Tolkdiensten in alle talen van de wereld

Al bijna 50 jaar verzorgt KERN tolkdiensten en de bijbehorende technische ondersteuning voor bedrijven, rechtbanken, overheden en advocaten. Uit ons netwerk van gekwalificeerde tolken selecteert KERN de tolk die het best past bij uw internationale conferentie, vergadering, presentatie, persconferentie of hoorzitting.

KERN garandeert tolkdiensten van de hoogste kwaliteit doordat we alleen werken met professioneel getrainde en gediplomeerde specialisten. Bovendien hebben de tolken van KERN specifieke kennis en vele jaren ervaring in verschillende vakgebieden.

De meest gevraagde tolken zijn gesprekstolken en conferentietolken. Daarnaast behoren telefonisch tolken en fluistertolken tot de mogelijkheden.

Soorten tolken

Conferentietolken

Er zijn twee soorten conferentietolken, simultaan en consecutief.

In het geval van simultaan tolken vindt het vertalen tegelijk met het spreken plaats. Dit kan vanuit een tolkcabine of met behulp van een fluisterset. Het is noodzakelijk dat de tolk zich goed voorbereidt. Op die manier gaat geen kostbare tolktijd verloren.

In het geval van consecutief tolken vertaalt de tolk de woorden van de spreker nadat deze is uitgesproken. Deze manier van tolken wordt vaak gebruikt bij onderhandelingen, vergaderingen en kleinschalige bijeenkomsten. Ons professionele team van tolken zorgt ervoor dat uw conferentie soepel en zonder problemen verloopt.

Relaistolken

Relaistolken is een bijzondere manier van tolken. Het gebeurt via een tussentaal (relais). De eerste tolk vertaalt in een relaistaal, bijvoorbeeld Engels. Hierna vertaalt een tweede tolk vanuit de relaistaal in de gewenste doeltaal.

Soms gebeurt het dat geen tolken beschikbaar zijn. Dit kan gebeuren bij talencombinaties die weinig voorkomen, zoals Farsi - Chinees of Zweeds - Maleis. Relaistolken worden ingezet als een rechtstreekse vertaling niet mogelijk is.

Gesprekstolken

Een gesprekstolk wordt ingezet tijdens onderhandelingen, vergaderingen en in rechtszaken. KERN beschikt over (beëdigde) gerechtstolken voor rechtszaken. De tolk vertaalt het gesprek nauwkeurig in de gewenste taal zonder gebruik van een tolkcabine of een fluistersysteem. Gesprekstolken zijn met name geschikt voor gesprekken met slechts enkele deelnemers en niet meer dan twee talen.

De meest gebruikte tolktechniek in dit geval is consecutief. Tijdens het gesprek wordt in twee talen gecommuniceerd. Het tolken gebeurt spontaan en zonder aantekeningen te maken. De sprekers houden tijdens het gesprek rekening met de tolken. Door het tolken kan de duur van een gesprek verdubbelen.

Begeleidingstolken

Een begeleidingstolk zet u in als u een internationale gast vergezelt, als u zakenpartners ophaalt van het vliegveld of een fabriek bezoekt in het buitenland. Begeleidingstolken zijn ook actief tijdens handelsbeurzen, culturele evenementen en reizen. In dit geval vindt de vertaling van de tolk meestal consecutief plaats. Met een audio-guide-systeem is simultaan tolken ook mogelijk.

Tijdens een informeel gesprek vertaalt de tolk de inhoud vrij maar correct in de gewenste taal. De tolk analyseert de boodschap van de spreker om eventueel de betekenis en context te verduidelijken. Een begeleidingstolk houdt rekening met culturele aspecten.

Telefonisch tolken

Het alternatief voor een tolk op locatie: Dankzij de speciaal getrainde telefoontolken van KERN communiceert u eenvoudig in andere talen, of het nu gaat om zakelijk of privé-contact. U blijft gewoon uw eigen taal spreken. Bovendien betaalt u alleen voor de duur van het gesprek. Er zijn geen extra kosten mee gemoeid. Telefonisch tolken is de meest voordelige en flexibele oplossing voor succesvolle communicatie.

De tolken worden bijgeschakeld in uw telefoon- of Skype-gesprek en beginnen meteen met vertalen. De tolk vertaalt tussen de spreker en de luisteraar. KERN heeft specialisten die uw boodschap vlot en kundig vertolken zonder lange voorbereidingstijd, zelfs bij complexe juridische, medische en financiële aangelegenheden. Onze tolken behandelen al uw gesprekken altijd volledig vertrouwelijk.

Ook bij telefonisch tolken kunt u kiezen tussen simultaan of consecutief tolken. Simultaantolken vertalen de woorden van de spreker meteen. Elke deelnemer aan een gesprek krijgt een passende tolk toegewezen. Consecutieftolken beginnen pas met vertalen als de spreker is uitgesproken. Sprekers houden korte pauzes om de tolk in staat te stellen hun woorden te vertalen. De gesprekspartners volgen het gesprek direct of maken gebruik van de vertaling.

Fluistertolken

Een fluistertolk zit naast of achter de persoon die hem of haar de vertaling influistert. Deze techniek is niet geschikt voor meer dan twee toehoorders. De tijd dat een fluistertolk inzetbaar is, is daarom beperkt.

Tolktechnieken

Consecutief tolken

Bij consecutief tolken volgt de vertaling na de woorden van de spreker. Terwijl de spreker aan het woord is, vat de tolk de boodschap samen met behulp van speciale notitietechniek. Zodra de spreker is uitgesproken, of pauzeert, herhaalt de tolk het gezegde in de gewenste taal. Omdat de tolk het gezegde moet herhalen in een andere taal, moet u er rekening mee houden dat een bespreking of conferentie door het tolken aanzienlijk langer duurt.

Simultaan tolken

Bij simultaan tolken zit de tolk in een geluidsdichte cabine en luistert naar de spreker via een koptelefoon. De tolk vertaalt de woorden van de spreker meteen met gebruik van speciale tolkapparatuur. Deze tolktechniek vereist zeer hoge concentratie. Simultaan tolken is zeer vermoeiend. Tolken werken daarom in teams van minimaal twee tolken die elkaar om de 15 à 20 minuten afwisselen. Simultaan tolken bereiden zich uitgebreid voor zodat ze het onderwerp van een conferentie tot in de puntjes beheersen.

Tolkapparatuur en conferentietechniek

KERN verhuurt en installeert alle benodigde techniek voor een conferentie of vertaling

  • Draadloze, infrarode tolkapparatuur voor simultaantolken
  • Rondleidingapparatuur
  • Geluidsapparatuur (versterkers, luidsprekers, opnameapparatuur etc.)
  • Videosystemen (videorecorders, videocamera's, videoschermen enz.)
  • Projectiesystemen (overheadprojectors, schermen etc.)
  • Andere audiovisuele systemen

Draadloze tolkapparatuur voor simultaantolken

Tolkapparatuur voor simultaantolken is inzetbaar bij ieder internationaal evenement, conferentie, seminar, symposium, discussie en panelgesprek, ongeacht of het om 50 of 5000 deelnemers gaat. We raden aan om bij vrije voordrachten geluidsopnames te maken. Technici zorgen voor geluidsopnames en dupliceren de speeches, presentaties en discussies. 

Rondleidingapparatuur

Rondleidingapparatuur komt van pas als een groep luisteraars zich vrij moet bewegen. Dergelijke apparatuur is ideaal voor rondleidingen in fabrieken, bij exposities en beurzen, voor stedentrips en testlocaties. De prijzen voor huur en installatie hangen af van het gewenste soort systeem, de locatie en duur van de bijeenkomst.

Tolkcabines en -apparatuur

KERN voorziet in al uw behoeften aan tolkapparatuur en -cabines voor internationale conferenties. Onze tolkapparatuur en -cabines voldoen aan alle DIN- en ISO-normen. We garanderen optimale arbeidsomstandigheden voor onze tolken. De benodigde apparatuur en cabines stemmen we af op de specifieke situatie van uw locatie. We garanderen optimale technische condities onder alle omstandigheden.