Ustne i pisemne tłumaczenia patentów na całym świecie

Ewentualne błędy w tłumaczeniu mogą mieć poważne kosekwencje podczas zgłaszania lub stosowania patentu. Właściwy dobór słów, a także odpowiednia składnia i interpunkcja mają często kluczowe znaczenie w przypadku przekładu patentu na inny język.

Przesłanką do sporządzenia tłumaczenia tego typu jest doświadczenie prawnicze w danym systemie prawnym, które w połączeniu z wiedzą specjalistyczną znajduje zastosowanie w dziedzinie patentów. Podczas tłumaczenia patentów należy przeważnie stosować się do pewnych reguł formalnych, takich jak unijna zasada niezbędności, zawarta w 51 konwencji o patencie europejskim. Z tego względu KERN zleca z reguły wykonywanie tłumaczeń tego typu wyspecjalizowanym w patentach specjalistom z dziedziny techniki lub inżynierom o podstawach prawniczych.

Przegląd usług KERN Polska:

  • stosowanie języka charakterystycznego dla patentów,
  • konstrukcja merytoryczna opisów patentowych,
  • słownik danej klasy patentów,
  • układ graficzny i edycja rysunków i opisów patentowych,
  • dziedziny takie jak: elektrotechnika, budowa maszyn, telekomunikacja, elektroniczne przetwarzanie danych, oprogramowanie itd.

Uwierzytelnianie tłumaczeń patentowych

Jeżeli konieczne jest uwierzytelnienie tłumaczenia zgłoszenia patentowego, KERN Polska może je w każdej chwili uskutecznić dzięki jednemu z tłumaczy przysięgłych lub poprzez Certyfikat Tłumacza.