Usługi obcojęzyczne dla branży podróży i turystyki

Turystyka odgrywa znaczącą rolę na całym świecie i jest stale rosnącą gałęzią gospodarki. Przy tym coraz większą rolę ogrywa zadowolenie Twoich klientów oraz budowa silnej marki każdego przedsiębiorstwa. To jest wyzwanie, aby w warunkach nasilającej się konkurencji i zmienności branży turystycznej, optymalnie kształtować codzienny kontakt z klientem. Ponieważ wyróżnienie się na tle konkurencji staje się coraz trudniejsze, wraz z utrzymaniem klientów musi iść w parze zawsze znakomita komunikacja. Bogata kompetencja językowa firmy KERN Polska jest kluczem Twojego sukcesu.

Wraz z KERN Polska stań się globalnym graczem

Akceptacja produktów i usług zależy w dużej mierze od tego, czy do potencjalnego klienta przemawia się w jego ojczystym języku. KERN Polska wspomaga swoich klientów w globalnej prezentacji oraz pomyślnym wprowadzaniu produktów i usług na rynki międzynarodowe. W ten sposób, oprócz zadowolenia swojego klienta, zwiększasz także jego przywiązanie i wierność marce.

Tłumaczenia z branży podróży i turystyki są ukierunkowane na kulturę docelową. Dlatego KERN Polska w swoich tłumaczeniach specjalistycznych, oprócz kompetencji w języku ojczystym i obcym, szczególną wagę przywiązuje do kompetencji międzykulturowej, gdyż przy tłumaczeniach tekstów turystycznych, jak np. katalogi i broszury oraz strony internetowe biur podróży, należy uwzględniać kulturę i otoczenie społeczne kraju języka docelowego. Tylko w taki sposób można w różnych językach atrakcyjnie zaprezentować najróżniejsze cele podróży, miasta i kraje.

Czy to wakacje, czy urlop wypoczynkowy, kulturalny: Ile twarzy ma świat, tyle życzeń klientów. KERN Polska zapewni o profesjonalną prezentację językową koncepcji swoich klientów w taki sposób, aby zawsze optymalnie ich reprezentować na rynku. Od 1969 roku można liczyć na pełną obsługę w komunikacji obcojęzycznej, która obejmuje, oprócz tłumaczeń, także DTP, druk oraz sporządzanie tekstów reklamowych i tłumaczenia ustne.