Tłumaczenia Prawnicze

KERN Global Language Services jest zaufanym partnerem w zakresie precyzyjnego i rzetelnego tłumaczenia tekstów prawniczych. Nasz dedykowany zespół kierowników projektów i ekspertów językowych rozumie kluczowe znaczenie dokumentów prawnych i dokłada starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenia, które respektują różnice kulturowe, spełniające najwyższe standardy jakości i poufności. 

Kluczowe wymogi w zakresie tłumaczeń prawniczych:

Wykwalifikowani lingwiści

Nasz zespół składa się z doświadczonych lingwistów, którzy posiadają gruntowną znajomość terminologii prawniczej i rozległą wiedzę na temat subtelnych różnic między różnymi systemami prawnymi. Każdy tłumacz jest starannie dobierany pod kątem swoich kompetencji językowych, wiedzy prawniczej i posiadanych certyfikatów.

Specjalizacja prawnicza

Nasi tłumacze posiadają doświadczenie w wielu dziedzinach prawa i znają szeroki zakres rodzajów dokumentów, które są kluczowe dla procesów due diligence. Należą do nich:

 • Umowy: gruntowna znajomość warunków umowy w celu zapewnienia dokładnych tłumaczeń.
  • Umowy najmu i leasingu: ekspertyza w tłumaczeniu umów najmu i leasingu z uwzględnieniem lokalnych wymogów prawnych.
  • Umowy korporacyjne: doświadczenie w tłumaczeniu umów o regulację partnerstwa i współpracy biznesowej.
  • Umowy o pracę: wierne tłumaczenie umów o pracę w celu zapewnienia jasności warunków.
  • Umowy o zachowaniu poufności (NDA): zapewnienie prawidłowego odzwierciedlenia klauzul poufności w tłumaczeniu.
  • Umowy dystrybucyjne: odzwierciedlające specyfikę branży tłumaczenie umów dystrybucji towarów lub usług.
  • Raporty zrównoważonego rozwoju: doświadczenie w tłumaczeniu raportów zrównoważonego rozwoju w celu uwzględnienia kryteriów ESG (environment, social and governance) w spółkach.
  • Umowy bankowe i finansowe: gruntowna znajomość finansowych warunków umów, w tym pożyczek, umów kredytowych i zobowiązań finansowych.
  • Dokumenty podatkowe: Prawidłowe tłumaczenie dokumentów podatkowych w celu ułatwienia przestrzegania lokalnych i międzynarodowych przepisów podatkowych.
  • Umowy licencyjne: gruntowna znajomość postanowień licencyjnych dotyczących własności intelektualnej lub oprogramowania.
  • Umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA): dokładne tłumaczenie umów o gwarantowanym poziomie usług i wskaźnikach wydajności.
  • Polityka prywatności: tłumaczenie eksperckie w celu zapewnienia jasności w zakresie przetwarzania danych, ochrony danych i ram prawnych.
  • Wyciągi z rejestru przedsiębiorstw: dokładne tłumaczenie wyciągów z rejestru przedsiębiorstw zawierających istotne informacje na temat formy prawnej, struktury i własności spółek.
  • Regulaminy: Precyzyjne tłumaczenie warunków w celu zapewnienia pełnej znajomości zobowiązań umownych.
 • Patenty: profesjonalne tłumaczenia wymagającej technicznie i wysoce specjalistycznej specyfikacji patentowej.
 • Dokumenty sądowe: dogłębna znajomość języka prawnego stosowanego w aktach sprawy, wyrokach i innych dokumentach sądowych.
 • Dokumenty finansowe: prawidłowe tłumaczenie umów i innych dokumentów finansowych.

Obszary prawa

Nasza wiedza prawnicza obejmuje szeroką gamę dziedzin prawa. Należą do nich

 • Prawo handlowe: tłumaczenie dokumentów dotyczących transakcji handlowych, umów i porozumień handlowych w celu zapewnienia przejrzystości transakcji.
 • Prawo spółek: tłumaczenie dokumentów dotyczących ładu korporacyjnego, decyzji i opinii prawnych.
 • Własność intelektualna: poprawne tłumaczenie wniosków patentowych, rejestracji znaków towarowych i umów licencyjnych.
 • Spory sądowe: gruntowna znajomość tłumaczenia akt procesowych, wyroków i pism procesowych.
 • Prawo nieruchomości: tłumaczenie umów dotyczących nieruchomości, aktów notarialnych i dokumentów z zakresu prawa nieruchomości.
 • Prawo pracy: Precyzyjne tłumaczenie umów o pracę, wytycznych dla personelu i dokumentów z zakresu prawa pracy.
 • Prawo ochrony środowiska: ekspertyzy w zakresie tłumaczeń ocen oddziaływania na środowisko i raportów zgodności.
 • Handel międzynarodowy i cła: tłumaczenie umów handlowych, dokumentacji celnej i przepisów dotyczących przywozu/wywozu.
 • Prawo podatkowe: doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów podatkowych, w tym przepisów podatkowych, regulacji i uzgodnień mających na celu promowanie przestrzegania i znajomości obowiązków podatkowych.
 • Aspekty regulacyjne: tłumaczenia techniczne, które czynią złożoną dziedzinę prawodawstwa zrozumiałą i zapewniają precyzyjną komunikację i zgodność z przepisami prawa.

Wsparcie procesów due diligence

Nasze usługi tłumaczeniowe odgrywają ważną rolę w analizach due diligence. Aby ułatwić szczegółową ocenę potencjalnego ryzyka i odpowiedzialności prawnej, zapewniamy kompleksowe wsparcie tłumaczeniowe dla opinii prawnych i dbamy o to, aby wszystkie istotne dokumenty, takie jak umowy, raporty zrównoważonego rozwoju, polityki prywatności i wyciągi z rejestrów handlowych, były dokładnie streszczone lub przetłumaczone oraz łatwo dostępne. 

 • Streszczenia: Nasze usługi due diligence obejmują podsumowanie dokumentów obcojęzycznych, ich przejrzystość ułatwia sprawny przegląd i szybkie podjęcie decyzji.
 • Wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji: Wspieramy proces należytej staranności, wykorzystując sztuczną inteligencję (AI) do automatyzacji rutynowych zadań, przyspieszenia procesu podsumowania i tłumaczenia oraz poprawy ogólnej dokładności.
 • Tłumaczenie maszynowe i post-edycja: Połączenie tłumaczenia maszynowego z profesjonalną post-edycją przez tłumacza zapewnia równowagę między wydajnością i dokładnością tłumaczenia prawniczego. Takie podejście pozwala skrócić termin dostawy bez uszczerbku dla jakości.

Poufność i ochrona danych

Ochrona i poufność Twoich dokumentów prawnych jest naszym najwyższym priorytetem. Nasze solidne środki bezpieczeństwa i surowe zasady zachowania poufności informacji zapewniają ochronę informacji w trakcie całego procesu tłumaczenia.

Zapewnienie jakości

Ścisła kontrola jakości jest zasadniczym elementem naszych procesów pracy. Każde tłumaczenie jest rzetelnie sprawdzane, aby zapewnić dokładność, spójność oraz najwyższe standardy językowe i prawne.

Osobliwości kulturowe

Systemy prawne różnią się w zależności od kraju, a specyfika i subtelność kulturowa odgrywa decydującą rolę w komunikacji prawnej. Nasi tłumacze posiadają świadomość kulturową niezbędną do precyzyjnego przekazania zamierzonego znaczenia, biorąc pod uwagę specyfikę kulturową.

Terminowość

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia terminów w systemie prawnym. Nasze skuteczne zarządzanie projektami zapewnia terminową dostawę bez uszczerbku dla jakości.

Poświadczenie i uwierzytelnienie notarialne

W razie potrzeby, oferujemy poświadczenie i uwierzytelnienie notarialne przetłumaczonych dokumentów prawnych, co daje im dodatkową wiarygodność i akceptację w obrocie prawnym.

Otwarta i bezpośrednia komunikacja

W naszych relacjach z klientami stawiamy na transparentną i otwartą komunikację. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, na bieżąco je informujemy i jesteśmy w stanie spełnić konkretne prośby lub wprowadzić zmiany w całym procesie tłumaczenia.

KERN jest Państwa partnerem w zakresie tłumaczeń prawniczych, a doświadczenie dedykowanego zespołu gwarantuje efektywność, dokładność i poufność w każdym projekcie tłumaczeniowym. Mogą Państwo polegać na naszym wsparciu w zakresie dokładnych i rzetelnych tłumaczeń procesów due diligence. Państwa dokumenty prawne są w bezpiecznych rękach.

Twoje zapytanie lub skontaktuj się z nami bezpośrednio

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Twoja wiadomość z formularza kontaktowego, w tym dane kontaktowe podane przez Ciebie, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przetworzenia wniosku i przechowywania w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat prywatności, zobacz: Polityka prywatności firmy KERN AG .

Chętnie pomożemy

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00.

Tel.: 022 477 2715
E-mail: kern.warszawa@e-kern.com