Beëdigde en gecertificeerde vertalingen

Autoriteiten en overheidsinstanties vragen in het algemeen om beëdigde of gecertificeerde vertalingen zodat ze zeker zijn dat de vertaling accuraat, volledig en conform de brontekst is. De beëdigde vertalers zijn wettelijk bevoegd om te bevestigen dat vertalingen volledig en nauwkeurig zijn. Desgewenst kan KERN vertalingen ook certificeren en legaliseren.

KERN telt meer dan 50 vestigingen wereldwijd en garandeert dat uw documenten bedoeld voor autoriteiten en publieke instanties waar ook ter wereld worden beëdigd, gecertificeerd en/of gelegaliseerd conform de wettelijk geldende richtlijnen van het land waar u de documenten moet inleveren. Voor gecertificeerde vertalingen stelt KERN graag een Translator’s Certificate op.

U kunt ons documenten op verschillende manieren doen toekomen: via het online-formulier (na het selecteren van de gewenste dienst), per post of per e-mail naar onze vestigingen kern.nl@e-kern.com.