Impressum

KERN AG, Sprachendienste (Niemcy)

Adres

KERN AG, Sprachendienste
Kurfürstenstraße 1
60486 Frankfurt am Main

Nr identyfikacji podatkowej

DE 811 15 33 81

Zarząd

Manfred Kern
Michael Kern
Dr Thomas Kern

Rejestr handlowy

Amtsgericht
Frankfurt am Main,
HRB 48 94 5

Pełnomocnik ds. ochrony danych

Ilja Alexander Jordy

Dane kontaktowe

Tel.: +49 (0) 69 75 60 73 0
Fax: +49 (0) 69 75 13 53
E-Mail: info@e-kern.com

Siedziba spółki

Frankfurt am Main

KERN Polska s.p. z.o.o.

Adres

KERN Polska s.p. z.o.o.
ul. Piękna 19
00-549 Warszawa, Polska

Nr identyfikacji podatkowej

NIP 7010446103

Zarząd

Manfred Kern
Michael Kern
Dr Thomas Kern

Rejestr handlowy

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
KRS 0000533089

Rejestr gospodarki narodowej

REGON 147485561

Pełnomocnik ds. ochrony danych

Ilja Alexander Jordy

Dane kontaktowe

Tel.: +48 (0) 22-47727-15
Faks: +48 (0) 22-47727-19
E-mail: kern.warszawa@e-kern.com

Kapitał zakładowy

25.000 PLN

Siedziba spółki

Warszawa

1. Ograniczenie odpowiedzialności

Treści tej strony internetowej są sporządzane z maksymalną starannością. Oferent nie daje jednak żadnej gwarancji prawidłowości, kompletności ani aktualności sporządzonych treści. Korzystanie z treści strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Wpisy imienne wyrażają opinię autora i nie zawsze opinię oferenta. Z samego korzystania ze strony internetowej autora nie dochodzi do skutku żaden stosunek umowny między nim i oferentem.

2. Linki zewnętrzne

Ta strona internetowa zawiera linki do stron osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Strony internetowe podlegają odpowiedzialności swoich operatorów. Oferent, przy pierwszym wywołaniu linków zewnętrznych, sprawdza obce treści pod tym kątem, czy nie ma miejsca naruszenie praw. Do tej chwili żadne naruszenie nie nastąpiło. Oferent nie ma żadnego wpływu na bieżący i przyszły kształt ani treści linkowanych stron. Wstawienie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent czyni treści kryjące się za odsyłaczami czy linkami swoją własnością. Stała kontrola linków zewnętrznych, bez konkretnego wskazania naruszenia praw, jest dla oferenta niemożliwa. Jednak w przypadku informacji o naruszeniach praw tego rodzaju, linki zewnętrzne zostaną usunięte.

3. Prawa autorskie i prawa ochrony pracy

Treści opublikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckim prawom autorskim i ochrony pracy. Każde wykorzystanie, niedopuszczone przez niemieckie prawo autorskie i ochrony pracy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody oferenta lub posiadacza danego prawa. Ma to w szczególności zastosowanie w przypadku powielania, opracowywania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Treści i prawa strony trzeciej oznaczono jako takie. Niedozwolone powielanie lub odtwarzanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze. Dozwolone jest tylko sporządzanie kopii oraz pobrań do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.
Prezentowanie tej strony internetowej w obcych ramach dopuszcza się tylko za pisemną zgodą.

4. Ochrona danych

W wyniku odwiedzin strony internetowej oferenta mogą być zapisane informacje o dostępie (data, godzina, odwiedzane strony). Te dane nie należą do danych osobowych, lecz są anonimowe. Wykorzystuje się je tylko do celów statystycznych. Nie odbywa się przekazywanie ich osobom trzecim w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.
Oferent wyraźnie wskazuje na fakt, że internetowy przekaz danych (np.: przy komunikacji e-mailem) wykazuje luki w bezpieczeństwie i nie może być szczelnie chroniony przed ingerencją osób trzecich.
Wykorzystanie danych kontaktowych do celów reklamowych jest wyraźnie niepożądane, chyba że oferent wyraził na to pisemną zgodę lub taki kontakt handlowy już istnieje. Oferent i wszystkie osoby wymienione na tej stronie niniejszym sprzeciwiają się użytkowaniu komercyjnemu oraz przekazywaniu swoich danych.

5. Stosowanie Google Analytics i Google Remarketing

Ta strona wykorzystuje narzędzia: Google Analytics i Google Remarketing. Są to usługi firmy Google Inc. ("Google"). ("Google"). Google wykorzystuje "cookie" ("ciasteczka"), pliki tekstowe, zapisywane na komputerze klienta i umożliwiające analizę wykorzystania strony. Informacje generowane przez cookie o wykorzystaniu tej strony przez klienta (łącznie z adresem IP) są przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. Adres IP jest następnie skracany przez Google o trzy ostatnie pozycje, jednoznaczne przyporządkowanie adresu IP jest już niemożliwe. Google przestrzega przepisów o ochronie danych umowy "US-Safe-Harbor" i jest zarejestrowana w programie "Safe Harbor" amerykańskiego ministerstwa handlu.

Google posłuży się tą informacją do oceny użytkowania przez klienta strony internetowej, aby zestawić raporty o aktywności sieciowej dla zarządcy strony oraz świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz internetu. Google prześle te informacje, w razie potrzeby, stronie trzeciej, o ile jest to nakazane prawnie lub o ile strony trzecie przetwarzają takie dane na zlecenie Google.

Oferenci trzeci, łącznie z Google, załączą wskaźniki na stronach w internecie. Oferenci trzeci, łącznie z Google, wykorzystują zapisane cookie do łączenia wskaźników w oparciu o poprzednie odwiedziny tej strony przez użytkownika.

Google w żadnym razie nie łączy Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Gromadzeniu i zapisowi danych można w każdej chwili sprzeciwić się ze skutkiem na przyszłość. Używanie cookie przez Google można w każdej chwili wyłączyć, wywołując stronę wyłączania reklamy Google. Alternatywnie, użytkownicy mogą wyłączyć stosowanie cookie przez oferentów trzecich, wywołując stronę dezaktywacji inicjatywy reklamy sieciowej.

Zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej strony będzie można w pełni wykorzystać. Poprzez korzystanie z tej strony deklaruje się zgodę na przetwarzanie danych zebranych o użytkowniku przez Google w wyżej opisany sposób i w wyżej wymienionym celu.

Gromadzeniu i zapisowi danych można w każdej chwili sprzeciwić się ze skutkiem na przyszłość. Dalsze wskazówki do przepisów Google znajdziesz tu.

6. Przepisy ochrony danych Google +1

Przepisy ochrony danych Google opisują nasze postępowanie z informacjami osobowymi użytkowników produktów i usług firmy Google. Mają one zastosowanie także do informacji, które udostępniasz używając przycisku +1 Google. Poniższe informacje odnoszą się szczególnie do naszego postępowania z ochroną danych w razie użycia przycisku +1.

Pobieranie i odtwarzanie informacji

Przy pomocy przycisku +1 Google informacje mogą być publikowane na cały świat. Poprzez przycisk +1 Google Ty i inni użytkownicy otrzymają spersonalizowane treści Google i naszych partnerów. Google zapisuje zarówno informacje podane do treści +1 oraz informacje o oglądanej stronie kliknięciem na +1. Twoje +1 mogą być dołączane wraz z nazwą profilu, zdjęciem w usługach Google, jak też w wynikach wyszukiwania lub w profilu Google, bądź w innych miejscach na stronach i ogłoszeniach w internecie.


Google zapisuje informacje o danej aktywności +1, aby ulepszać swoje usługi. Aby móc używać przycisku +1 Google, trzeba mieć widoczny, publiczny profil Google, który musi zawierać wybraną dla niego nazwę. Nazwy używa się we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa taka może zastąpić inną, używaną w części treści poprzez konto w Google. Tożsamość Twojego profilu może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub mają inne informacje o Tobie.

Używanie pobranych informacji

Oprócz wyżej objaśnionych celów stosowania, informacje udostępnione przez Ciebie używane są według obowiązujących przepisów ochrony danych Google. Publikujemy zestawione statystyki o aktywnościach +1 użytkowników, bądź przesyłamy je dalej do naszych użytkowników i partnerów, jak wydawcy, ogłoszeniodawcy lub powiązane strony internetowe. "10 procent użytkowników, którzy dali tej stronie +1, znajduje się w Nowym Jorku".

Twoje opcje

Na zakładce "+1" Twojego profilu znajduje się lista treści, którym dałeś +1. Możesz usuwać poszczególne treści z tej listy. Możesz dezaktywować wyświetlanie na stronach oferentów trzecich rekomendacji +1 osób, które znasz. Ma to zastosowanie także do ogłoszeń reklamowych na stronach oferentów trzecich. Dane, jak Twoje ostatnio nadane +1, są zapisywane lokalnie w przeglądarce. Informacje te możesz wywoływać i kasować w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji

Google stosuje się do przepisów o ochronie danych umowy US Safe Harbor. Więcej informacji o przepisach US Safe Harbor i naszej rejestracji znajdziesz na stronie amerykańskiego ministerstwa handlu.

Dalsze wskazówki do przycisku +1 Google

KERN AG stosuje przycisk +1 Google na swoich stronach. Poniżej znajdują się odpowiedzi na najważniejsze pytania. 

Czy Google zapisuje moją wizytę na stronach z przyciskiem +1 nawet wtedy, gdy nie wykonuję żadnej czynności +1? 

Przycisk +1 nie jest używany do rejestrowania Twoich odwiedzin w sieci. Przy wyświetlaniu przycisku +1, Google protokołuje przebieg Twojej przeglądarki nie na stałe i też nie ocenia Twoich odwiedzin na stronie z przyciskiem +1 w inny sposób. Google zachowuje niektóre zapisane dane o Twoich odwiedzinach przez krótki czas, zwykle około dwóch tygodni, dla celów konserwacji systemu i usuwania błędów. Dane te nie mają jednak struktury według indywidualnych profili, nazw użytkowników lub URL. 

Do czego firmie Google są potrzebne takie informacje? 

Jeżeli realizujesz wyszukiwanie przez Google lub odwiedzasz jakąś stronę z przyciskiem +1, różne elementy Twojego wyszukiwania wysyła się na oddzielny serwer, aby szybko załadować przycisk +1. Informacje te potrzebne są do przetwarzania Twojego żądania przez nasze serwery. W rzadkich przypadkach, gdy w naszych systemach usuwa się błędy, pomaga to firmie Google w znalezieniu przyczyny problemu na serwerach i jej usunięciu. 

Na jak długo Google zapisuje te informacje? 

Zwykle nie dłużej, niż dwa tygodnie. 

Czy te informacje są dostępne dla wydawców stron lub ogłoszeniodawców? 

Nie, informacji używa się tylko do konserwacji i usuwania błędów dla naszych systemów wewnętrznych. 

Jakie dane są wysyłane przy kliknięciu +1 w Google? 

Aby móc zapisać Twoje +1 i je udostępnić, Google pobiera informacje poprzez twój profil, rekomendowany przez Ciebie URL, Twój adres IP i inne informacje związane z przeglądarką. Jeżeli zabierzesz swoje +1, informacje skasują się. Wszystkie Twoje +1 są wyszczególnione na zakładce +1 Twojego profilu.

7. Deklaracja o ochronie danych wtyczki Facebook'a

Nasza obecność w Internecie wykorzystuje liczne wtyczki Facebook'a, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Rozpoznasz takie wtyczki albo po niebieskim "F" (od Facebook'a), albo po oznaczeniu słowem "Facebook". Przy wywołaniu naszej strony przez takie wtyczki tworzy się połączenie z serwerami Facebook'a i przesyła dane. Po pierwsze, informacje, które widzisz, są przesyłane wprost z serwerów na Twoją przeglądarkę i tam wyświetlane, po drugie, informacje o Twojej wizycie przesyła się na naszą stronę Facebook'a. Jeżeli jesteś zalogowany na Facebook'u, to przesłane informacje można przypisać wprost do Twojego konta. W razie interakcji z funkcjami wtyczki, np. wciśnięcia przycisku "Lubię to", informacja będzie wysłana z przeglądarki od razu na Facebook i tam zapisana. Dalszym przetwarzaniem takiej informacji zajmie się Facebook, odpowiednie warunki i możliwości ustawień podano w instrukcjach na temat ochrony danych Facebook'a. Jeżeli chcesz uniknąć wysłania danych dotyczących swojej osoby na Facebook'a, to przed odwiedzeniem naszej strony musisz się z niego wylogować.

8. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska przygotowała platformę online do rozwiązywania sporów (OS), którą znajdziesz tutaj http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Użytkownicy mają możliwość korzystania z tej platformy w celu regulacji sporów.

9. Szczególne warunki użytkowania

Jeżeli warunki szczególne użytkowania tej strony odbiegają od poprzednio wymienionych punktów 1. - 8., to stosowną informację podano wyraźnie na odpowiedniej stronie. W takim przypadku mają zastosowanie szczególne warunki użytkowania.