Twoja prośba do nas

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Twoja wiadomość z formularza kontaktowego, w tym dane kontaktowe podane przez Ciebie, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przetworzenia wniosku i przechowywania w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat prywatności, zobacz: Polityka prywatności firmy KERN AG .

Dzięki skutecznej komunikacji obcojęzycznej uwalniają się nowe siły

Ochrona klimatu oraz bezpieczne zasilanie energią należą do najważniejszych wyzwań globalnych. Złożone wymagania międzynarodowe przy pozyskiwaniu i wytwarzaniu energii, jak też niezbędne podstawowe przesłanki polityczne, gospodarcze, finansowe i techniczne spełnić można często dopiero poprzez skuteczną komunikację obcojęzyczną.

Do klientów KERN Polska należą czołowe światowe firmy z wszystkich sektorów energetycznych, np. transportu i przeróbki surowców, wytwarzania energii, produkcji urządzeń, bezpieczeństwa instalacji i dystrybucji energii, aż po organy regulacyjne i instytucje. Od ponad 50 lat KERN Polska stoi wobec rosnących wyzwań coraz bardziej powiązanego sektora gospodarki energetycznej, międzynarodowego i europejskiego, dopasowując swoje procesy do czynności roboczych danego klienta i skutecznie je realizując. Tu, w biuletynie informacyjnym, znajdziesz więcej informacji.

Tłumaczenia specjalistyczne

KERN Polska posiada bogate doświadczenie w dziedzinie tłumaczenia specjalistycznych tekstów z dziedziny energetyki, niezależnie od ich objętości i zakresu tematycznego. Specjalizuje się w następujących tematach:

Pierwotne źródła energii:
 • Pozyskiwanie kopalnych nośników energii
 • Energie regeneratywne: słońce, wiatr, woda, biomasa, geotermia
 • Energia jądrowa
Energie odnawialne
 • Energia wiatrowa i bioenergia
 • Energia wodna i pływów morskich
 • Geotermia, fotowoltaika i solarotermia
Tradycyjne wytwarzanie energii
 • Elektrownie na węgiel kamienny, brunatny, jądrowe, z turbinami gazowymi i olejowe
 • Ogniwa paliwowe
Budowa instalacji/obiektów
 • Budowa i przebudowa instalacji/obiektów
 • Konserwacja
 • Modernizacja
 • Przedłużenie ważności
 • Procedury zezwoleń
 • Wyposażenie
 • Użytkowanie i wykorzystanie mocy
Magazynowanie i transport energii
Magazynowanie i transport energii
 • Sieci zasilające
 • Linie wysokiego napięcia
 • Transformatory
 • Technika ochronna
Human Resources
Zasoby ludzkie
 • Planowanie personelu
 • komunikacja wewnętrzna
 • Bezpieczeństwo pracy
 • Umowy
Prawo, umowy, finanse
 • Końcowe zużycie energii i je wykorzystanie
 • Bilanse energetyczne, energetyczne i ekonomiczne metody oceny
 • Dyrektywy emisyjne
 • Umowy na zakup energii
 • Zamówienia ciepłownicze
 • Taryfikator federalny
 • Elektryczność
 • Ustawy o produkcji energii elektrycznej
 • Ustawa o energii odnawialnej
 • Ustawa o odchodzeniu od energetyki jądrowej
Środowisko i wydajność energetyczna
 • Pozyskiwanie energii z odpadów przez skojarzoną gospodarkę energetyczną
 • Technologie redukcji CO2
 • Ochrona klimatu i energia ekologiczna
 • Wykorzystanie energii w gospodarstwie domowym
 • Bezpieczeństwo reaktorów
 • Ochrona przed zagrożeniami
 • Zarządzanie ryzykiem
Handel energią i jej dystrybucja
 • Import i eksport
 • Polityka federalna i unijna
 • Zasilanie energią

Zarządzanie terminologią

Wszyscy tłumacze KERN mają dostęp do właściwych terminologicznych baz danych, fachowych słowników i glosariuszy, wspomagających właściwy przekaz przesłania dokumentu źródłowego docelowemu odbiorcy. Oprócz takich terminologicznych środków pomocniczych, uniwersalnych w sensie bazy klientów, firma KERN Polska we współpracy z klientami tworzy, konserwuje, porządkuje i uzupełnia specyficzne dla firmy terminologiczne bazy danych, które pomagają w ustalaniu know-how firmy, odgraniczając się zarazem od konkurencji, udostępnia je przykładowo poprzez portal terminologiczny online.

Optymalizacja procesu

Z uwagi na duży napływ dokumentacji z branży energetycznej i związane z tym stosowanie podobnych segmentów i fragmentów tekstów oraz dużą częstotliwość aktualizacji, nieodzowne staje się stosowanie systemów pamięci tłumaczeniowych jako pomocy warsztatowej. KERN Polska ściśle współpracuje przy tym z klientami i ich spółkami krajowymi, aby intensywnie dostrajać procesy i wraz z nimi standaryzować i automatyzować przebieg tłumaczeń, mając na względzie koszty i nakłady. W użyciu są już różne portale online do bezpiecznego i efektywnego przesyłu danych oraz zautomatyzowana sieciowa platforma ofert i zleceń. Serwis ekspresowy umożliwia dotrzymywanie najkrótszych terminów, niezależnie od objętości i złożoności tekstów. Poufne traktowanie dokumentów klienta, w razie potrzeby z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń eksportowych i związane z tym sprowadzanie zezwoleń wywozowych albo przemieszczanie, jest dla KERN Polska oczywistością.

Zarządzanie jakością

Zespół kompetentnych kierowników projektów KERN z dziedziny energetyki wraz z doborem odpowiednich tłumaczy specjalistycznych i lektorów oraz efektywna struktura i stosowanie terminologicznych baz danych i pamięci tłumaczeniowych, specyficznych dla klienta i jego dziedziny, gwarantują wykonanie wysokojakościowych tłumaczeń docelowych. Zwraca się przy tym uwagę, by sens tekstu wyjściowego został całkowicie prawidłowo przełożony na język docelowy, tłumaczenie było sformułowane zrozumiale, poprawnie pod względem ortograficznym i gramatycznym, prawidłowe terminologicznie oraz spójne. Ponadto treść jest adaptowana do językowych, kulturowych i prawnych uwarunkowań rynku docelowego, konsekwencja wobec wcześniejszych lub równoległych projektów tłumaczeń jest sprawdzana, a układ tłumaczenia wczuwa się w tekst wyjściowy. W tym kontekście firma KERN Polska jest gotowa do stosowania opracowanej właśnie dla przemysłu samochodowego normy pomiaru jakości tłumaczenia, SAE J2450. W oparciu o ustalone kategorie błędów i ich wagę, z każdego tłumaczenia wylicza się współczynnik jako wymiarową tłumaczenia.

Więcej usług

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia specjalistyczne na i ze wszystkich języków światowych, np. materiałów prasowych, reklamowych prezentacji rękopisów wykładów i umów

Udźwiękowienie obcojęzyczne

Udźwiękowienie obcojęzyczne (podkład głosu), napisy i synchronizacja

Korekty

Copy Editing: Zorientowana na grupę docelową i właściwa narodowo adaptacja tekstów obcojęzycznych

Tłumaczenie ustne

Tłumaczenie symultaniczne i stosowanie odpowiedniej techniki konferencyjnej na obradach, nagraniach telewizyjnych, przyznawaniu nagród i konferencjach prasowych

Szkolenia językowe

Szkolenie w językach obcych przez wykwalifikowanych naitive speakerów.

DTP i druk

Skład i druk obcojęzyczny broszur, katalogów, ulotek i projektów książek