Obcojęzyczne usługi dla IT i przetwarzania danych

Użytkownicy internetu na całym świecie przeszukują World Wide Web, preferując język ojczysty i prawdopodobieństwo, że kupią produkt online, w środowisku swojskim językowo jest prawie cztery razy większe niż w języku obcym! Im więcej kombinacji językowych firma udostępnia w internecie, tym większy jej zasięg obecności w sieci. Również za kulisami ustawiają się Globalni Gracze, średnie firmy IT i start-upy w międzynarodowej branży IT, gier i przetwarzania danych. Czy to w tłumaczeniu stron internetowych, plików źródłowych, podręczników drukowanych, dokumentacji IT, czy instrukcji obsługi na tablet i smartfona, czy w lokalizacji oprogramowania i aplikacji: KERN Polska z wyspecjalizowanymi tłumaczami i obszernym zarządzaniem terminologią dostosowuje się do wysokiego stopnia innowacyjności. Już od ponad 45 lat KERN Polska towarzyszy na całym świecie wiodącym firmom branży IT przy rosnących wyzwaniach coraz silniejszego i zintegrowanego w międzynarodową sieć sektora.

Zarządzanie terminologią

Dla Tłumaczenia specjalistyczneswoich klientów tłumacze KERN odwołują się nie tylko do wieloletniego doświadczenia w branży IT, lecz także do wyspecjalizowanych baz danych terminologii, słowników specjalistycznych i glosariuszy. Innowacyjne idee firm klientów przekazujemy na najwyższym poziomie językowym, w każdym języku świata. Inżynierowie KERN ds. tłumaczeń zarządzają i serwisują dane językowe, sprawdzają tłumaczenia pod względem konsekwentnego stosowania założeń terminologicznych. Raz przetłumaczony materiał można zawsze użyć ponownie, zgodnie z aktualnym stanem Terminologii, procesy korekty i aktualizacje dokumentów dają się realizować oszczędzając czas i koszty. Przez płynne łączenie baz danych ze środowiskiem tłumaczenia także aktualizacja i serwis zasobów w maksymalnym stopniu wiąże się z automatyzacją. W ten sposób oszczędza się koszty i integruje tłumaczenie z procesami w firmie.

Usługi KERN Polska w dziedzinie zarządzania terminologią:
  • Budowa terminologicznych baz danych przez ekstrakcję terminologii i/lub sprowadzanie istniejących zasobów terminologicznych
  • Efektywne tworzenie, konserwacja, uzupełnianie i porządkowanie zasobów terminologicznych
  • Przygotowywanie terminologii (sieciowe lub programowe)

 

Optymalizacja procesu

Nawet projekty o szczupłej osi czasowej KERN Polska może realizować w sposób kompetentny niezależnie od objętości tekstu i stopnia jego trudności, bowiemSerwis ekspresowy zapewnia dotrzymanie zadanych terminów. Właśnie w złożonych przebiegach procesu i szybkim powstawaniu dokumentacji wiele korzyści wnosi korzystanie z portali zarządzania tłumaczeniami, specyficznych dla klienta, jak na przykład rozwiązanie portalowe portal4client oraz Systemy pamięci tłumaczeniowej. Wobec dużej liczby tekstów o częściowo powtarzających się fragmentach, jak przykładowo w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia i specyfikacjach warunków realizacji, proces tłumaczenia nie dość, że jest spójny terminologicznie i stylistycznie, to jeszcze jest szybszy – w ten sposób odpowiednie informacje można dostarczyć w odpowiednim momencie.

Zarządzanie jakością

Kierownicy projektów w KERN Polska posiadają wieloletnie doświadczenie w opracowaniu wszystkich rodzajów tekstów z branży IT, przetwarzania danych i telekomunikacji, rozbudowując specyficzną wiedzę branżową. Do projektów klienta angażuje się wyspecjalizowanych tłumaczy i dobranych lektorów. W specyficznym portalu zarządzania tłumaczeniami klienta widoczne są aktualne informacje na temat przebiegu projektu dla wszystkich osób w nim uczestniczących. Stosowanie Systemów pamięci tłumaczeniowej oraz baz danych terminologii gwarantuje spójność językową tłumaczeń. Dodatkowo tłumaczenie jest zawsze sprawdzane pod względem stylu, ortografii i kompletności. Również bardzo złożone wymagania odnośnie tłumaczeń są uwzględniane w ramach procesu zapewniania jakości.

Ponadto wsparcie zapewniają automatyczne funkcje zapewniania jakości,wspierające fazę korekty i gwarantujące wychwycenie błędów, często niewidocznych gołym okiem, jak na przykład niekonsekwencje między różnymi dokumentami. Poza tym treść i układ dostosowuje się do językowych, kulturowych i prawnych uwarunkowań rynku docelowego.