We maken ons sterk voor kwaliteit

KERN Group Frankfurt garandeert vertaaldiensten van hoge kwaliteit door vast te houden aan duidelijk gedefinieerde processen. De eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en vertaaldiensten liggen vast in de internationale normen ISO 17100 en DIN EN ISO 9001. KERN Group is gecertificeerd conform deze internationale normen en voldoet aan de eisen voor ieder vertaalproject. 

 • Kwaliteits- en projectmanagement
 • Raamovereenkomsten
 • Human resources en technische hulpmiddelen
 • Werkprocessen
 • Meer diensten

Kwaliteits- en projectmanagement

KERN wisselt actief en intensief informatie uit met opdrachtgevers. Deze uitwisseling begint al vóór het vertalen:

 • Wat voor soort tekst is het?
 • Wat is het doel van de vertaling?
 • Hoe dringend is de vertaling?
 • Zijn er terminologie- of woordenlijsten beschikbaar?
 • Is het gebruik van een oplossing als portal4client Advanced geschikt voor het vertaalproject™?

Kwaliteitswaarborging

Met KERN bent u zeker van kwaliteit door een dubbele controle. Dit houdt in dat een professioneel vertaler uw tekst in de eigen taal vertaalt en dat een tweede native speaker de tekst aan een eindcontrole onderwerpt.

KERN evalueert bovendien na afloop ieder vertaalproject. Feedback van de klant is bijzonder belangrijk en nuttig. Dit is de enige manier waarop we onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren.

Proeflezen

Op verzoek controleren extra moedertaalsprekers de vertaalde tekst op inhoud, grammatica en spelling.

Vormfouten controleren

Desgewenst controleren we bron- en doelbestanden op vormfouten en corrigeren deze met behulp van speciale hulpmiddelen op het gebied van kwaliteitswaarborging. Onze hulpmiddelen omvatten onder andere tagcheckers, spellingscontroles, terminologie-checkers en controles op ontbrekende tekst. Op dezelfde manier controleren we de datum, tijd en numerieke velden.

Overige hulpmiddelen op het gebied van kwaliteitswaarborging

Hulpmiddelen op het gebied van kwaliteitswaarborging, zoals bijvoorbeeld ErrorSpy maken aanvullende terminologie- en consistentiecontroles mogelijk. We zorgen dat klantspecifieke termen uit de terminologiedatabase correct worden toegepast en dat identieke segmenten consequent worden vertaald. Aan de hand van door u geformuleerde criteria beoordelen we de vertaling en stellen een lijst met potentiële fouten op. Vervolgens sturen we deze lijst naar de vertaler voor beoordeling en correctie.

Lidmaatschappen

De hoge kwaliteitsnormen van KERN blijken uit de lidmaatschappen van de volgende (branche-)verenigingen:

 • Association for Technical Communication – tekom e.V.
 • American Translators Association – ATA
 • Deutscher Terminologie-Tag e.V. – DTT

Vendor management

Hebt u teksten die vertaald moeten worden door een vertaler met kennis van zaken? Dan bent u bij KERN aan het juiste adres! KERN gaat voor u op zoek naar de vertaler die het best past bij uw project. De projectteams van KERN bestaan uit combinaties van in-house-vertalers en zorgvuldig geselecteerde zelfstandige vertalers, specialisten, correctoren en tekstschrijvers. Een arsenaal aan kennis, oplossingen en taalexperts staat tot uw beschikking. De meest uiteenlopende talencombinaties en vakgebieden behoren tot ons aanbod.

We selecteren altijd een beschikbare vertaler en/of proeflezer die past bij uw branche en vakgebied. We garanderen daarbij uniformiteit in stijl en terminologie. Bovendien hebben al onze vertalers toegang tot relevante terminologie, woordenboeken en glossaria. Hiermee brengen ze de strekking van het brondocument correct over in de doeltaal. Onze projectmanagers selecteren geschikte vertalers en proeflezers aan de hand van talencombinatie, vakgebied en ervaring.

Speciale vaardigheden

De vertalers van KERN hebben door studie, opleiding en werk vaak speciale vaardigheden in huis. De meeste vertalers beheersen bovendien meerdere talen, waardoor ze breed inzetbaar zijn.

Naast een gedegen taalopleiding zijn de vertalers van KERN gespecialiseerd op zeer uiteenlopende vakgebieden. Ze zijn bijvoorbeeld expert in scheikunde, medicijnen, IT, automatisering, financiën, werktuigbouwkunde of recht. De vertalers van KERN bezitten belangrijke specialistische kennis dankzij opleiding, studie en/of door vele jaren werkervaring in specifieke sectoren.

Ervaring en training

Specialistische vertalingen vragen veel van de taalvaardigheid van vertalers. Veranderingen op het gebied van technologie, wetenschap en economie brengen continu nieuwe terminologie met zich mee. De vertalers van KERN beschikken over ruime professionele ervaring, maar doen ook onderzoek naar nieuwe en onbekende termen. Het uitwisselen en delen van kennis speelt daarbij een belangrijke rol.

Onze Translation Engineers helpen vertalers graag bij het correct gebruik van vertaalgeheugens en het verwerken van complexe bestandsformaten.

De vertaalexperts van KERN

De experts van KERN vertalen uitsluitend in de moedertaal en altijd op het eigen vakgebied. Alleen native-speakers met kennis van het relevante vakgebied zijn in staat om alle aspecten en nuances van de brontekst volledige over te brengen in de doeltaal. Het moedertaalprincipe geldt voor al onze proeflezers en redacteuren.

Het selecteren van een vertaler

Nieuwe vertalers moeten aan strikte eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een opdracht.

Aspirant-vertalers vragen we om hun kwalificaties, diploma’s, ervaring en specialistische kennis. Bovendien dienen we te beschikken over referenties van andere opdrachtgevers. Onze vendor managers verzoeken opdrachtgevers of zij het werk van nieuwe vertalers willen beoordelen aan de hand van een korte vragenlijst. Als een vertaler aan alle criteria voldoet, vragen we om een proefvertaling op het eigen vakgebied. Na beoordeling van de proefvertaling besluit KERN of een vertaler wel of niet in ons bestand komt. Een vertaler komt pas in aanmerking voor een opdracht als deze officieel staat geregistreerd als vendor.

We evalueren het werk van vertalers grondig. Onze projectmanagers houden informatie bij over de professionele kwaliteiten, betrouwbaarheid, flexibiliteit en technische vaardigheden van tolken en vertalers. Het vendor managementteam evalueert deze informatie en neemt beslissingen over de inzetbaarheid. De evaluaties zorgen voor een actueel overzicht van de vaardigheden van tolken en vertalers. Op deze manier bent u zeker dat KERN altijd een tolk of vertaler inschakelt die past bij uw project.