Dzięki skutecznej komunikacji obcojęzycznej uwalniają się nowe siły

Ochrona klimatu oraz bezpieczne zasilanie energią należą do najważniejszych wyzwań globalnych. Złożone wymagania międzynarodowe przy pozyskiwaniu i wytwarzaniu energii, jak też niezbędne podstawowe przesłanki polityczne, gospodarcze, finansowe i techniczne spełnić można często dopiero poprzez skuteczną komunikację obcojęzyczną.

Do klientów KERN Polska należą czołowe światowe firmy z wszystkich sektorów energetycznych, np. transportu i przeróbki surowców, wytwarzania energii, produkcji urządzeń, bezpieczeństwa instalacji i dystrybucji energii, aż po organy regulacyjne i instytucje. Od ponad 50 lat KERN Polska stoi wobec rosnących wyzwań coraz bardziej powiązanego sektora gospodarki energetycznej, międzynarodowego i europejskiego, dopasowując swoje procesy do czynności roboczych danego klienta i skutecznie je realizując. Tu, w biuletynie informacyjnym, znajdziesz więcej informacji.

Tłumaczenia specjalistyczne

KERN Polska posiada bogate doświadczenie w dziedzinie tłumaczenia specjalistycznych tekstów z dziedziny energetyki, niezależnie od ich objętości i zakresu tematycznego. Specjalizuje się w następujących tematach:

Zarządzanie terminologią

Wszyscy tłumacze KERN mają dostęp do właściwych terminologicznych baz danych, fachowych słowników i glosariuszy, wspomagających właściwy przekaz przesłania dokumentu źródłowego docelowemu odbiorcy. Oprócz takich terminologicznych środków pomocniczych, uniwersalnych w sensie bazy klientów, firma KERN Polska we współpracy z klientami tworzy, konserwuje, porządkuje i uzupełnia specyficzne dla firmy terminologiczne bazy danych, które pomagają w ustalaniu know-how firmy, odgraniczając się zarazem od konkurencji, udostępnia je przykładowo poprzez portal terminologiczny online.

Optymalizacja procesu

Z uwagi na duży napływ dokumentacji z branży energetycznej i związane z tym stosowanie podobnych segmentów i fragmentów tekstów oraz dużą częstotliwość aktualizacji, nieodzowne staje się stosowanie systemów pamięci tłumaczeniowych jako pomocy warsztatowej. KERN Polska ściśle współpracuje przy tym z klientami i ich spółkami krajowymi, aby intensywnie dostrajać procesy i wraz z nimi standaryzować i automatyzować przebieg tłumaczeń, mając na względzie koszty i nakłady. W użyciu są już różne portale online do bezpiecznego i efektywnego przesyłu danych oraz zautomatyzowana sieciowa platforma ofert i zleceń. Serwis ekspresowy umożliwia dotrzymywanie najkrótszych terminów, niezależnie od objętości i złożoności tekstów. Poufne traktowanie dokumentów klienta, w razie potrzeby z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń eksportowych i związane z tym sprowadzanie zezwoleń wywozowych albo przemieszczanie, jest dla KERN Polska oczywistością.