Procesy lokalizacji i planowanie

Przedyskutowanie projektu lokalizacji

Zanim będzie można rozpocząć projekt lokalizacji, należy najpierw sprawdzić dokładne aspekty lingwistyczne i techniczne produktu wyjściowego lub tekstu oraz standardy terminologiczne i omówić wszystkie dodatkowe instrukcje z zespołem tłumaczy.

Przygotowanie i ocena

W następnym kroku następuje analiza plików źródłowych, ujęcie tekstu wg objętości, rodzaju tekstu, kombinacji językowej, dziedziny wiedzy i dobór tłumaczy

W fazie przygotowania omawiane jest dalsze postępowanie przy lokalizacji i stosowanie niezbędnych narzędzi technicznych. Kierownik projektu firmy KERN zawsze jest otwarty na specyficzne, wstępne wymogi projektu. Aby KERN AG mogła optymalnie przygotować się do wymagań klienta, byłoby pomocne, gdyby wyznaczonemu kierownikowi przesłano następujące informacje:

  • Istniejące obcojęzyczne dokumentacje, dotychczasowe tłumaczenia lub istniejące bazy danych pamięci tłumaczeniowej jako materiały referencyjne przyczyniają się do zapewnienia stylistycznej i terminologicznej jednolitości.
  • Ilustracje, prezentacje schematyczne, rysunki oraz wiele innych materiałów pomaga w lepszym zrozumieniu kontekstu tłumaczonego tekstu.
  • Wszelkie specyfikacje i wytyczne, odnoszące się do indywidualnego projektu wzgl. produktu, wspomagają tłumaczy specjalistycznych KERN w poprawnym przetłumaczeniu trudnych kwestii technicznych.
  • Uprawnienia dostępu, nazwy użytkowników i hasła oraz wyjaśnienie technicznych środków pomocniczych, które klient zamierza użyć do przekładu swoich plików, będą również pomocne.

Dopasowanie do systemu pamięci tłumaczeniowej

Dzięki długoletniej działalności tłumaczeniowej, KERN AG ma dostęp do szeregu odpowiednich list terminologicznych które możnna stosować dla porównania. Do tego celu KERN AG stosuje m.in. systemy pamięci tłumaczeniowych, ułatwiających porównywanie terminologii i proces tłumaczenia.

Zasadniczo tłumaczenie jakiegoś tekstu i zapis segmentu w języku wyjściowym i docelowym w bazie danych pamięci tłumaczeniowej tworzą podstawę do tłumaczenia kolejnych, podobnych tekstów. W ten sposób fragmenty tekstu, zdania, części zdania oraz terminologie z wcześniejszych projektów mogą być użyte jako podstawa dla przyszłych tłumaczeń, zapewniając równocześnie jednolitość stylistyczną i terminologiczną w obrębie jednego tekstu i między tekstami. Ponadto można zwiększyć się szybkość tłumaczenia. Kolejną korzyścią jest tworzenie obszernej bazy danych specyficznej dla klienta, którą można użyć przy dalszych tłumaczeniach. KERN AG jest również gotowa do migracji już istniejącej u klienta bazy danych pamięci tłumaczeniowej do procesu KERN-a.

Lokalizacja

Tłumacze KERN rozpoczynają na tym szczeblu od odpowiedniej procedury lokalizacji lub tłumaczenia i przekładania dokumentu na właściwy język. Znaczące jest przy tym zastosowanie materiałów porównawczych dla dotrzymania terminologii specyficznej dla klienta oraz ewentualnie udostępnionych przez niego list terminologii. Tłumacze specjalistyczni KERN posiadają z reguły przynajmniej 3-5 letnie doświadczenie w tłumaczeniu tekstów na dany język oraz wyspecjalizowali się w określonej dziedzinie.

Zapewnienie jakości

Ważną częścią składową projektu lokalizacji jest realizacja środków zapewniania jakości. W tej fazie sprawdza się, czy platforma użytkownika, pomoc online oraz dokumentacja zostały całkowicie zlokalizowane lub przetłumaczone. W niektórych przypadkach rozwiązań programowych i stron internetowych należy przeprowadzić zmianę wymiarów pól dialogowych, menu i interfejsu użytkownika. W każdym przypadku jest to z góry omawiane i uzgadniane.

Zgodnie z zasadą "czworga oczu" pliki są na życzenie sprawdzane przez drugiego lingwistę pod względem konsekwencji językowej i funkcjonalności. Drugi lingwista sprawdza, czy treść faktycznie została poprawnie przetłumaczona na język docelowy i sczytuje tekst pod kątem gramatyki i ortografii i ewentualnie sprawdza jednolitość stosowanej terminologii.

Dostarczenie

Przetłumaczone pliki mogą być dostarczane poprzez FTP, na nośniku danych, pocztą elektroniczną lub przez nasz portal cloud4client. Oprócz tego opcjonalnie z wszystkich plików zakłada się i archiwizuje kopię zapasową. Z reguły można przez szereg lat sięgać do swoich danych przez wyszukiwanie projektu.

Zadowolenie klienta

Fazą decydującą dla procedury kontroli jakości firmy KERN jest ocena klienta. Ocena projektu jest ważna, bowiem tylko tak można ustalić skuteczność i efektywność zarządzania projektem przez firmę KERN oraz jakość usługi i ewentualnie nadal je optymalizować.