Redactioneel, auteursrecht en disclaimer

KERN AG, Sprachendienste (Deutschland)

Adres

KERN Global Language Services
Kurfürstenstraße 1
60486 Frankfurt am Main

BTW-nr

DE 811 15 33 81

Bestuur

Manfred Kern 
Michael Kern 
Dr. Thomas Kern 

Handelsregister

Arrondissementsrechtbank
Frankfurt,
HRB 48 94 5

Functionaris voor gegevensbescherming

Ilja Alexander Jordy

Contactinformatie

Tel.: +49 (0) 69 75 60 73 0
Fax: +49 (0) 69 75 13 53
E-mail: info@e-kern.com

Hoofdkantoor

Frankfurt am Main

KERN B.V. (Nederland)

Adres

KERN B.V.
Vertaal- en tolkservice, taaltrainingen
Nieuwezijds Voorburgwal 44-B
1012 SB Amsterdam

BTW-nr

NL8020.72.811.B01

Bestuur

Manfred Kern
Michael Kern
Dr. Thomas Kern

Inschrijfnummer 

KvK Amsterdam
33250066

Functionaris voor gegevensbescherming

Ilja Alexander Jordy

Contactinformatie

Tel.: 020-520 07 40
Fax: 020-639 05 99
E-mail: kern.nl@e-kern.com

Hoofdkantoor

Amsterdam

1. Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. KERN aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud. Het gebruik van de inhoud is voor het risico van de gebruiker. Bijdragen onder vermelding van naam geven de mening weer van de auteur en daarmee niet altijd die van KERN. Met het gebruik van de website wordt geen enkele contractuele verbinding aangegaan tussen de gebruiker en KERN.

2. Externe links

Op deze website vindt u externe links naar websites van derden. De beheerders van die websites zijn verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. De inhoud van de website is gecontroleerd op wettelijke overtredingen toen KERN de link voor de eerste keer toevoegde. De gelinkte website was op dat moment volledig wettelijk. KERN heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige inhoud of het ontwerp van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van de externe links betekent niet dat KERN de inhoud van de gelinkte pagina’s als eigen aanneemt. Het continu monitoren van de externe links is niet redelijk zonder bewijs van wettelijke overtredingen. Externe links worden onmiddellijk verwijderd zodra KERN wettelijke overtredingen bemerkt.

3. Auteursrecht en aanvullend auteursrecht

Op de inhoud van deze website is het Duits auteursrecht en aanvullend auteursrecht van toepassing. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan onder Duits auteursrecht is schriftelijke toestemming van de auteur of een bevoegde persoon vereist. Dit geldt met name voor het dupliceren, aanpassen, vertalen, bewaren, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden worden als zodanig aangeduid. Het zonder toestemming vermenigvuldigen of reproduceren van (delen van) pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Het maken van kopieën en downloads is alleen toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Het weergeven van deze website in frames van derden is alleen toegestaan nadat hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven.

4. Gegevensbescherming

Tijdens het gebruik van de website kunnen de gegevens van het bezoek (datum, tijdstip, getoonde pagina) worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet als persoonlijk geclassificeerd en zijn anoniem gemaakt. Ze worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt. Ze worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.
KERN benadrukt dat gegevensoverdracht via het internet (bv. e-mail) altijd vatbaar is voor veiligheidschendingen door derden.
Het gebruik van contactgegevens uit de sectie juridische kennisgeving is nadrukkelijk niet gewenst tenzij KERN daarvoor toestemming geeft of het een bestaande zakelijke relatie betreft. KERN en elke andere persoon die op deze website wordt genoemd maakt hierbij bezwaar tegen commercieel gebruik en reproductie van hun gegevens.

5. Gebruik van Google Analytics en Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Remarketing. Dit zijn diensten van Google Inc. (“Google"). Google Analytics gebruikt “cookies", of tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer waarmee uw gebruik van deze website wordt geanalyseerd. De informatie die wordt gegenereerd aan de hand van deze “cookie” (waaronder uw IP-adres) wordt in de VS opgeslagen op een server van Google. Google kort het IP-adres in tot de laatste drie cijfers zodat de precieze afkomst van het IP-adres niet meer te achterhalen is. Google houdt zich aan de privacybepalingen van de "US-Safe-Harbor"-wetgeving en is geregistreerd bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Google gebruikt deze informatie over het gebruik van deze website om voor KERN rapporten op te stellen over de activiteit op de website en voor andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden overdragen als het daartoe wettelijk verplicht is of zodat deze derden uit naam van Google de gegevens kunnen verwerken.

Externe dienstverleners, zoals Google, plaatsen advertenties op het internet. Externe dienstverleners, zoals Google, gebruiken cookies om advertenties op deze website te plaatsen aan de hand van eerder internetgebruik.

Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens verbinden. U kunt uw toestemming voor gegevensopslag op elk moment intrekken. U kunt het gebruik van cookies deactiveren door te gaan naar deze pagina over Google-reclames. U kunt het gebruik van cookies ook deactiveren door te gaan naar deze website: opzeggen van cookies door de NAI (internetreclame-initiatief).

Houd er echter rekening mee dat u hierdoor mogelijk niet meer alle functionaliteiten van de website kunt gebruiken. Met het gebruik van deze website gaat u akkoord met het verzamelen, opslaan en verwerken van uw gegevens door Google zoals hierboven beschreven.

U kunt uw toestemming voor gegevensopslag op elk moment intrekken. Meer informatie over het beleid van Google vindt u hier.

6. Google +1 privacybepalingen

De privacybepalingen van Google schrijven voor hoe we omgaan met de persoonlijke informatie van de gebruikers van Google-producten en -diensten. Ze zijn ook van toepassing op de informatie die u verschaft door het gebruik van de Google +1-knop. Deze informatie verwijst specifiek naar gegevensbescherming als u de +1-knop gebruikt.

Verzamelen en reproduceren van informatie

U kunt informatie wereldwijd publiceren door het gebruik van de Google +1-knop. U en andere gebruikers ontvangen gepersonaliseerde content van Google en onze partners via de Google +1-knop. Google onthoudt de informatie die u verschaft voor de +1-content en de informatie op de pagina die u bezoekt door te klikken op +1. Uw +1 kan worden samengevoegd met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten als referenties, zoals in zoekresultaten, uw Google-profiel of bijvoorbeeld op websites en in advertenties.


Google slaat de informatie over uw +1-activiteiten op zodat het zijn diensten voor u en anderen kan verbeteren. Om de +1-knop te gebruiken hebt u een openbaar Google-profiel nodig dat wereldwijd zichtbaar is en tenminste een naam bevat. Deze naam wordt gebruikt voor alle diensten van Google. In sommige gevallen kan een andere naam die u koos toen u content deelde via uw Google-account worden vervangen door deze naam. De identiteit van uw Google-profiel kan kenbaar worden voor gebruikers die uw e-mailadres of andere onderdelen van uw profiel kennen.

Gebruik van de verzamelde informatie

Naast het gebruik dat hierboven wordt beschreven, zal de informatie die u verschaft worden gebruikt in overeenstemming met de privacybepalingen van Google. KERN kan samenvattingen van +1-statistieken van gebruikers openbaar maken of deze doorgeven aan onze gebruikers en partners, zoals webpublishers, adverteerders of partnersites. Op die manier kunnen we een webpublisher het volgende laten weten: “10 procent van de gebruikers die deze pagina een +1 gaf, bevinden zich in New York".

Uw opties

In de “+1”-tab in uw profiel vindt u een lijst met de content die u een +1 hebt gegeven. U kunt individuele content uit deze lijst verwijderen. U kunt het tonen van +1-aanbevelingen van bekenden op websites uitzetten. Dit geldt ook voor advertenties op websites. Gegevens als uw meest recente +1 worden plaatselijk opgeslagen in uw browser. U kunt deze gegevens wissen in de instellingen van uw browser.

Meer informatie

Google houdt zich aan de privacybepalingen van de "US-Safe-Harbor"-wetgeving. Meer informatie over de "US-Safe-Harbor"-wetgeving en onze registratie vindt u op de website van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Meer informatie over de Google +1-knop

KERN gebruikt de Google +1-knop op haar website. Hieronder vindt u antwoord op de belangrijkste vragen. 

Onthoudt Google mijn bezoek aan websites met een +1-knop ook als ik deze niet zelf gebruik? 

De +1-knop wordt niet gebruikt om uw internetgebruik op te slaan. Google slaat uw browser-geschiedenis niet op door de aanwezigheid van een +1-knop. Uw bezoek aan pagina's met een +1-knop worden ook niet anderszins geëvalueerd. Google slaat echter wel tijdelijk gegevens van uw bezoek op voor probleemoplossings- en onderhoudsdoeleinden, meestal gedurende twee weken. Deze gegevens worden echter niet gerangschikt aan de hand van individuele profielen, gebruikersnamen of URL's. 

Waarom heeft Google deze informatie nodig? 

Als u iets zoekt op Google of een pagina bezoekt met een +1-knop worden een aantal gegevens van uw zoekactie naar een aparte server verstuurd zodat de +1-knop snel laadt. Deze informatie zorgt ervoor dat uw verzoek correct wordt verwerkt. In de zeldzame gevallen dat we problemen met onze systemen moeten oplossen, kan deze informatie Google helpen om de oorzaak van een probleem te achterhalen. 

Hoelang bewaart Google deze informatie? 

Normaal gesproken niet langer dan twee weken. 

Is deze informatie toegankelijk voor webpublishers of adverteerders? 

Nee, deze informatie wordt alleen gebruikt voor onderhoud en het oplossen van problemen met onze interne systemen. 

Welke gegevens worden naar Google verstuurd als ik op de +1-knop klik? 

Google bewaart gegevens over uw Google-profiel, de URL die u aanraadt, uw IP-adres en andere browser-informatie zodat uw +1 kan worden opgeslagen en toegankelijk kan worden gemaakt. Als u uw +1 intrekt, wordt de informatie gewist. Elke +1 die u geeft verschijnt op de +1-lijst in uw profiel.

7. Facebook plug-in privacybepalingen

Onze internetpublicaties gebruiken allerlei plug-ins van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. U herkent deze plug-ins aan het blauwe “F"-logo van Facebook, of er staat het woord “Facebook” op de plug-in. Als u onze website bezoekt wordt er via deze plug-ins contact gemaakt met de Facebook-servers om gegevens over te schrijven. De informatie die u ziet wordt rechtstreeks van die servers in uw browser getoond. Tegelijkertijd wordt er informatie over uw bezoek aan onze website doorgegeven aan Facebook. Als u op Facebook bent ingelogd, kan de informatie rechtstreeks verbonden worden met uw account. In het geval van interactie met de plug-ins (bv. door te klikken op de "vind ik leuk”-knop), wordt er informatie van uw browser verstuurd naar Facebook. Facebook beslist wat er verder met die informatie gebeurd. Zie de privacybepalingen van Facebook voor de voorwaarden en mogelijke instellingen. Als u niet wilt dat er persoonlijke gegevens naar Facebook verstuurd worden, log dan uit op Facebook voordat u onze site bezoekt.

8. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform om online geschillen te beslechten (ODR), deze vindt u hier http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten kunnen dit platform gebruiken om onenigheden op te lossen.

9. Specifieke gebruiksvoorwaarden

Als er specifieke voorwaarden gelden voor individueel gebruik van deze website die afwijken van de punten 1 - 8, dan zal dit expliciet genoemd worden op de juiste plek. In een dergelijk geval gelden de specifieke gebruiksvoorwaarden.