Ontdek de mogelijkheden van effectieve communicatie in andere talen

Het beschermen van het milieu en voldoen aan de energiebehoefte van de wereld is een van de grootste uitdagingen van de moderne tijd. Aan de complexe eisen met betrekking tot energieopwekking en -voorziening, met vaak grensoverschrijdende politieke, economische, financiële en technische implicaties, kan alleen worden voldaan met behulp van effectieve communicatie in andere talen.

Vooraanstaande bedrijven van over de hele wereld die actief zijn in de energiesector zijn klant bij KERN. Of het gaat om de verkoop, productie en verwerking van grondstoffen, energiewinning, de bouw en veiligheid van centrales, of de internationale communicatie met overheden en instellingen; allemaal vertrouwen ze op KERN. Al bijna 50 jaar gaat KERN de uitdaging aan van het samengaan van de Europese energiemarkt en het internationaliseren van de energiebranche. We stellen onze processen af op j onze opdrachtgevers om hen zo efficiënt mogelijk te laten opereren. Meer informatie vindt u in deze brochure.

Gespecialiseerde vertalingen

KERN heeft ruime ervaring met het vertalen van specialistische documenten, van groot tot klein, op alle vakgebieden van de energiesector. We zijn in onder meer de volgende thema's gespecialiseerd:

Primaire energiebronnen
 • Productie van fossiele brandstoffen
 • Hernieuwbare energie: zonne-, wind-, waterkracht-, biomassa- en geothermische energie
 • Kernenergie
Hernieuwbare energiebronnen
 • Windenergie en bio-energie
 • Waterkracht- en mariene energie
 • Zonne-energie, geothermische en fotovoltaïsche energie
Fossiele energiebronnen
 • Steenkool-, bruinkool-, kernenergie-, gasturbine- en oliecentrales
 • Brandstofcellen
Bouw energiecentrales
 • Nieuwbouw en ombouw van energiecentrales
 • Onderhoud
 • Modernisering
 • Levensduur energiecentrales
 • Vergunningsaanvragen
 • Inrichting
 • Exploitatie
Energieopslag en -transport
 • Distributienetwerken
 • Hoogspanningsleidingen
 • Transformatoren
 • Beveiligingstechniek
Human Resources
 • Personeelsplanning
 • Interne communicatie
 • Veiligheid op het werk
 • Contracten
Recht, contracten en financiën
 • Energieconsumptie en –gebruik
 • Energiebalansen en beoordelingsmethoden
 • Emissievoorschriften
 • Overeenkomsten voor energielevering
 • Energietransport
 • Tariefafspraken
 • Elektriciteit
 • Energiewetgeving
 • Hernieuwbare energie
 • Kernenergie
Milieu en energiezuinigheid
 • Energiewinning uit afval met warmtekrachtkoppeling
 • Technologie voor CO2-reductie
 • Klimaatbescherming en duurzame energie
 • Energiegebruik van huishoudens
 • Reactorveiligheid
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Risicomanagement
Energiehandel en –verkoop
 • Import en export
 • Nationaal en Europees energiebeleid
 • Energiedistributie

Terminologiebeheer

Alle vertalers bij KERN hebben toegang tot relevante terminologiedatabases, technische woordenboeken en verklarende woordenlijsten, die helpen de boodschap van de brontekst aan de doelgroep over te brengen. Bovendien leggen we in overleg klantspecifieke terminologiedatabases aan en helpen u zo de knowhow van uw onderneming vast te leggen en van de concurrentie onderscheiden. Onze databases zijn toegankelijk via online portals.

Procesoptimalisatie

Klanten gebruiken talloze documenten en bestanden. Deze documenten bevatten vaak veel herhalingen en worden zeer geregeld geüpdatet. Het gebruik van een vertaalgeheugen is onmisbaar om de kwaliteit van vertalingen te verhogen en kosten te besparen. KERN werkt nauw met u samen om het vertaalproces zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoeften. In overleg organiseren we een gestandaardiseerd en geautomatiseerd vertaalproces dat soepel verloopt en u tijd en geld bespaart. We maken gebruik van verschillende portals voor veilige gegevensoverdracht en een online interface die opdrachten en offertes overzichtelijk presenteert. Dankzij onze spoedservice haalt u zelfs de krapste deadlines ongeacht het volume en de complexiteit van de teksten. We garanderen de vertrouwelijke behandeling van al uw documenten.

Kwaliteitsbeheer

Een aantal zaken stellen ons in staat accurate vertalingen van de hoogste kwaliteit te maken. Om te beginnen is ons projectmanagement gericht op de auto-industrie. We selecteren uitsluitend gespecialiseerde en ervaren vertalers en correctoren. Bovendien maken we gebruik van terminologielijsten en vertaalgeheugens. Op deze manier zorgen we dat de boodschap van de brontekst volledig en correct wordt overgebracht in de doeltaal, zonder taalfouten en met juist en consistent terminologiegebruik. Bovendien wordt de tekst aangepast aan specifieke linguïstische, culturele en wettelijk eisen van de doelgroep. De vertaling wordt gecontroleerd op consistentie met eerdere of vergelijkbare vertalingen en de vertaling krijgt dezelfde lay-out als de brontekst. KERN voldoet zonder problemen aan de kwaliteitseisen van de auto-industrie voor vertalingen, SAE J2450. Aan de hand van foutcategorieën en de corresponderende waardenringen krijgt elke vertaling een quotiënt voor het meten van de kwaliteit.

Andere diensten

Vertalingen

Specialistische vertalingen in en uit alle talen van bijvoorbeeld persberichten, reclamemateriaal, presentaties, toespraken en contracten.

Geluidsopnames

Voice-over, ondertiteling en nasynchronisatie in andere talen

Proeflezen

Tekstredactie: doelgroepgerichte en cultuurbewuste adaptatie van teksten in een andere taal.

Tolken

Simultaantolken en tolkapparatuur bij vergaderingen, televisieopnames, prijsuitreikingen en persconferenties

Taaltraining

Taaltrainingen door gekwalificeerde moedertaalsprekers

DTP

DTP en drukwerk van uw brochures, catalogi, flyers en boeken in andere talen