Usługi obcojęzyczne w dziedzinie mediów, rozrywki i marketingu

Corporate Media – wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja firmy

Instytucje medialne są równocześnie przedsiębiorstwami gospodarczymi, a każde z nich posługuje się ustalonymi mediami, by swoje treści przenosić w skali międzynarodowej, na zewnątrz, docierać do szerokiej publiczności, ale także do wewnątrz, aby informować swoich pracowników i zespoły, szkolić i komunikować procesy. Jasna, zrozumiała i zorientowana na odbiorcę komunikacja firmy stanowi olej w trybach firmy działającej w skali międzynarodowej. Jednolita językowo obecność profiluje nie tylko rynek i produkty u klientów i partnerów gospodarczych, lecz jest także częścią kultury korporacyjnej placówek rozsianych po całym świecie. Doświadczeni tłumacze i lektorzy KERN Polska tłumaczą dla publiczności swojej klienteli wiadomości prasowe, przeglądy prasy i prezentacje w żądanych językach.

Wykwalifikowani mówcy rodzimi wspierają komunikację wewnętrzną klienta podczas lokalizacji wiadomości, publikacji pracowników i artykułów specjalistycznych dla dystrybutorów międzynarodowych firmowej sieci intranetu. Fachowi tłumacze ustni KERN dbają o rozumienie podczas, konferencji, imprez i warsztatów, udzielając głosu międzynarodowym referencjom klienta na konferencjach prasowych rynku wewnętrznego.