Usługi tłumaczeń ustnych we wszystkich językach świata

Od ponad 45 lat przedsiębiorstwo KERN Polska świadczy tłumaczenia ustne oraz ich technikę z różnych dziedzin sądom, urzędom i adwokatom. Spośród wykwalifikowanych tłumaczy ustnych KERN Polska wyznacza odpowiednich do konferencji międzynarodowej, obrad, komunikacji biznesowej, konferencji prasowej lub postępowania przed sądem.

KERN Polska gwarantuje przy tym jakość tłumaczenia, bowiem zatrudnia tylko fachowców o profesjonalnym przygotowaniu, z dyplomem szkoły wyższej w tłumaczeniu ustnym lub egzaminem państwowym. Ponadto tłumacze KERN Polska posiadają szczególną wiedzę i długoletnie doświadczenie w różnych specjalnościach.

Rodzajami tłumaczeń ustnych, o które pyta się najczęściej, to tłumaczenia negocjacyjne i towarzyszące oraz konferencyjne. Oprócz tego istnieją dalsze możliwości przekazu między dwoma partnerami biznesowymi w różnych językach, jak np. tłumaczenia telefoniczne i szeptane/chouchotage.

Rodzaje tłumaczeń ustnych

Tłumaczenie konferencyjne

Tłumaczenie konferencyjne może być albo symultaniczne, albo konsekutywne:

Podczas tłumaczenia symultanicznego tłumacz ustny przekłada równocześnie i sukcesywnie na język docelowy z kabiny przez urządzenie albo bezpośrednio szeptem. Aby zapewnić dobre rozumienie w cennym czasie tłumaczenia ustnego, niezbędne jest staranne przygotowanie tłumaczy symultanicznych.

Podczas tłumaczenia konsekutywnego tłumacz przekłada na inny język to, co powiedziano, gdy mówca zakończył swoją przemowę. Ta metoda jest stosowana przykładowo podczas pertraktacji, sympozjów i konferencji prowadzonych w dwóch językach. Dzięki zatrudnianiu profesjonalnych zespołów składających się z doświadczonych tłumaczy symultanicznych i konsekutywnych, KERN Polska zapewni bezproblemowy przebieg konferencji.

Ustne tłumaczenie pośrednie

Tłumaczenie pośrednie jest szczególną formą tłumaczenia konferencyjnego i odbywa się poprzez drugi język. Z reguły jeden tłumacz ustny przetłumaczy na określony język, przykładowo angielski, zanim drugi tłumacz przełoży wypowiedziane słowa pośrednio na żądany język docelowy.

W kombinacjach językowych, jak na przykład maltański-hiszpański, perski-chiński, szwedzki-malajski, niekiedy liczba tłumaczy może byc ograniczona. W niektórych przypadkach, ale także podczas obrad i konferencji, na których mówi się w bardzo wielu kierunkach językowych i tłumaczenie bezpośrednie jest organizacyjnie niemożliwe, tłumaczy się pośrednio.

Tłumaczenia negocjacyjne

Tłumacze negocjacyjni są potrzebni podczas pertraktacji, obrad i przed sądem. W przypadku tlumaczeń na rozprawach sądowych KERN Polska zatrudnia tłumaczy negocjacyjnych posiadających wymagane uprawnienia. Najlepszy przekaz treści uzyskuje się poprzez tłumaczenie ustne krótszych fragmentów bez korzystania z pomocy urządzeń i mówienia szeptem. Tłumaczenie negocjacyjne nadaje się szczególnie do pertraktacji wśród niewielkiej liczby uczestników i tylko dwóch językach.

Techniką tłumaczenia, która znajduje przy tym zastosowanie, jest technika konsekutywna. Przekaz następuje przy tym od razu podczas rozmowy między różnymi językami. Tłumaczenie z reguły odbywa się bez notatek ani dokumentów, od razu. Ważne jest jednak, aby mówcy przestrzegali przerw w krótkich odstępach. Ponieważ tłumaczenie konsekutywne jest przesunięte w czasie, należy pamiętać o tym, że założony czas rozmów podwaja się.

Tłumaczenie towarzyszące

Tłumacze towarzyszący są zatrudniani wtedy, gdy przykładowo opiekują się gośćmi z zagranicy, odprowadzają partnerów handlowych na lotnisko lub podczas zwiedzania zakładów. Także podczas targów, wycieczek, imprez kulturalnych i w podróży zatrudniani są tłumacze towarzyszący. Przeważnie w grę wchodzi tłumaczenie konsekutywne. Jeżeli jest stosowane urządzenie dla osób-przewodników, treść można tłumaczyć na bieżąco (tłumaczenie symultaniczne).

W kontekście niewymuszonej rozmowy tekst wyjściowy jest odzwierciedlany treściowo w żądanym języku w swobodnym, ale trafnym doborze słów. Często teks wyjściowy jest dokładniej komentowany i wyjaśniany w poszczególnych punktach, aby opisać obecnym kontekst, sens i treść. Również aspekty kulturowe są uwzględniane podczas tłumaczenia towarzyszącego.

Tłumaczenie telefoniczne

Skuteczna alternatywa dla klasycznego tłumaczenia ustnego na miejscu: dzięki specjalnie szkolonym tłumaczom telefonicznym firmy KERN Polska skomunikujesz się bez problemu telefonicznie w jednym lub wielu językach obcych, czy to podczas międzynarodowych pertraktacji handlowych, czy w podróży. Twoja korzyść: mówisz dalej w swoim języku ojczystym i odnosisz korzyść już w czasie rozmowy telefonicznej z tłumaczem. Płacisz tylko za czas rozmowy, inne koszty nie wchodzą w rachubę. Tłumaczenie telefoniczne jest korzystnym cenowo rozwiązaniem i pomocnym w skutecznej komunikacji zwłaszcza przy tłumaczeniach zakupowych, negocjacyjnych, w podróży i planowaniu terminów.

Tłumacze podłączają się do konferencji telefonicznej czy przez skype i pośredniczą bezpośrednio w rozmowie między partnerami. Tłumacz przekłada wszystko, co wypowiedziano na język partnera, a to, co mówi partner, tłumaczone jest z kolei Tobie. Do zamówionych dziedzin fachowych, jak prawo, medycyna, handel i finanse, KERN Polska powołuje specjalistów, którzy swoją misję wypełniają w sposób kompetentny i spontanicznie, bez długiego czasu przygotowania. Tłumacze KERN Polska, obecni przy każdej rozmowie, są zobowiązani do dotrzymania tajemnicy.

Również w przypadku tłumaczeń telefonicznych istnieje możliwość wyboru pomiędzy tłumaczem symultanicznym i konferencyjnym. Podczas tłumaczenia symultanicznego to, co jest mówione, tłumaczy się równocześnie i na bieżąco. Każdemu uczestnikowi może być przydzielony tłumacz o odpowiednim języku docelowym. Podczas tłumaczenia konsekutywnego przekład odbywa się zaraz po tym, jak mówca skończy. To, co powiedziano, przekazuje się krótkimi fragmentami partnerom rozmów. Dalsi uczestnicy mogą przysłuchiwać się rozmowie lub korzystać z tłumaczenia na ich język ojczysty.

Tłumaczenie szeptane/chuchotage

Podczas tłumaczenia szeptanego, szczególnej formy tłumaczenia symultanicznego, tłumacz siedzi obok słuchacza lub za nim i tłumaczy mu to, co powiedziano, szepcząc do ucha w języku docelowym. Ponieważ nie są stosowane żadne środki techniczne, można tłumaczyć maksymalnie dla dwóch słuchających osób. Tłumacz siedzi między słuchaczami lub za nimi i wypowiada im cicho swoje tłumaczenie. Jest to bardzo męczące dla głosu i z tego powodu możliwe tylko w ograniczonym czasie.

Techniki tłumaczenia ustnego

Tłumaczenie konsekutywne

Podczas tłumaczenia konsekutywnego tłumaczenie odbywa się konsekutywnie, to znaczy z przesunięciem w czasie. W czasie przemowy tłumacz, posługując się specjalną techniką notatek, zapisuje idee i wywody mówcy. Gdy ten zakończy lub zrobi przerwę, tłumacz oddaje wypowiedziane kwestie w języku docelowym. Ponieważ przy tej technice czas trwania mowy podwaja się, należy pamiętać o tym, że uroczystość lub obrady mogą potrwać znacznie dłużej przy stosowaniu tłumaczenia konsekutywnego.

Ustne tłumaczenie symultaniczne

Podczas tłumaczenia symultanicznego tłumacz przeważnie siedzi w kabinie dźwiękochłonnej i odbiera wypowiedzi przez słuchawki. Przekłada on słowa wypowiedziane na język docelowy równocześnie i na bieżąco, to znaczy symultanicznie przez urządzenie. Od tłumacza wymaga się dużej koncentracji. Ze względu na duże obciążenie, tłumacze symultaniczni pracują minimum w dwie osoby, zmieniając się po 15 do 20 minutach. Aby zagwarantować dobre tłumaczenie, tłumacze starannie przygotowują się do tematu obrad.

Urządzenia tłumaczy ustnych i technika konferencyjna

KERN AG wynajmuje i instaluje technikę niezbędną na konferencję lub do tłumaczenia:

  • Bezprzewodowe instalacje do tłumaczenia symultanicznego, na podczerwień
  • Urządzenia do oprowadzania grup
  • Urządzenia do nagłaśniania i dźwiękowe (wzmacniacze, głośniki, magnetofony itd.)
  • Systemy wideo (rejestratory video, kamery, ekrany itd.)
  • Urządzenia projekcyjne (rzutniki, ekrany itd.)
  • Inne urządzenia audiowizualne

Bezprzewodowe urządzenia do tłumaczenia symultanicznego

Takie mobilne urządzenia dla tłumaczy symultanicznych pasują szczególnie do imprez międzynarodowych lub konferencji (50 do 5 000 uczestników), seminariów dotyczących planowania oraz managementu, dyskusji strategicznych i seminariów fachowych, forów edukacyjnych oraz dyskusji panelowych itd. Stosowanie zapisów magnetofonowych zaleca się przy swobodnie wygłaszanych referatach konferencyjnych. Technicy sterują zapisem magnetofonowym i powielają mowy, referaty i głosy w dyskusji. 

Urządzenia do oprowadzania grup

W przypadkach, gdy jakaś grupa słuchaczy ma się swobodnie poruszać, zaleca się urządzenia dla przewodników osób. Urządzenia dla przewodników osób są preferowane podczas zwiedzania zakładów, wystaw i targów, miast, jak też terenów testowych. Ceny wynajmu i instalacji są zależne od wersji oraz projektu, odległości od miejsca obrad oraz czasu wynajmu.

Kabiny dla tłumaczy

Firma KERN wspiera organizatorów konferencji, proponując najem nowoczesnego sprzętu konferencyjnego, a także kabiny dla tłumaczy ustnych. Kabiny dla tłumaczy zgodne z normami DIN i ISO zapewniają tłumaczom optymalne warunki pracy. Ich struktura może być modyfikowana w taki sposób, aby odpowiadała warunkom miejsca docelowego, by zapewnić maksymalną funkcjonalność we wszystkich środowiskach.