Vertalers en tolken voor octrooien wereldwijd

Vertaalfouten kunnen serieuze consequenties hebben bij het aanvragen of gebruiken van een octrooi. Ondubbelzinnige woordkeuze, zinsbouw en interpunctie zijn doorslaggevend bij het overbrengen van een octrooi in een andere taal.

Voorwaarde voor het maken van een octrooivertaling is ruime ervaring met het desbetreffende rechtssysteem en vakkennis op het gebied van octrooien. Bij de meeste octrooivertalingen gelden officiële regels, zoals EU-regel 51 van het EOV (Europees Octrooiverdrag). Voor het vertalen van octrooien vertrouwt KERN uitsluitend op ervaren vertalers met een technische of juridische achtergrond die tevens ervaring hebben met octrooien.

Een overzicht van de diensten van KERN:

  • Gebruik van specifieke terminologie
  • Opbouw van octrooischriften
  • Vocabulaire per octrooi-categorie
  • Opmaak en redigeren van octrooitekeningen en -specificaties
  • Alle vakgebieden: elektrotechniek, machinebouw, telecommunicatie, software, etc.

Beëdigde vertaling van octrooien

Als u een beëdigde vertaling van uw octrooiaanvraag nodig hebt, zorgt KERN dat een beëdigde vertaler de vertaling voor u maakt of deze voorziet van een Translator's Certificate.