• Specialistische juridische vertalingen

  Juridisch

  We leveren al bijna 50 jaar specialistische juridische vertalingen

Juridisch vertalen en tolken

Al bijna 50 jaar staat KERN advocaten, juridische afdelingen, notarissen, belastingadviseurs, rechtbanken, overheden en particulieren bij in het communiceren in andere talen. Meer informatie over KERN Global Language Services vindt u in deze brochure.

KERN heeft ruime ervaring met het vertalen van specialistische juridische documenten, ongeacht het volume of juridisch vakgebied. We zijn gespecialiseerd in de volgende documenten:
 • Contracten en overeenkomsten
 • Geboorte- en trouwaktes
 • Paspoorten en andere identiteitspapieren
 • Handelsovereenkomsten, protocollen, prospectussen en financiële rapportages
 • Octrooien en octrooiaanvragen
 • Dagvaardingen, conclusies, vonnissen, statuten, statutenwijzigingen en getuigenverklaringen
 • Audits en expertiserapporten
 • Winst- en verliesrekeningen
 • Testamenten en volmachten
 • Akten van levering, hypotheek en aandelenoverdracht
 • Getuigschriften, diploma's, rekeningafschriften, inburgeringsdocumenten en asielaanvragen
 • Faillissementsverklaringen en -aanvragen

Download het informatieblad juridisch tolken en vertalen

Juridisch tolken en vertalen

Al bijna vijftig jaar staat KERN Global Language Services advocaten, notarissen, juridische afdelingen, mediators, accountants, deurwaarders en belastingadviseurs ter zijde op het gebied van juridisch tolken en vertalen.

PDF-Download Nederlands