term4client™: internetowy portal terminologiczny

W czasach postępującej globalizacji międzyoddziałowy i ponadkrajowy dostęp do własnej terminologii firmowej zyskuje na znaczeniu coraz bardziej. Rozwiązanie terminologiczne term4client™ umożliwi Ci taki dostęp!

term4client™ zawiera wielojęzyczne zasoby terminologii fachowej, uzgodnione i opracowane z klientem. Klienci mogą po uzgodnieniu korzystać z dostosowanych do ich potrzeb zasobów terminologicznych na zakodowanych niemieckich serwerach spółki KERN Polska . Zasoby te można przeglądać i uzupełniać za pośrednictwem przeglądarki internetowej, bez konieczności tworzenia czy hostingu własnych baz danych.

term4client™ zarządza pojęciami i ich nazwami we wszystkich językach na jednym poziomie, stając się przez to narzędziem tak elastycznym jak silnym. Użytkownik może zdefiniować do każdego terminu obszerne metadane dotyczące gramatyki czy spółki krajowej, do której ów termin się odnosi, a także dołączyć do niego dodatkowe definicje czy ilustracje.

Inteligentne i ustrukturyzowane gromadzenie terminologii

Wspólny dostęp klienta i KERN Polska do terminologii firmowej zapewnia poprawny dobór słownictwa już w tekście wyjściowym (słowo kluczowe: „pisanie pod kątem tłumaczenia“) i zwiększa nie tylko szybkość, ale też jakość i spójność tłumaczeń. Wykorzystanie jednolitej, jednoznacznej i sprawdzonej terminologii firmowej gwarantowane.

Reasumując:

  • KERN Polska sporządza bazę terminologiczną dostosowaną do potrzeb klienta.
  • KERN Polska tworzy stronę internetową.
  • KERN Polska zarządza specyficznymi dla klienta zasobami terminologicznymi na zabezpieczonym serwerze.