Juridisch tolken en vertalen

Al bijna 50 jaar staat KERN advocaten, juridische afdelingen, notarissen, belastingadviseurs, rechtbanken, overheden en particulieren bij in het communiceren in andere talen. Meer informatie over KERN Global Language Services vindt u in deze brochure.

KERN heeft ruime ervaring met het vertalen van de volgende juridische documenten:
 • Contracten en overeenkomsten
 • Geboorte- en trouwaktes
 • Paspoorten en andere identiteitspapieren
 • Handelsovereenkomsten, protocollen, prospectussen en financiële rapportages
 • Octrooien en octrooiaanvragen
 • Dagvaardingen, conclusies, vonnissen, statuten, statutenwijzigingen en getuigenverklaringen
 • Audits en expertiserapporten
 • Winst- en verliesrekeningen
 • Rechtbankverslagen
 • Testamenten en volmachten
 • Akten van levering, hypotheek en aandelenoverdracht
 • Getuigschriften, diploma's, rekeningafschriften, inburgeringsdocumenten en asielaanvragen
 • Faillissementsaanvragen
 • Overige juridische documenten

Spoedservice

We staan 24 uur per dag, zeven dagen per week voor u klaar. Met onze spoed service is geen deadline te krap - ongeacht de omvang en complexiteit van uw project.

Tolken

Onze beëdigde tolken vertalen tussen twee of meer talen, bijvoorbeeld ten behoeve van:

 • Advocaten en notarissen
 • Rechtszittingen en het passeren van akten
 • Politieverhoren
 • Getuigenverklaringen, ondervragingen, hoorzittingen, mediation

Documentvoorbereiding

De taalexperts van KERN helpen u op afstand of op locatie met het voorbereiden van de juiste bestanden voor vertaling. We helpen u ook een verklarende woordenlijst samen te stellen, zodat u in uw volmachten en overige documenten steeds dezelfde terminologie gebruikt.

Beëdigde vertaling van octrooien

Indien voor een octrooiaanvraag een beëdigde vertaling gewenst is, dan kan KERN hierin voorzien met behulp van een beëdigd vertaler of door middel van een Translator's Certificate.

Geheimhouding

We garanderen de vertrouwelijkheid van alle documenten.

Machinevertalingen van juridische teksten en contracten - een voordelige oplossing

Op zoek naar een manier om juridische teksten en contracten snel en voordelig te vertalen?

Onze oplossing voor machinevertalen Mt4client™ biedt uitkomst! Klanten profiteren van onze software die wij kunnen aanpassen aan speciale wensen. Wij kunnen bijvoorbeeld terminologielijsten integreren in het systeem en zo consistente vertalingen garanderen. Zorgen over de bescherming van gegevens bij Mt4client™ zijn niet nodig. De gegevens in onze oplossing voor machinevertalen zijn niet toegankelijk voor derde partijen en bevinden zich in veilige handen, in tegenstelling tot sommige gratis oplossingen die op het internet te vinden zijn.

Ook voor interne communicatie en vluchtig e-mailverkeer is MT4client™ een prima oplossing. Voor complexe juridische teksten raden wij intensieve post-editing aan. Met post-editing is de kwaliteit van de vertaling gegarandeerd. 

De voordelen op een rij:

 • Spoedeisende vertalingen zijn sneller klaar
 • Integratie van terminologielijsten voor een consistenter resultaat
 • Gegarandeerde bescherming van gegevens
 • Kwaliteitsgarantie dankzij intensieve post-editing van juridische machinevertalingen
 • en meer

Kijk hier voor meer informatie en aarzel niet om contact op te nemen in het geval van vragen!

Download het informatieblad juridisch tolken en vertalen

Juridisch tolken en vertalen

Al bijna vijftig jaar staat KERN Global Language Services advocaten, notarissen, juridische afdelingen, mediators, accountants, deurwaarders en belastingadviseurs ter zijde op het gebied van juridisch tolken en vertalen.

PDF-Download Nederlands

Interesse in een vertaling op dit vakgebied? Neem gerust contact op!