Klantspecifieke vertaalprocessen opzetten

Door internationalisering wordt het begeleiden van vertaalprocessen en -projecten steeds uitdagender. Meer vertalingen zijn nodig, met steeds minder time-to-market en al maar complexere document- en systeemstructuren. Daarom is het belangrijk om vertaalprojecten niet te zien als een verzameling afzonderlijke taken, maar als een proces. Er zijn specifieke trajecten nodig die al voor het vertalen beginnen en een allesomvattend proces vormen.

KERN heeft als doel samen met u flexibele, processen op maat te ontwikkelen die uw organisatie in staat stellen om kennis te bundelen en zo efficiënt mogelijk in te zetten. KERN geeft graag advies over het schrijven en vormgeven van teksten die zijn gericht op vertalen. Daarnaast verzorgen we de voorbereiding, de revisie en het onderhoud van terminologie. Ook het creëren en onderhouden van vertaalgeheugens en de naadloze integratie daarvan in vertaal processen maakt onderdeel uit van dienstenpakket. Voor iedere uitdaging hebben we een oplossing.

Procesvereisten en doelstelling

Succesvolle samenwerking begint met het analyseren van uw huidige processen. Deze zijn van groot belang voor het creëren van een efficiënt en gestandaardiseerd vertaalproces. Het standaardproces moet rekening houden met alle subprocessen en de wensen van betrokkenen. De gewenste workflow en specifieke procesdoelstellingen leggen we vast in een document.

Het doel van dit document is om processen voortdurend te verbeteren met uw organisatie in gedachten. Zo ondersteunen bijvoorbeeld meertalige documenten steeds beter de introductie van nieuwe producten. Er zijn tal van zaken naast afspraken over de levering van vertalingen en de inzet van specifieke vertalers en proeflezers die aandacht verdienen. Van groot belang is de uitwisseling van gegevens tussen vertalers en proeflezers enerzijds, en anderzijds systemen met bijvoorbeeld documenten, productinformatie en content. Minstens zo belangrijk is het opstellen van consistente bronteksten en het creëren van een uniforme lay-out die rekening houdt met verschillen in tekstlengte per taal. De inhoud van terminologielijsten en vertalingen vraagt om coördinatie met uw medewerkers en partners om naadloze vertalingen te garanderen met behulp van vertaalgeheugens.

We helpen u ook als vertalingen vanwege het volume en de tijdsdruk tegelijkertijd met de brontekst moeten worden bewerkstelligd. Dankzij een gestandaardiseerd vertaalproces kunnen we updates van handleidingen en andere technische documenten plannen en uitvoeren zonder dat vertraging ontstaat door bijvoorbeeld missende interfaces of onvolledige media.

Stijlgidsen en schrijfwijzers

Stijlgidsen en schrijfwijzers bieden tekstschrijvers en vertalers redactionele houvast bij het opstellen van documenten. Ze zijn de basis voor eenvormige en consistente documenten. Stijlgidsen en schrijfwijzers bevatten taalkundige wensen en voorkeuren met betrekking tot terminologie, zinsbouw, interpunctie, typografie, lettertypen, lay-out en het gebruik van afbeeldingen zoals logo’s.

Daardoor is het taalgebruik consistenter en krijgt een hele organisatie een homogeen imago overal ter wereld.

We zijn al jaren vaste partner van zeer uiteenlopende ondernemingen en hebben diepgaande expertise op het gebied van vertalen. Dankzij onze ervaring met talloze projecten en vertaaltools heeft KERN de oplossing in huis voor iedere uitdaging. Neem vrijblijvend contact op voor advies.

Projectmanagement

Een efficiënt vertaalproces is het fundament van ons klantgerichte projectmanagement. De projectmanagers van KERN verzorgen de samenwerking tot in de details, van het uitvoeren van opdrachten tot het bijhouden van vertaalgeheugensystemen.

Aan het begin van een vertaalproject kiezen we een projectmanager. De projectmanager is de contactpersoon voor uw opdracht en zal u tijdens het vertaalproces op de hoogte houden. De projectmanager houdt zich bezig met de planning, het budget en het coördineren van alle aspecten van het project. De projectmanager is verantwoordelijk voor het toezicht op het volledige project en zal regelmatig de verschillende fasen van het project met de key account-manager bespreken.

De projectmanager coördineert contactpersonen, vertalers, proeflezers, dtp’ers, translation engineers en eventuele andere betrokkenen. Alle projectmanagers van KERN hebben jarenlange ervaring als vertaler, tolk, docent of translation engineer.

Projectvoorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Om zeker te zijn dat we uw opdracht naar volle tevredenheid kunnen uitvoeren, zijn we gebaat bij de juiste informatie. We adviseren klanten daarom graag vooraf.

Maak een planning

De tijd die nodig is voor het vertaalproces is afhankelijk van de lengte en moeilijkheidsgraad van de tekst, de talencombinatie en de kwaliteit van het origineel. Een professionele vertaler vertaalt gemiddeld 10 tot 15 pagina's (2000 -3000 woorden) per dag. Als sprake is van moeilijke teksten en minder-gangbare talencombinaties hebben vertalers vaak meer tijd nodig.

Bij het bepalen van de leverdatum is het belangrijk om rekening te houden met het volume (aantal te vertalen woorden) en de tijd voor eventueel extra werk (voorbereiding, nabewerking, proeflezen, dtp, grafische vormgeving, drukwerk etc.).

Denk bij uw aanvraag altijd om het volgende:

 • gewenste talencombinatie
 • land/regio/lokale variant waarvoor de vertaling is bestemd
 • beëdigde vertaling ja/nee?
 • vertaling bestemd voor publicatie ja/nee?
 • verzoeken tot opmaak en dtp in verband met de vorm en het formaat waarin vertalingen moeten worden geleverd

Is referentiemateriaal beschikbaar?

KERN ontvangt graag vertaalhulpmiddelen zoals woordenlijsten, referentiemateriaal, briefings en eerder gemaakte vertalingen die onze vertalers in staat stellen zo efficiënt mogelijk te werken.

Is de brontekst geschikt voor vertaling?

Vertalen begint niet bij het overdragen van de originelen, maar bij het schrijven daarvan. Als u een tekst schrijft, kunt u vertaalproblemen vermijden door formuleringen te gebruiken die geschikt zijn voor vertaling. Een document dat geen rekening houdt met vertaling vergt

 • een grotere inspanning van de vertaler. Vaak is veel onderzoek nodig om de inhoud goed te begrijpen
  en om tot een goede vertaling te komen. Bovendien
 • vallen de kosten regelmatig hoger uit als gevolg van extra correctie- en opmaakwerk.

Een belangrijk voordeel van brondocumenten die geschikt zijn voor vertaling is het efficiënte gebruik van vertaalgeheugens. De tijd die nodig is voor het verwerken en aanmaken van meertalige documenten is aanzienlijk korter.

Tijdens het schrijfproces moet een tekstschrijver zo cultuurneutraal mogelijk te werk gaan. Van belang hierbij zijn bijvoorbeeld het onderscheid tussen informele en formeleaanspreekvormen en het gebruik van non-verbale communicatie zoals internationaal erkende pictogrammen. Ook de opmaak, de lengte van de tekst en het gebruik van idiomatische uitdrukkingen verdienen de aandacht van tekstschrijvers.

Suggesties voor een probleemloos vertaalproces

Let bij het schrijven van teksten op het volgende:

 • taalonafhankelijke opmaak
 • woorden met een eenduidige betekenis (geen dubbelzinnigheden)
 • liever geen synoniemen in een technische context
 • verklaar nieuwe termen en afkortingen
 • vermijd complexe zinsconstructies
 • logische zinsvolgorde (eerst oorzaak, dan gevolg)
 • tegenwoordige tijd
 • één oproep tot actie per zin
 • cultuurneutrale afbeeldingen

Vertaalteam

De vertalers van KERN hebben de vereiste ervaring en kwalificaties om bronteksten doelmatig om te zetten in de eigen taal.

Onze vertalers beschikken over de volgende achtergrond:

 • universitaire opleiding in taal en cultuur (4 tot 5 jaar)
 • beroepsopleiding tolk en/of vertaler (op hbo-niveau, 4 tot 5 jaar)
 • bachelor- of masterdiploma
 • beëdiging als vertaler

Ervaring

 • vertaalervaring (minimaal 4 jaar)
 • werkervaring in een of meer vakgebieden (bijv. economie, techniek, recht). Een volledige lijst met vakgebieden vindt u hier.
 • inschrijving bij een rechtbank als beëdigd vertaler
 • training in het gebruik van vertaalsystemen en -geheugens

De vertalers van KERN vertalen alleen naar hun moedertaal:

 • Dit is al meer dan 50 jaar ons principe

De vertalers van KERN profiteren van een permanente uitwisseling van ervaring en bundeling van kennis.