• Specialistische vertalingen voor het bedrijfsleven

    Bedrijfsleven

    Commerciële vertalingen voor de detailhandel en de consumentenmarkt

Vertaaldiensten voor de detailhandel en consumentenmarkt

Veranderende behoeften van klanten, groeiende concurrentie en wisselende marktcondities dwingen bedrijven in beweging te blijven. De detailhandel, die vroeger vooral een regionaal karakter had, speelt in toenemende mate een internationale rol. Het aanbieden van online-diensten wordt steeds belangrijker. Veel bedrijven realiseren zich dat hun aanwezigheid op internationale markten van essentieel belang is om te concurreren en nieuwe klanten te winnen. Hierbij is de sleutel tot succes de communicatie met internationale klanten, leveranciers en andere partners in hun eigen taal.

KERN heeft uitgebreide en jarenlange ervaring met communicatie in andere talen op het gebied van internationale handel en logistiek.

We helpe u graag uw producten met succes internationaal onder de aandacht te brengen. Om buitenlandse klanten juiste te benaderen en nieuwe markten te ontsluiten, moeten uw producten voldoen aan de behoeften van de beoogde doelgroepen. Dit houdt in dat alle relevante informatie gelokaliseerd moeten worden. Uw reclamemateriaal, websites en productontwerpen vinden zo aansluiting bij de doelgroep. Cultuur, context, communicatiemedium en herkenbaarheid van het product zijn hierbij een belangrijke factor. Als wereldspeler met ruime kennis van detailhandel en de consumentenmarkt biedt KERN u meer dan alleen vertaling. We passen content en graphics aan aan de cultuur van de beoogde doelgroep. KERN ondersteunt u graag met oplossingen op het gebied van lokalisatie. Onze dienstverlening draagt bij aan het halen van uw doelen op het gebied van communicatie in andere talen. 

Het vertalen van teksten op het gebied van handel en consumenten vergt naast culturele kennis ook specialistische kennis op het gebied van sales, marketing, financiën en wetgeving. Professioneel vertaalwerk is alleen in goede handen bij gespecialiseerde vertalers, die naast kennis van land en taal, hun vakgebied kennen en die vertrouwd zijn met de gewoonten van het land waar de brontekst is ontstaan en de doelgroep. Zo garanderen we dat vertalingen van reclameboodschappen en vakkennis naadloos aansluiten bij de culturele codes van de doelgroep.

Onze vertalers gespecialiseerd in het bedrijfsleven vertalen uitsluitend in hun moedertaal. Hun linguïstische vaardigheden en vakkennis garanderen dat vertalingen op het terrein van economie, verzekeringen, financiën, marketing, effectenhandel en consultancy zowel stilistisch als terminologisch perfect in orde zijn. KERN levert ook beëdigde vertalingen ten behoeve van rechtbanken en de overheid. Niets staat internationale groei van uw bedrijf in de weg.

De documenten die we vertalen zijn even veelzijdig als onze klanten. KERN biedt vertalingen van de volgende specialistische documenten: