Tolkdiensten in alle talen van de wereld

Al bijna 50 jaar verzorgt KERN tolkdiensten en de bijbehorende technische ondersteuning voor bedrijven, rechtbanken, overheden en advocaten. Uit ons netwerk van gekwalificeerde tolken selecteert KERN de tolk die het best past bij uw internationale conferentie, vergadering, presentatie, persconferentie of hoorzitting.

KERN garandeert tolkdiensten van de hoogste kwaliteit doordat we alleen werken met professioneel getrainde en gediplomeerde specialisten. Bovendien hebben de tolken van KERN specifieke kennis en vele jaren ervaring in verschillende vakgebieden.

De meest gevraagde tolken zijn gesprekstolken en conferentietolken. Daarnaast behoren telefonisch tolken en fluistertolken tot de mogelijkheden.

Tolktechnieken

Consecutief tolken

Bij consecutief tolken volgt de vertaling na de woorden van de spreker. Terwijl de spreker aan het woord is, vat de tolk de boodschap samen met behulp van speciale notitietechniek. Zodra de spreker is uitgesproken, of pauzeert, herhaalt de tolk het gezegde in de gewenste taal. Omdat de tolk het gezegde moet herhalen in een andere taal, moet u er rekening mee houden dat een bespreking of conferentie door het tolken aanzienlijk langer duurt.

Simultaan tolken

Bij simultaan tolken zit de tolk in een geluidsdichte cabine en luistert naar de spreker via een koptelefoon. De tolk vertaalt de woorden van de spreker meteen met gebruik van speciale tolkapparatuur. Deze tolktechniek vereist zeer hoge concentratie. Simultaan tolken is zeer vermoeiend. Tolken werken daarom in teams van minimaal twee tolken die elkaar om de 15 à 20 minuten afwisselen. Simultaan tolken bereiden zich uitgebreid voor zodat ze het onderwerp van een conferentie tot in de puntjes beheersen.

Tolkapparatuur en conferentietechniek

KERN verhuurt en installeert alle benodigde techniek voor een conferentie of vertaling

  • Draadloze, infrarode tolkapparatuur voor simultaantolken
  • Rondleidingapparatuur
  • Geluidsapparatuur (versterkers, luidsprekers, opnameapparatuur etc.)
  • Videosystemen (videorecorders, videocamera's, videoschermen enz.)
  • Projectiesystemen (overheadprojectors, schermen etc.)
  • Andere audiovisuele systemen

Draadloze tolkapparatuur voor simultaantolken

Tolkapparatuur voor simultaantolken is inzetbaar bij ieder internationaal evenement, conferentie, seminar, symposium, discussie en panelgesprek, ongeacht of het om 50 of 5000 deelnemers gaat. We raden aan om bij vrije voordrachten geluidsopnames te maken. Technici zorgen voor geluidsopnames en dupliceren de speeches, presentaties en discussies. 

Rondleidingapparatuur

Rondleidingapparatuur komt van pas als een groep luisteraars zich vrij moet bewegen. Dergelijke apparatuur is ideaal voor rondleidingen in fabrieken, bij exposities en beurzen, voor stedentrips en testlocaties. De prijzen voor huur en installatie hangen af van het gewenste soort systeem, de locatie en duur van de bijeenkomst.

Tolkcabines en -apparatuur

KERN voorziet in al uw behoeften aan tolkapparatuur en -cabines voor internationale conferenties. Onze tolkapparatuur en -cabines voldoen aan alle DIN- en ISO-normen. We garanderen optimale arbeidsomstandigheden voor onze tolken. De benodigde apparatuur en cabines stemmen we af op de specifieke situatie van uw locatie. We garanderen optimale technische condities onder alle omstandigheden.