Veelgestelde vragen (FAQ)

In welke talen biedt KERN vertaal- en tolkdiensten?

KERN biedt vertaal- en tolkdiensten in alle talen van de wereld. U vindt een overzicht van al onze talen in ons talenoverzicht.

Vertalen de vertalers van KERN naar hun moedertaal?

Ja, sinds onze oprichting gaat KERN uit van het principe dat alleen gekwalificeerde moedertaalsprekers in aanmerking komen voor vertaalopdrachten. Het moedertaalprincipe geldt voor al onze proeflezers en revisoren.

Wat is fluistertolken?

Tolken voor één persoon, op fluistertoon, zodat de algemene gang van zaken niet wordt verstoord. Fluistertolken worden regelmatig ingezet bij conferenties, hoorzittingen en onderhandelingen.

Wat is simultaan tolken?

In het geval van simultaan tolken vertaalt de tolk gelijktijdig met de spreker. Dit is mogelijk met speciale tolkapparatuur en een tolkcabine of door middel van fluisteren. Het is noodzakelijk dat de tolk zich goed voorbereidt. Op die manier gaat geen kostbare tolktijd verloren. Er zijn twee soorten conferentietolken, simultaan en consecutief.

Wat is consecutief tolken?

Consecutief tolken vindt hoofdzakelijk plaats bij besprekingen of onderhandelingen, bijvoorbeeld in een rechtszaal. Langere of kortere tekstgedeelten worden met tussenpozen vertaald. De tolk maakt notities tijdens het spreken en reproduceert vervolgens de woorden van de spreker in de doeltaal.

Welke documenten heeft een tolk nodig om zich voor te bereiden?

Om een conferentie gedegen voor te bereiden, heeft de tolk de volgende documenten nodig:

 • Teksten van de spreker
 • Agenda en planning
 • Lijst met deelnemers
 • Brochures
 • Terminologielijsten

Meer informatie over de voorbereiding van tolkprojecten vind u hier

Een collega beheerst een andere taal vloeiend. Mag hij/zij ook voor ons bedrijf vertalen?

Dat zou kunnen. Niet iedereen die een andere taal spreekt is ook in staat om kwaliteitsvertalingen te leveren. Vertalen vergt meer dan het vermogen een andere taal te spreken. Vertalers en tolken hebben niet alleen een talenknobbel, maar zijn ook bemiddelaars tussen culturen. Professionele vertalers hebben een uitstekende taalkundige opleiding, zijn gespecialiseerd in specifieke vakgebieden en vertalen alleen in de moedertaal, zodat ze alle nuances van de brontekst met het nodige gevoel kunnen overbrengen.

Wat bepaalt de prijs van een vertaling?

De prijs van een vertaling hangt af van de doeltaal, brontaal, lengte en complexiteit van de tekst. In voorkomende gevallen speelt urgentie ook een rol bij de prijs. KERN voorziet u graag van een vrijblijvende offerte via ons online offerteformulier.

Biedt KERN spoedvertalingen?

KERN werkt met documenten van ieder formaat en lengte, ongeacht de opmaak en deadline. De gemiddelde dagelijkse output per vertaler is 8-10 pagina's (2000 - 3000 woorden). De benodigde tijd voor een vertaling kan worden beperkt door verschillende vertalers gelijktijdig aan een project te laten werken, eventueel tegen een meerprijs.

De toeslag voor spoed- en weekendvertalingen bedraagt 25-100%, afhankelijk van de mate van urgentie. KERN kijkt graag of de gevraagde deadline realistisch is op basis van de projectinformatie. Neem contact op met KERN.

Worden mijn documenten vertrouwelijk behandeld?

Alle documenten en gegevens die u aan KERN verstrekt, behandelen we vertrouwelijk. KERN neemt alle nodige en passende maatregelen om te voorkomen dat vertrouwelijke gegevens in handen van derden vallen en/of dat derden hiervan gebruikmaken. Indien nodig sluit KERN graag een vertrouwelijkheidsovereenkomst met u af.

Op welke wijze levert KERN vertalingen af?

We leveren vertalingen via e-mail of via onze ftp-server. Desgewenst leveren we vertalingen ook op papier of op een cd-rom. We maken en bewaren een back-up van alle bestanden.

Werkt u met Across Language Server en wilt u via crossGrid met ons samenwerken? Vertalingen die met Across zijn gemaakt kunnen we direct naar uw Across-server sturen als een crossGrid-pakket of mailen als GRU-bestand.

Wat houdt het voorbereiden en nabewerken van bestanden in?

Om vertaalgeheugensystemen te kunnen gebruiken moeten de te vertalen documenten op de juiste manier worden voorbereid, zodat het systeem de documenten correct kan verwerken gedurende het vertaalproces. Na vertaling moeten de bestanden worden nabewerkt zodat KERN de bestanden kan leveren in de opmaak van uw keuze.

Hoe plaats ik een opdracht bij KERN?

Om het plaatsen van opdrachten te vergemakkelijken heeft KERN een portal ontwikkeld, clicktranslate™. clicktranslate™ is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar via www.clicktranslate.net.

U kunt natuurlijk ook uw documenten sturen via e-mail, fax of per post. Of neem contact op met de dichtstbijzijnde KERN-vestiging. KERN verheugt zich op uw bezoek! 

Vertaalt KERN websites en software?

Ja, KERN zal de vertaling of de lokalisatie van uw website of software graag uitvoeren. Meer informatie vindt u hier

Met welke bestandsformaten werkt KERN?

KERN ondersteunt alle gangbare bestandsformaten. KERN werkt met MS Word, maar levert ook vertalingen in Powerpoint, Excel, Acrobat, QuarkXPress, Photoshop, InDesign, Framemaker, Pagemaker, Interleaf, Illustrator en in ieder ander gewenst formaat. Als u een opdracht plaatst hoeft u alleen de projectmanager te vertellen in welk formaat u de vertaling wilt hebben en KERN levert de tekst in het formaat van uw keuze (eventueel met toeslag).

Kan KERN PDF-bestanden vertalen?

Het Portable Document Format (PDF) is een cross-platform data-formaat, dat kan worden gebruikt om elektronische documenten weer te geven, ongeacht het oorspronkelijk gebruikte programma, maar wat niet rechtstreeks kan worden bewerkt. Een PDF-file kan in principe alleen worden veranderd na een uitgebreid conversieproces en nadat het opnieuw is geformatteerd. Het extraheren van tekst of het converteren van een PDF-bestand met OCR-software is mogelijk, maar door dit proces gaat de lay-out van een tekst vaak verloren en zijn aanvullende werkzaamheden nodig. 

Maakt KERN gebruik van machinevertalingen?

Nee. De resultaten van machinevertalingen laten (nog steeds) te wensen over. Het is onmogelijk om een optimale vertaling te verkrijgen zonder betrokkenheid van een menselijke vertaler.

Gebruikt KERN vertaalgeheugensystemen?

In sommige gevallen maken we gebruik van een vertaalgeheugen. In een vertaalgeheugen worden vertaalde stukken tekst opgeslagen, zodat die als basis kunnen dienen voor latere vertalingen. Hierdoor wordt uniformiteit op het gebied van stijl en terminologie gegarandeerd, zowel tussen verschillende teksten als binnen een tekst. Daarnaast kan hierdoor sneller worden vertaald. Een ander voordeel is de ontwikkeling van een klantspecifieke database die kan worden gebruikt voor toekomstige vertalingen voor dezelfde klant. 

Een vertaalgeheugen is echter alleen effectief, wanneer de gegevens correct zijn voorbereid, het vertaalgeheugen regelmatig wordt bijgehouden en correcties in het vertaalgeheugen worden opgenomen. Dit is de enige manier om een consistent en actueel bestand met vertaalde segmenten voor toekomstig gebruik te krijgen.

KERN maakt gebruik van alle bekende vertaalgeheugensystemen, waaronder:

 • Across Language Server
 • Alchemy Catalyst
 • Anaphraseus
 • Déjà Vu
 • Fluency Translation Suite
 • Fluency TM & Term Server
 • MadCap Lingo
 • MemoQ
 • MetaTexis
 • OmegaT
 • Ontram
 • PoEdit
 • SDL WorldServer
 • SDL Trados Studio
 • SDL Passola
 • STAR Transit
 • Visual Localize
 • Wordfast

Welke teksten zijn geschikt om met een vertaalgeheugensysteem te verwerken?

Voorwaarde voor het gebruik van een vertaalgeheugensysteem is dat te vertalen teksten elektronische beschikbaar en bewerkbaar zijn.

Het gebruik van vertaalgeheugensystemen is aan te raden voor het vertalen van teksten die frequent moeten worden geüpdatet. Dit is onder meer het geval bij websites die soms dagelijks worden aangepast en software die regelmatig moet worden geüpdatet. Het is ook verstandig om vertaalgeheugensystemen te gebruiken wanneer de te vertalen teksten een groot aantal herhalingen of overeenkomsten bevatten, bijvoorbeeld handleidingen en technische handboeken. Het vertaalgeheugen vormt de basis voor de vertaling van nieuwe teksten.

Waarom zou een vertaler alleen naar zijn/haar moedertaal toe vertalen?

Alleen native-speakers met kennis van het relevante vakgebied zijn in staat om alle aspecten en nuances van de brontekst volledige over te brengen in de doeltaal.

Maakt KERN beëdigde vertalingen?

Ja. Beëdigde vertalers controleren en bevestigen de volledigheid en nauwkeurigheid van de vertaling door middel van een stempel en handtekening. Om erkend te worden door de autoriteiten en de rechtbank moeten vertalingen worden beëdigd.

Heeft KERN de beschikking over beëdigde en gecertificeerde vertalers en/of tolken?

Ja, KERN heeft vertalers en tolken die geautoriseerd zijn om documenten te vertalen en te certificeren en/of te tolken voor de autoriteiten en de rechtbank. Ze hebben een eed afgelegd die hen in staat stelt om vertalingen te beëdigen. De voorwaarden voor beëdiging verschillen van land tot land. In de meeste gevallen is een beroepsopleiding tolk/vertaler of een speciaal examen vereist voor kwalificatie.