• Usługi obcojęzyczne dla sektora publicznego

    Sektor publiczny

    Usługi obcojęzyczne dla sektora publicznego

Usługi obcojęzyczne dla sektora publicznego

Aby sprostać potrzebom wielokulturowej ludności, informacje i formularze ministerstwa i urzędów publicznych muszą zawsze być oferowane i utrzymywane w różnych językach. Od ponad 50 lat firma KERN Polska wspiera firmy i władze ze wszystkich sektorów publicznych w komunikacji obcojęzycznej. Do tego należą różnego rodzaju publicznoprawne spółki, zakłady i fundacje: począwszy od korporacji terenowych, jak federacja, kraje związkowe, powiaty i gminy, władze regionalne federacji i krajów oraz urzędy gminne, miejskie i powiatowe, poprzez spółki osobowe, izby przemysłowe, handlowe i rzemieślnicze oraz instytucje edukacyjne, jak uniwersytety i wyższe szkoły zawodowe, po stowarzyszenia związkowe, jak wyższe stowarzyszenia komunalne i regionalne oraz publicznoprawne stacje radiowe. 

KERN Polska, przez systematyczne zarządzanie jakością, gwarantuje dotrzymywanie wymogów administracyjnych i dba o to, by nawet przy wąskich ramach czasowych uwzględniono wszystkie szczególne cechy określonych dziedzin oraz zapewniono jednolitość treści. Spektrum tekstów tłumaczonych przez KERN Polska w tym sektorze rozciąga się od korespondencji handlowej, komunikatów prasowych i raportów handlowych po dokumenty prawnicze, jak umowy, pisma i inne służb publicznych, np. przetargi.

Dalsze obcojęzyczne usługi dla sektora publicznego

Tłumacze specjalistyczni

Oprócz zespołu wysokokwalifikowanych tłumaczy specjalistycznych, posiadających oprócz wykształcenia lingwistycznego ugruntowaną i wieloletnią orientację praktyczną w najróżniejszych dziedzinach instytucji prawa publicznego, stowarzyszeń prawa publicznego i fundacji, KERN Polska sięga do sieci doświadczonych akademików, np. z dziedziny prawa lub polityki oświatowej, którzy w razie potrzeby mogą przeprowadzić fachowy lektorat tłumaczeń na ich język ojczysty i sprawdzić tłumaczenia z danego zakresu tematycznego pod kątem dokładności merytorycznej i aspektów syntaktyczno-semantycznych.

Uwierzytelnienia

W celu przedłożenia u władz i sądów specjalistyczni tłumacze przysięgli firmy KERN Polska sporządzają tłumaczenia uwierzytelnione. Sieć placówek handlowych na całym świecie firmy KERN Polska gwarantuje, że dokumenty przeznaczone dla władz i instytucji publicznych poza Niemcami będą poświadczane w sposób prawnie skuteczny i – w miarę potrzeby – powtórnie uwierzytelnione, tak by odpowiadały wymogom prawa krajów docelowych. 

Tłumaczenie ustne

Podczas pertraktacji, rozmów telefonicznych i rozmów między obywatelami i instytucjami państwowymi lub władz między sobą i konferencji międzynarodowych z licznymi funkcjonariuszami rządowymi wymaga się, oprócz kompetencji językowej i fachowej, także wyczucia stylistycznego.

Tłumacze konferencyjni i ustni przysięgli tłumacze sądowi firmy KERN Polska tłumaczą na jeden lub więcej języków urzędowych podczas

  • negocjacji,
  • rozmów przed rozprawami sądowymi i podczas zeznań świadków,
  • przesłuchań policyjnych,
  • ankiet, przesłuchań, mediacji sądowych i pozasądowych, jak też
  • obrad, sympozjów i konferencji międzynarodowych.