Advies

Wilt u uw producten en diensten in het buitenland aanbieden? Wilt u meertalige media optimaliseren? Profiteer van onze ervaring met andere talen. Haal het meeste uit uw inspanningen en investeringen. Onze consultants onderzoeken samen met u hoe we uw internationale bedrijfsstrategie het beste kunnen uitvoeren.

KERN verzorgt advies op de volgende terreinen:

Vertalingen

Als het gaat om vertaal- en lokalisatiemanagement weet KERN precies wat de meest uiteenlopende bedrijven nodig hebben. Om u optimaal van dienst te zijn gebruiken we een zogeheten ‘Localisation Maturity Model’. Hiermee brengen we op het gebied van lokalisatie de zwakke en sterke punten van uw bedrijf in kaart. Vervolgens zetten we ons in om deze punten te verbeteren, door een breed spectrum aan technologische en procesmatige toepassingen in te zetten.

KERN ontwikkelt met u een roadmap waarmee u uw doelen, budgetten en planning op het gebied van lokalisatie kunt realiseren. Onze adviseurs bespreken graag samen met u vertaalmanagement, het gebruik van vertaalgeheugens, machinevertalingen en veel meer. KERN helpt u ook bij de keuze voor een vertaalgeheugensysteem dat past bij uw behoeften.

Download hier onze brochure over het Localisation Maturity Model.

Lokalisatie

Websitelokalisatie

Een meertalige website is voor internationale bedrijven al jaren de normaalste zaak ter wereld. KERN adviseert u over de linguïstische, culturele en technologische aspecten van webdesign, zoekmachine-optimalisatie en lokalisatie, zodat u zeker bent van een internationaal succesvolle website. Graag informeren we u over de verschillende tools en technologieën die belangrijk zijn bij het lokalisatieproces en laten zien hoe u online content geschikt maakt voor vertaling of lokalisatie. Afhankelijk van de website kan het nodig zijn dat we kijken naar interfaces, export-formats, fonts en coderingen, evenals de keuze voor een passend bestandsformat.

Zoekmachine-optimalisatie (SEO) voor meertalige websites

Een team van gespecialiseerde vertalers en online-marketing-experts ontwikkelt meertalige oplossingen en concepten voor nieuwe websites of online campagnes. Daarbij maakt KERN gebruik van omvangrijke kennis van de doelmarkt en het zoekgedrag van de doelgroep op internet. Zo bereikt uw website een hogere positie op de lijst met zoekmachineresultaten en een hoger aantal bezoekers. KERN adviseert u over de bouw van meertalige, zoekmachine-geoptimaliseerde websites, het aanpassen van meertalige webteksten gericht op zoekmachines, de juiste inzet van keywords, internationale AdWords-campagnes en veel meer. Download hier de brochure over SEO-vertalingen.

Softwarelokalisatie

Ervaring leert ons dat bij softwarelokalisatie de beste resultaten worden behaald als de gebruikersinterface eerst wordt geïnternationaliseerd. KERN adviseert u vanuit linguïstisch, cultureel en technisch oogpunt hoe u de lokalisatie van uw software het beste ter hand neemt. Graag informeren we u over de verschillende tools en technologieën die belangrijk zijn bij het lokalisatieproces en laten zien hoe u software geschikt maakt voor een specifieke doelmarkt. Afhankelijk van de software (Java, .NET, RC-bestanden, database-content) is het nodig dat we ijken naar interfaces, export-formats, fonts en coderingen, evenals de keuze voor een passend bestandsformat. We bieden advies over de optimale uitvoering van internationalisatietests (voor lokalisatie), lokalisatie- en functionaliteittests (na lokalisatie).

Lokalisatie-tools

KERN helpt u ook bij de keuze voor een vertaalgeheugensysteem dat past bij uw behoeften.

Projectmanagement

Door internationalisering wordt het managen van vertaalprocessen en -projecten steeds belangrijker. Meer vertalingen zijn nodig, met steeds minder time-to-market en al maar complexere document- en systeemstructuren. Daarom is het belangrijk om vertaalprojecten niet te zien als een verzameling afzonderlijke taken, maar als een proces. Er zijn specifieke trajecten nodig die al voor het vertalen beginnen en een allesomvattend proces vormen. Projectmanagers hebben daarom een wegwijzer of handleiding nodig voor de coördinatie van hun projecten. We zijn al jaren vaste partner van zeer uiteenlopende ondernemingen en hebben diepgaande expertise op het gebied van meertalig projectmanagement.

We leggen u graag uit hoe u bij aanvang van een project kunt helpen een vertaalopdracht naar volle tevredenheid uit te voeren. KERN adviseert u ook over het beheer van uw projecten, het afbakenen van taken en verantwoordelijkheden van projectmanagers en over de meest succesvolle manier van communiceren met het projectteam en andere betrokkenen. We bieden een kritische blik op elke fase van het project, inclusief de evaluatie en kwaliteit van de projectbestanden, planning, resources, risico- en change-management en veel meer.

Kwaliteitswaarborging

KERN wijst u op maatregelen voor kwaliteitswaarborging in het vertaal- en lokalisatieproces en adviseert u hoe u kwaliteitswaarborging in uw workflows inbouwt zodat resultaten voldoen aan kwaliteitsstandaarden zoals DIN EN ISO 9001 en ISO 17100.

Bij kwaliteitswaarborging komt het ook neer op het kiezen van een passende vertaler, de juiste samenstelling en voorbereiding van projectteams, terminologische en stilistische consistentie, de inzet van tools, voortgangsverslagen, (tussentijdse) rapportages, Q&As, proeflezen en eindredactie, kwaliteitsnormen en veel meer.

Terminologie

Consistente (meertalige) terminologie is essentieel voor iedere internationale onderneming. Terminologie draagt bij aan de externe en interne perceptie van een organisatie en de mensen die er werken, het versterkt de merknaam en bundelt kennis. De unieke identiteit van een bedrijf komt tot uitdrukking door de eigen terminologie.

KERN bespreekt met u de meest effectieve manier om (meertalige) terminologie te ontwikkelen, onderhouden, beheren en beschikbaar te maken voor uw hele bedrijf. Bovendien ondersteunen we u bij het toepassen van terminologie in bedrijfssystemen en redactie- en vertaalprocessen. Het doel is de knowhow van een onderneming zo veel mogelijk te bundelen in één systeem. Idealiter combineren we advies op het gebied van terminologiebeheer met een speciale workshop over terminologie.

Download hier onze brochure over terminologiebeheer.

Workflows en klantspecifieke vertaalprocessen

Door internationalisering wordt het begeleiden van vertaalprocessen en -projecten steeds uitdagender. Meer vertalingen zijn nodig, met steeds minder time-to-market en al maar complexere document- en systeemstructuren. Daarom is het belangrijk om vertaalprojecten niet te zien als een verzameling afzonderlijke taken, maar als een proces. Er zijn specifieke trajecten nodig die al voor het vertalen beginnen en een allesomvattend proces vormen.

KERN wil samen met u flexibele processen ontwikkelen die de kennis van uw onderneming helpen bundelen. We bieden advies over vertaalgericht schrijven en vormgeven, het voorbereiden, reviseren en onderhouden van klantspecifieke terminologie en het creëren en onderhouden van vertaalgeheugens. Bovendien helpen we bij naadloze integratie van afzonderlijke processen in een klantspecifieke workflow. Vertrouw op onze ruime ervaring.

Procesvereisten en doelstelling

Succesvolle samenwerking begint met het analyseren van uw huidige processen. Deze zijn van groot belang voor het creëren van een efficiënt en gestandaardiseerd vertaalproces. Het standaardproces moet rekening houden met alle subprocessen en de wensen van betrokkenen. De gewenste workflow en specifieke procesdoelstellingen leggen we vast in een document.

Het doel van dit document is om processen voortdurend te verbeteren met uw organisatie in gedachten. Zo ondersteunen bijvoorbeeld meertalige documenten steeds beter de introductie van nieuwe producten. Er zijn tal van zaken naast afspraken over de levering van vertalingen en de inzet van specifieke vertalers en proeflezers die aandacht verdienen. Van groot belang is de uitwisseling van gegevens tussen vertalers en proeflezers enerzijds, en anderzijds systemen met bijvoorbeeld documenten, productinformatie en content. Minstens zo belangrijk is het opstellen van consistente bronteksten en het creëren van een uniforme lay-out die rekening houdt met verschillen in tekstlengte per taal. De inhoud van terminologielijsten en vertalingen vraagt om coördinatie met uw medewerkers en partners om naadloze vertalingen te garanderen met behulp van vertaalgeheugens.

We helpen u ook als vertalingen vanwege het volume en de tijdsdruk tegelijkertijd met de brontekst moeten worden bewerkstelligd. Dankzij een gestandaardiseerd vertaalproces kunnen we updates van handleidingen en andere technische documenten plannen en uitvoeren zonder dat vertraging ontstaat door bijvoorbeeld missende interfaces of onvolledige media.

We zijn al jaren vaste partner van zeer uiteenlopende ondernemingen en hebben diepgaande expertise op het gebied van meertalige vertaalprojecten. Dankzij onze jarenlange ervaring met de meest uiteenlopende projecten en tools, heeft KERN de juiste oplossing voor ieder project. We adviseren u graag!

Download hier onze brochure over Klantspecifieke vertaalprocessen.

Tolken

We leggen graag de verschillen uit tussen de diverse manieren van tolken en de daarbij behorende techniek. We adviseren welke aanpak het meest geschikt is voor uw evenement of bijeenkomst en welke tolk- en conferentietechniek u nodig hebt. KERN ondersteunt u ook graag bij het plannen en organiseren van uw event. Daarnaast informeren we u over de gebruiksrechten als een opname van een tolkopdracht wordt gebruikt op televisie, de radio of via internet.

Download hier onze brochure over Tolkdiensten.

Outsourcing

KERN is niet alleen een “one-stop-shop" voor vertaalwerk. We creëren ook documenten in iedere gewenste taal. Hierbij realiseren we aanzienlijke kostenbesparingen en verhogen de operationele efficiëntie.

Al een aantal jaar is de trend dat bedrijven externe resources zoeken voor vertaaltechnische en taalkundige expertise. Het voordeel is dat bedrijven zich zo beter op hun kerncompetenties kunnen richten. Deze trend wordt sterker. Bij outsourcing gaat KERN na hoe we de vertaling van uw documenten het best in uw processen kunnen integreren. We hebben toegang tot “best-in-class”-oplossingen voor meertalige communicatie. De risico's op vertaalgebied blijven tot een minimum beperkt. Tegelijkertijd stroomlijnen we uw kosten, processen en structuren.

Een paar belangrijke argumenten voor outsourcing zijn:
  • Kostenbeheersing
    Kosten zijn transparanter en beter te beheersen als u de behoefte aan meertalige documenten outsourcet aan KERN. Door te outsourcen zijn kostenposten al in een vroeg stadium duidelijk zodat u deze kunt incalculeren.
  • Expertise
    Uw bedrijf vergroot de mogelijkheden dankzij toegang tot state-of-the-art-oplossingen en unieke kennis en expertise. U profiteert optimaal van de innovatie en ervaring die een taalspecialist biedt.
  • Focus op kerncompetenties
    Uw onderneming kan zich op zijn kerncompetenties richten. Zowel lokaal als internationaal wordt u zo een sterkere concurrent. Outsourcing van specialistische competenties, zoals vertaalwerk, terminologiebeheer, meertalige dtp en taaltraining biedt ondernemingen vele voordelen.

KERN beschikt over uitgebreide en gedetailleerde oplossingen voor het outsourcen van de behoeften van uw bedrijf. Dr. Thomas Kern, directielid van KERN, heeft de afgelopen jaren internationaal naam gemaakt op het gebied van outsourcing.

Wilt u meer informatie over een onderwerp? Stuur een mail naar: kern.nl@e-kern.com