Sociale verantwoordelijkheid

Sinds de oprichting van KERN in 1969 zijn verantwoordelijkheid, veiligheid en duurzaamheid belangrijke pijlers onder de missie van KERN. Regelmatig nemen we deel aan onafhankelijke initiatieven en audits, waarbij we worden getoetst op het werken volgens internationale normen voor maatschappelijk verantwoordelijkheid ondernemen.

Kinderziekenhuis Clementine – Dr. Christ’sche Stiftung

Ieder jaar doneert KERN met kerst een bedrag aan het kinderziekenhuis Clementine - Dr. Christ'sche Stiftung. KERN ondersteunt zo direct het werk van het ziekenhuis dat zich richt op jonge gezinnen en hun kinderen. Als familiebedrijf vindt KERN de financiële steun van dit instituut bijzonder belangrijk.

EcoVadis

KERN is onderscheiden door het platform EcoVadis. De onderscheiding is gebaseerd op naleving van de internationale normen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naleving van de normen wordt getoetst aan de hand van vier criteria: milieu, maatschappij, ethiek en verwerving van middelen.

United Nations Global Compact

KERN heeft zich verbonden met het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties en zet zich in voor beleid en activiteiten die in overeenstemming zijn met de universeel erkende beginselen van de rechten van de mens, internationale arbeidsnormen, milieubescherming evenals bestrijding van corruptie.