Często zadawane pytania (FAQ)

Na jakie języki KERN Polska tłumaczy ustnie i pisemnie?

KERN Polska tłumaczy pisemnie i ustnie na wszystkie języki świata. Przegląd wszystkich języków znajdziesz w naszym Zestawieniu języków.

Czy tłumacze KERN Polska tłumaczą na swój język ojczysty?

Tak, od swojego założenia KERN Polska trzyma się zasady, że tylko wykształceni tłumacze tłumaczą na język docelowy, będący dla nich językiem ojczystym. Redakcja i korekty tłumaczeń są również dokonywane przez osoby, dla których język docelowy jest językiem ojczystym.

Czym jest tłumaczenie szeptane?

Tłumaczenie symultaniczne, konferencyjne lub negocjacyjne dla pojedynczej osoby, odbywające się ściszonym głosem, aby nie zakłócać ogólnego przebiegu spotkania.

Czym jest tłumaczenie symultaniczne?

Podczas tłumaczenia symultanicznego tłumacz ustny przekłada równocześnie i sukcesywnie na język docelowy korzystając z kabiny lub bezpośrednio szeptem. Aby zapewnić dobre rozumienie w kosztownym czasie tłumaczenia ustnego, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie tłumaczy symultanicznych. W przypadku tłumaczenia konferencyjnego tłumaczenie może odbywać się zarówno symultanicznie jak i konsekutywnie.

Czym jest tłumaczenie konsekutywne?

Tłumaczenie mające miejsce w trakcie prowadzenia rozmów lub pertraktacji - zwłaszcza odbywających się na wyższym szczeblu - w tym w licznych instytucjach np. w sądzie. Tłumaczenie dłuższych lub krótszych fragmentów tekstu odbywa się z przesunięciem w czasie, tzn. tłumacz sporządza w czasie wystąpienia notatki, a następnie sporządza tekst w języku docelowym.

Jakie dokumenty są potrzebne do przygotowania się do pracy tłumacza ustnego?

Dla wdrożenia się w temat przed konferencją ważne jest, by tłumacze otrzymali następujące dokumenty:

 • Rękopisy mówców
 • Harmonogram dnia
 • Ewentualnie listę uczestników
 • Broszury firmowe
 • Wewnątrzfirmowe wykazy terminologii

Dalsze wskazówki do przygotowania się do projektu otrzymasz tu.

Jeden z moich kolegów płynnie mówi językiem obcym. Czy on także może wykonywać tłumaczenia dla naszej firmy?

Być może jest to możliwe. Jednakże nie każdy, kto mówi językiem obcym, jest automatycznie w stanie sporządzać tłumaczenia fachowe. Tłumaczenie wymaga czegoś więcej niż mówienia wybranym językiem bądź dłuższego pobytu za granicą. Tłumaczom pisemnym i ustnym potrzebny jest nie tylko talent językowy, lecz są oni także pośrednikami między kulturami. Profesjonalni tłumacze są znakomicie wykształceni językowo, specjalizują się w określonych dziedzinach i przekładają teksty zasadniczo tylko na swój język ojczysty, aby móc oddać w tłumaczeniu wszelkie niuanse tekstu oryginalnego z niezbędnym wyczuciem językowym.

Co składa się na cenę tłumaczenia?

Ceny tłumaczenia zależą zasadniczo od ilości tekstu i jego trudności. Kolejnym aspektem może też być termin, odgrywający rolę przy ustalaniu ceny. Chetnie przygotujemy bezpłatną wycenę np. poprzez formularz online.

Czy KERN Polska oferuje tłumaczenia ekspresowe?

KERN Polska może opracowywać wszystkie dokumenty, praktycznie bez względu na objętość, format i czas. Standardowy czas opracowania tłumaczenia wynosi ok. 8–10 stron na tłumacza dziennie. Czas można skrócić przez zwiększenie liczby tłumaczy uczestniczących w projekcie i ew. za dopłatą.

Dodatek za pośpiech dla tłumaczeń ekspresowych i w weekendy wynosi, zależnie od pośpiechu, 25–100% danej ceny za wiersz lub jest kwotą ryczałtową. KERN Polska w oparciu o projekt chętnie sprawdzi termin, który sobie zażyczysz. Prosimy o kontakt z KERN Polska dla uzgodnienia terminu!

Czy tłumaczone dokumenty są traktowane poufnie?

Oczywiście, wszystkie dokumenty i informacje udostępniane firmie KERN AG w ramach współpracy są traktowane poufnie. KERN Polska podejmuje wszelkie niezbędne i stosowne środki, aby uniemożliwić dostęp do tych informacji lub dokumentów osobom trzecim i/lub by te informacje oraz dokumenty mogły być wykorzystane do innych celów. W razie potrzeby firma KERN Polska zawrze z Tobą umowę o zachowaniu poufności.

Jak KERN Polska przesyła tłumaczenia?

Przetłumaczone dokumenty mogą być dostarczane jako wydruk, ZIP i CD-ROM lub przez bezpośrednią przesyłkę danych pocztą elektroniczną bądź przez serwer FTP. Oprócz tego ze wszystkich plików zakłada się i archiwizuje kopię zapasową.

Czy posiadasz Across Language Server i dążysz do współpracy przez crossGrid? Tłumaczenia Across, jako pakiet crossGrid, mogą być ładowane bezpośrednio na serwer klienta w acrossie lub jako plik gru przesyłane pocztą elektroniczną.

Co należy rozumieć przez przygotowanie i wykończenie plików?

Do stosowania systemów pamięci tłumaczeniowych pliki do tłumaczenia muszą być odpowiednio przygotowane, aby system mógł je przetwarzać w trakcie tłumaczenia. Pliki muszą być także poddane obróbce, aby KERN Polska mógł je przekazać klientowi w formacie dla niego czytelnym.

Jak mogę udzielić zlecenia firmie KERN Polska?

Dla ułatwienia składania zleceń w dziedzinie zarządzania procesem dla usług tłumaczeniowych, firma KERN Polska opracowała rozwiązanie portalowe o nazwie clicktranslate™. Na stronie www.clicktranslate.net jest ono do dyspozycji przez całą dobę.

Z KERN AG można kontaktować się również drogą mailową, faksem lub pocztą. Możesz odwiedzić nasz zespół językowy w filii KERN – KERN Polska ucieszy się z Twoich odwiedzin! 

Czy KERN Polska może tłumaczyć strony internetowe i programy?

Tak, KERN Polska chętnie podejmie się tłumaczenia albo kompletnej lokalizacji strony internetowej lub programu. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Jakie formaty plików KERN Polska jest w stanie opracowywać?

KERN Polska opracowuje wszystkie popularne formaty plików. Oprócz MS Word dla Windows KERN Polska opracowuje i dostarcza teksty również w programach Powerpoint, Excel, Acrobat, QuarkXPress, Photoshop, InDesign, FrameMaker, Pagemaker, Interleaf, Illustrator lub innych formatach, niezależnie od platformy: Windows, Mac OS, UNIX. Przy udzielaniu zlecenia należy powiadomić kierownika projektu o żądanym formacie, a KERN Polska dostarczy tekst w formacie wyboru (ew. za dopłatą).

Czy można tłumaczyć pliki PDF?

Portable Document Format (PDF) [Przenośny format dokumentu] jest niezależnym od platformy formatem pliku, za pomocą którego dokumenty elektroniczne mogą być odtwarzane, niezależnie od pierwotnego programu użytkowego, ale nie można ich bezpośrednio edytować. Pliku PDF nie można dalej edytować bez sięgających głęboko prac związanych z konwersją lub nakładów rekonstrukcyjnych. Ekstrakcja tekstu z pliku PDF lub konwersja takich plików za pomocą programu OCR jest wprawdzie okazjonalnie możliwa, ale formatowanie nie jest przy tym zachowywane, zaś w przypadku plików o złożonej konstrukcji, traci się układ tekstu. 

Czy w KERN Polska ma miejsce tłumaczenie automatyczne?

Nie. Wyniki procesu tłumaczenia w pełni automatycznego nie są jeszcze doskonałe. Bez udziału tłumacza-człowieka nie jest możliwe uzyskanie optymalnego wyniku tłumaczenia.

Czy KERN Polska tworzy systemy pamięci tłumaczeniowych (TM)?

KERN Polska stosuje systemy pamięci tłumaczeniowych, co upraszcza proces tłumaczenia, gdyż po pierwszej pracy tłumaczeniowej zapisane zdania tworzą bazę dla przyszłych prac, a tym samym nie tylko poprawia się tłumaczenie, lecz także gwarantowana jest jednolitość stylistyczna i terminologiczna w obrębie tekstu i poza nim. Dodatkowo można zwiększyć szybkość tłumaczenia. Kolejną korzyścią jest budowa bazy danych specyficznej dla klienta, która może być wykorzystana w dalszych tłumaczeniach dla tego samego klienta. 

Pamięć tłumaczeniowa jest efektywna tylko wtedy, gdy dane są odpowiednio przygotowane, jest starannie serwisowana i dokonuje się w niej korekt. Tylko w ten sposób otrzymuje się bazę danych możliwą do wykorzystania w przyszłości, spójną i oczyszczoną, zawierającą językowe pary segmentów.

KERN Polska wykorzystuje wszystkie popularne systemy pamięci tłumaczeniowych, m.in.

 • Across Language Server
 • Alchemy Catalyst
 • Anaphraseus
 • Déjà Vu
 • Fluency Translation Suite
 • Fluency TM & Term Server
 • MadCap Lingo
 • MemoQ
 • MetaTexis
 • OmegaT
 • Ontram
 • PoEdit
 • SDL WorldServer
 • SDL Trados Studio
 • SDL Passolo
 • STAR Transit
 • Visual Localize
 • Wordfast

Które teksty nadają się do stosowania systemów pamięci tłumaczeniowych?

Podstawowym wymogiem dla stosowania systemów pamięci tłumaczeniowych jest to, by obrabiane teksty były w formie czytelnej dla maszyny.

Szczególnie obiecujące jest stosowanie systemów pamięci tłumaczeniowych przy tłumaczeniu tekstów o dużej częstotliwości aktualizacji. Zaliczają się do tego strony internetowej, które po części są aktualizowane codziennie, oraz programy, których aktualizacja odbywa się często raz do dwóch razy do roku. Stosowanie systemów pamięci tłumaczeniowych ma sens także wtedy, gdy tłumaczone teksty wykazują silne redundancje wewnętrzne, tzn. stale powracające sformułowania (np. w instrukcjach obsługi i podręcznikach technicznych) lub silne redundancje i podobieństwa pod względem innych tekstów, tak by tłumaczenie jakiegoś tekstu i zapisanie tego tłumaczenia w pamięci tłumaczeniowej stanowiło podstawę do tłumaczenia kolejnych, podobnych tekstów (np. w dokumentacjach do różnych odmian produktów tego samego producenta lub do podobnych produktów różnych producentów).

Dlaczego tłumacz powinien przekładać teksty tylko na swój język ojczysty?

Tłumacz jest w stanie oddać w tłumaczeniu, z niezbędnym wyczuciem językowym, wszystkie aspekty tekstu oryginalnego w opanowanej przez siebie dziedzinie tylko w swoim języku ojczystym.

Czy KERN Polska sporządza tłumaczenia przysięgłe?

Tak. KERN Polska zatrudnia do tego zaprzysiężonych i uprawnionych tłumaczy, którzy kompletność i prawidłowość swojego tłumaczenia potwierdzają okrągłą pieczęcią. Tłumaczenia przysięgłe są uznawane przez sądy i instytucje państwowe.

Czy KERN Polska posiada przysięgłych/upoważnionych tłumaczy pisemnych lub ustnych?

Tak, KERN Polska posiada tłumaczy pisemnych lub ustnych, którzy uprawnieni są do tłumaczenia i poświadczania dokumentów bądź do tłumaczeń ustnych przed władzami i sądami. Złożyli oni ogólną przysięgę, która ich do tego uprawnia. Warunki zaprzysiężenia lub upoważnienia są różne w zależności od kraju, wymogiem są jednak kwalifikacje zawodowe jako tłumacza lub tłumaczenie ustne bądź egzamin kompetencyjny.