TM-systemen

Wat is een vertaalgeheugen?

Een vertaalgeheugen of TM-systeem is een programma dat bronteksten opdeelt in segmenten en opslaat met de vertaling. De vertaalde segmenten kunnen opnieuw worden gebruikt in het geval van herhalingen in de brontekst. Het vertalen van de tekst en het samen opslaan van bron- en doeltekstsegmenten in een TM-systeem vormen de basis voor de vertaling van vergelijkbare teksten.

Met een TM-systeem kan een vertaler op basis van reeds gemaakte vertalingen suggesties doen voor nieuwe vertalingen. Het geheugen van de vertaler groeit met iedere vertaalde tekst. Een TM-systeem is niet te verwarren met machinevertaling waarbij de software de vertaling automatisch genereert zonder dat er een vertaler aan te pas komt. Een TM-systeem biedt vooral voordelen bij de vertaling van teksten die vaak worden geüpdatet, waarin veel herhalingen voorkomen of teksten die veel overeenkomsten hebben met vergelijkbare teksten.

Voorbeelden van vertaalprojecten:

  • Technische handboeken en productcatalogi 
  • Bedieningshandleidingen 
  • Websites, software en hulpbestanden 
  • Documenten van dezelfde producent voor productvarianten of van verschillende producenten voor gelijkbare producten 
  • Documenten met gecontroleerd taalgebruik 

Voorwaarde voor het gebruik van een vertaalgeheugensysteem (Translation Memory System) is dat te vertalen teksten elektronische beschikbaar en bewerkbaar zijn. KERN controleert of bewerking van de tekst met een TM-systeem zinvol is en bereid de documenten voor.

Ook achteraf kunnen we vertalingen die niet zijn uitgevoerd met een TM-systeem toevoegen aan een vertaalgeheugen. Het doel van een vertaalgeheugen is om zo groot mogelijke consistentie te bereiken bij het vertalen van nieuwe documenten.