą wskaźniki na stronach w internecie. Oferenci trzeci, łącznie z Google, wykorzystują zapisane cookie do łączenia wskaźników w oparciu o poprzednie odwiedziny tej strony przez użytkownika.

Google w żadnym razie nie łączy Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Gromadzeniu i zapisowi danych można w każdej chwili sprzeciwić się ze skutkiem na przyszłość. Używanie cookie przez Google można w każdej chwili wyłączyć, wywołując stronę wyłączania reklamy Google. Alternatywnie, użytkownicy mogą wyłączyć stosowanie cookie przez oferentów trzecich, wywołując stronę dezaktywacji inicjatywy reklamy sieciowej.

Zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej strony będzie można w pełni wykorzystać. Poprzez korzystanie z tej strony deklaruje się zgodę na przetwarzanie danych zebranych o użytkowniku przez Google w wyżej opisany sposób i w wyżej wymienionym celu.

Gromadzeniu i zapisowi danych można w każdej chwili sprzeciwić się ze skutkiem na przyszłość. Dalsze wskazówki do przepisów Google znajdziesz tu.

Inspektor ochrony danych

Ilja Alexander Jordy
Prawnik
Zewnętrzny inspektor ochrony danych

dataprotection@e-kern.com