Tolkdiensten in alle talen van de wereld

Al bijna 50 jaar verzorgt KERN tolkdiensten en de bijbehorende technische ondersteuning voor bedrijven, rechtbanken, overheden en advocaten. Uit ons netwerk van gekwalificeerde tolken selecteert KERN de tolk die het best past bij uw internationale conferentie, vergadering, presentatie, persconferentie of hoorzitting.

KERN garandeert tolkdiensten van de hoogste kwaliteit doordat we alleen werken met professioneel getrainde en gediplomeerde specialisten. Bovendien hebben de tolken van KERN specifieke kennis en vele jaren ervaring in verschillende vakgebieden.

De meest gevraagde tolken zijn gesprekstolken en conferentietolken. Daarnaast behoren telefonisch tolken en fluistertolken tot de mogelijkheden.

Consecutief tolken

Bij consecutief tolken volgt de vertaling na de woorden van de spreker. Terwijl de spreker aan het woord is, vat de tolk de boodschap samen met behulp van speciale notitietechniek. Zodra de spreker is uitgesproken, of pauzeert, herhaalt de tolk het gezegde in de gewenste taal. Omdat de tolk het gezegde moet herhalen in een andere taal, moet u er rekening mee houden dat een bespreking of conferentie door het tolken aanzienlijk langer duurt.

Simultaan tolken

Bij simultaan tolken zit de tolk in een geluidsdichte cabine en luistert naar de spreker via een koptelefoon. De tolk vertaalt de woorden van de spreker meteen met gebruik van speciale tolkapparatuur. Deze tolktechniek vereist zeer hoge concentratie. Simultaan tolken is zeer vermoeiend. Tolken werken daarom in teams van minimaal twee tolken die elkaar om de 15 à 20 minuten afwisselen. Simultaan tolken bereiden zich uitgebreid voor zodat ze het onderwerp van een conferentie tot in de puntjes beheersen.