Proeflezen en redigeren in alle talen

Proeflezen en redigeren is een waardevolle manier om te zorgen dat de strekking van de brontaal in de doeltaal volledig intact blijft. Onze proeflezers controleren of de vertaling een getrouwe, volledige en correcte weergave is van de brontekst. De vertalingen kijken we bovendien na consistent gebruik van de juiste terminologie met behulp van vertaalgeheugens en terminologiedatabases.

Bij proeflezen ligt de focus op formele aspecten van de doeltekst. Onze proeflezers corrigeren alle fouten in spelling, grammatica en interpunctie. In het geval van publicatie verdient grondig redigeren en proeflezen zeker aanbeveling. Het belang hiervan hangt samen met het doel van de vertaling.

Tekstvarianten

KERN past reclame- en wervende teksten en slogans aan aan uw wensen. Vertalingen moeten naadloos aansluiten bij de doelgroep in het land of de regio van voorkeur. KERN maakt desgewenst varianten op een tekst en bespreekt deze uitgebreid met u. Het is mogelijk de tekst dan nog een keer te controleren in de markt, het land of de regio van uw keuze om zeker te zijn dat aan alle culturele kenmerken is gedacht.