Lokalisatieproces

Projectbespreking

Voordat we beginnen met lokaliseren, zetten we alle taalkundige en technische aspecten van de bron- en doelbestanden op een rij. We bespreken met u de gewenste terminologie en nadere instructies.

Analyse en voorbereiding

De volgende stap is een analyse van de bronbestanden. Daarbij kijken we naar bestandsformaten, woordaantallen, tekst-types, talencombinaties en tekstonderwerpen. Uiteindelijk selecteren we een geschikte vertaler.

Tijdens de voorbereiding van uw project beoordelen we of het zinvol is om bepaalde technische hulpmiddelen, zoals vertaalgeheugens, in te zetten tijdens lokalisatie. Onze projectmanagers zijn te allen tijden met plezier bereid om specifieke details nader met u te bespreken. Graag ontvangen we de volgende informatie om u optimaal van dienst te zijn:

  • documenten in andere talen, vertalingen en/of vertaalgeheugens die ter referentie kunnen dienen om stilistische en terminologische consistentie te waarborgen.
  • afbeeldingen, schema’s, tekeningen en ander beeldmateriaal die helpen om de context beter te begrijpen.
  • alle specificaties en richtlijnen met betrekking tot uw project of product om specifieke termen correct te vertalen.
  • inloggegevens (bijvoorbeeld voor de overdracht van zware bestanden).

Lokaliseren met een vertaalgeheugen

Door onze jarenlange ervaring met vertaalwerkzaamheden hebben we toegang tot diverse terminologiedatabases die we kunnen inzetten bij lokalisatieprojecten. We gebruiken onder andere vertaalgeheugens die het vertaalproces vereenvoudigen en versnellen.

Een vertaalgeheugen deelt de brontekst en de vertaling op in segmenten en slaat deze samen op. De opgeslagen vertalingen vormen de basis voor nieuwe vertalingen. Op deze manier gebruiken we eerder vertaalde zinnen, zinsdelen of zelfs losse woorden bij het maken van nieuwe vertalingen. Het voordeel is dat we zo consequent dezelfde stijl en terminologie hanteren. Bovendien zijn vertalingen sneller klaar. Een extra mogelijkheid is om een uitgebreide, klantspecifieke database aan te leggen, die exclusief te gebruiken is voor uw opdrachten. KERN kan vertaalgeheugens die u al heeft in ons systeem verwerken.

Lokalisatie

In dit stadium beginnen de vertalers met het omzetten van de brontekst in de gewenste taal volgens het afgesproken lokalisatieproces. Hierbij zijn referentiemateriaal en terminologielijsten van de klant van groot belang om de gewenste terminologie aan te houden. Onze vertalers hebben drie tot vijf jaar professionele ervaring met vertalen en zijn gespecialiseerd in diverse vakgebieden.

Kwaliteitswaarborging

Een belangrijk onderdeel van het lokalisatieproces is kwaliteitswaarborging. In deze fase controleren we of bijvoorbeeld gebruikersinterfaces, online-hulp en documentatie volledig zijn gelokaliseerd. In sommige gevallen moeten we het formaat van dialoogvensters, menu- en schermknoppen voor de software van webpagina’s aanpassen. Bij aanpassing overleggen we dit soort zaken met de klant voor akkoord.

Op verzoek controleert een tweede vertaler volgens het ‘twee-paar-ogen-principe’ de kwaliteit, consistentie en functionaliteit van de vertalingen. De tweede vertaler controleert of de brontaal correct in de doeltaal is vertaald en loopt de tekst na op eventuele fouten in de grammatica en spelling. Tot slot toetst de vertaler de uniformiteit en het gebruik van de terminologie.

Levering

Vertaalde bestanden leveren we via FTP, e-mail of onze speciale portal voor gegevensoverdracht . Indien gewenst slaan we bestanden op op een fysieke gegevensdrager. Van alle bestanden bewaren we een kopie in ons archief. Met een eenvoudige zoekactie vinden we zelfs jaren later vertaalde bestanden terug. Uiteraard is het ook mogelijk om bestanden te verwijderen als de klant dat wenst.

Klanttevredenheid

Uw feedback is een essentieel onderdeel van onze kwaliteitscontrole. Door continu de doeltreffendheid van ons projectmanagement en de kwaliteit van onze vertalingen te toetsen, blijven we onze dienstverlening verbeteren.