• Specialistische juridische vertalingen

  Juridisch

  We leveren al bijna 50 jaar specialistische juridische vertalingen

Juridisch vertalen en tolken

Al bijna 50 jaar staat KERN advocaten, juridische afdelingen, notarissen, belastingadviseurs, rechtbanken, overheden en particulieren bij in het communiceren in andere talen. Meer informatie over KERN Global Language Services vindt u in deze brochure.

KERN heeft ruime ervaring met het vertalen van specialistische juridische documenten, ongeacht het volume of juridisch vakgebied. We zijn gespecialiseerd in de volgende documenten:
 • Contracten en overeenkomsten
 • Geboorte- en trouwaktes
 • Paspoorten en andere identiteitspapieren
 • Handelsovereenkomsten, protocollen, prospectussen en financiële rapportages
 • Octrooien en octrooiaanvragen
 • Dagvaardingen, conclusies, vonnissen, statuten, statutenwijzigingen en getuigenverklaringen
 • Audits en expertiserapporten
 • Winst- en verliesrekeningen
 • Testamenten en volmachten
 • Akten van levering, hypotheek en aandelenoverdracht
 • Getuigschriften, diploma's, rekeningafschriften, inburgeringsdocumenten en asielaanvragen
 • Faillissementsverklaringen en -aanvragen

Spoedservice

We staan 24 uur per dag, zeven dagen per week voor u klaar. Dankzij onze spoedservice slagen we erin om zeer krappe deadlines te halen, ongeacht het formaat en complexiteit van de teksten.

Geheimhouding

We garanderen de vertrouwelijkheid van al uw documenten.

Tolken

Beëdigde tolken van KERN tolken tussen twee of meer talen bij:

 • Notarissen
 • Voorbesprekingen van rechtszittingen en akten
 • Politieverhoren
 • Getuigenverklaringen, ondervragingen, hoorzittingen, mediation

Beoordeling van documenten en samenstelling van glossaria

De gespecialiseerde vertalers van KERN zijn speciaal opgeleid om documenten te beoordelen en te indexeren. Indien gewenst doen we dit ook op locatie. Onze vertalers werken met u samen om bijvoorbeeld de relevante documenten voor een volmacht voor te bereiden. We helpen u ook een verklarende woordenlijst samen te stellen, zodat u in uw volmachten en overige documenten steeds dezelfde terminologie gebruikt.

Transcriptie

KERN zorgt voor de transcriptie van Nederlandse en anderstalige bestanden (tekst of audio). Desgewenst beëdigt KERN transcripties, zodat deze geschikt zijn voor gebruik in een rechtbank.

Beëdigde vertaling van octrooien

Als u een beëdigde vertaling van uw octrooiaanvraag nodig hebt, zorgt KERN dat een beëdigd vertaler de vertaling voor u maakt of voorziet u van een zogenoemd Translator's Certificate.