• Specialistische vertalingen voor de productie-industrie

  Productie-industrie

  Branchespecifieke specialistische vertalingen voor de productie-industrie

Vertaaldiensten op het gebied van werktuigbouwkunde

Het verschuiven van de productie van componenten naar nieuwe internationale markten en de groeiende vraag naar onderdelen, stellen steeds hogere eisen aan vertaalwerk en overige dienstverlening in andere talen. Al bijna 50 jaar ondersteunt KERN met succes middelgrote en grote ondernemingen op het gebied van werktuigbouwkunde.

Onder onze werkzaamheden vallen specialistische vertalingen van complexe teksten, het vaststellen van bedrijfsspecifieke terminologie en aanvullende taaldiensten, zoals taaltrainingen voor engineers die hun vakkennis in een andere taal willen overbrengen.

KERN heeft ruime ervaring met het vertalen van specialistische teksten op het gebied van werktuigbouwkunde, ongeacht het formaat of volume. We zijn in het bijzonder gespecialiseerd in de volgende onderwerpen:
 • Werkschema's
 • Gebruiksinstructies
 • Handboeken
 • Lastenboeken
 • Machinebeschrijvingen
 • Functiebeschrijvingen
 • Productcatalogi
 • Specificaties

Brochure werktuigbouwkunde

Terminologiebeheer

Dankzij terminologielijsten, (technische) woordenboeken en vertaalgeheugens zijn onze vertalers feilloos in staat vertalingen te produceren die aansluiten bij uw wensen en die de expertise van uw onderneming correct weergeven.

KERN werkt nauw met u samen om de terminologie van uw onderneming zo goed mogelijk te ontwikkelen en onderhouden. De gewenste terminologie passen we bijvoorbeeld toe met behulp van een online terminologieportal. Zodoende helpen we uw taalgebruik te onderscheiden van dat van uw concurrenten.

Dankzij de nieuwste software-oplossingen biedt KERN u een breed pakket diensten:
 • Het ontwikkelen van klantspecifieke terminologiedatabases door middel van terminologie-extractie en/of de combinatie van bestaande terminologiebestanden
 • Effectieve samenstelling, onderhoud, opschoning en aanvulling van terminologiedatabases
 • Beschikbaar stellen van terminologie

Procesoptimalisatie

KERN verzorgt uw vertaalproject ook binnen zeer krappe tijdsschema's, ongeacht het formaat en niveau van de teksten. Dankzij onze spoedservice, halen we iedere deadline. In veel teksten staan herhalingen, bijvoorbeeld in technische documenten.

Dankzij vertaalgeheugens is het mogelijk om het vertaalproces te versnellen en de terminologische en stilistische consistentie te verhogen. U beschikt in een handomdraai over de juiste informatie op het juiste moment. We behandelen al uw documenten vertrouwelijk en met inachtneming van de vereiste geheimhouding. 

Kwaliteitsbeheer

Het projectmanagementteam van KERN voor machinebouw beschikt over brede kennis en expertise in uiteenlopende specialisaties. We garanderen dat geschikte vertalers en proeflezers uw projecten uitvoeren en de gewenste extra controles uitvoeren.

Door het gebruik van vertaalgeheugensystemen en terminologiedatabases staan we in voor linguïstische consistentie. Door te controleren op stijl- en spelfouten en op volledigheid bent u zeker van een goede vertaling. KERN past teksten in een andere taal graag voor u aan voor verschillende doelgroepen met het oog op culturele en andere verschillen.

Professionele vertalingen

Vertaling van technische, financiële, medische en reclameteksten

Tolkdiensten

Simultaantolken tijdens congressen en conferenties

Lokalisatie

Lokalisatie van software en websites

Grafisch ontwerp en lay-out

Meertalige DTP en grafische vormgeving

Conferentietechniek

Verhuur en installatie van tolkapparatuur

Opnameapparatuur

Geluidsopnamen en nasynchronisatie