Usługi tłumaczeń ustnych we wszystkich językach świata

Od ponad 50 lat przedsiębiorstwo KERN Polska świadczy tłumaczenia ustne oraz ich technikę z różnych dziedzin sądom, urzędom i adwokatom. Spośród wykwalifikowanych tłumaczy ustnych KERN Polska wyznacza odpowiednich do konferencji międzynarodowej, obrad, komunikacji biznesowej, konferencji prasowej lub postępowania przed sądem.

KERN Polska gwarantuje przy tym jakość tłumaczenia, bowiem zatrudnia tylko fachowców o profesjonalnym przygotowaniu, z dyplomem szkoły wyższej w tłumaczeniu ustnym lub egzaminem państwowym. Ponadto tłumacze KERN Polska posiadają szczególną wiedzę i długoletnie doświadczenie w różnych specjalnościach.

Rodzajami tłumaczeń ustnych, o które pyta się najczęściej, to tłumaczenia negocjacyjne i towarzyszące oraz konferencyjne. Oprócz tego istnieją dalsze możliwości przekazu między dwoma partnerami biznesowymi w różnych językach, jak np. tłumaczenia telefoniczne i szeptane/chouchotage.

Tłumaczenie konsekutywne

Podczas tłumaczenia konsekutywnego tłumaczenie odbywa się konsekutywnie, to znaczy z przesunięciem w czasie. W czasie przemowy tłumacz, posługując się specjalną techniką notatek, zapisuje idee i wywody mówcy. Gdy ten zakończy lub zrobi przerwę, tłumacz oddaje wypowiedziane kwestie w języku docelowym. Ponieważ przy tej technice czas trwania mowy podwaja się, należy pamiętać o tym, że uroczystość lub obrady mogą potrwać znacznie dłużej przy stosowaniu tłumaczenia konsekutywnego.

Ustne tłumaczenie symultaniczne

Podczas tłumaczenia symultanicznego tłumacz przeważnie siedzi w kabinie dźwiękochłonnej i odbiera wypowiedzi przez słuchawki. Przekłada on słowa wypowiedziane na język docelowy równocześnie i na bieżąco, to znaczy symultanicznie przez urządzenie. Od tłumacza wymaga się dużej koncentracji. Ze względu na duże obciążenie, tłumacze symultaniczni pracują minimum w dwie osoby, zmieniając się po 15 do 20 minutach. Aby zagwarantować dobre tłumaczenie, tłumacze starannie przygotowują się do tematu obrad.