Usługi obcojęzyczne dla branży podróży i turystyki

Turystyka odgrywa znaczącą rolę na całym świecie i jest stale rosnącą gałęzią gospodarki. Przy tym coraz większą rolę ogrywa zadowolenie Twoich klientów oraz budowa silnej marki każdego przedsiębiorstwa. To jest wyzwanie, aby w warunkach nasilającej się konkurencji i zmienności branży turystycznej, optymalnie kształtować codzienny kontakt z klientem. Ponieważ wyróżnienie się na tle konkurencji staje się coraz trudniejsze, wraz z utrzymaniem klientów musi iść w parze zawsze znakomita komunikacja. Bogata kompetencja językowa firmy KERN Polska jest kluczem Twojego sukcesu.

Wraz z KERN Polska stań się globalnym graczem

Akceptacja produktów i usług zależy w dużej mierze od tego, czy do potencjalnego klienta przemawia się w jego ojczystym języku. KERN Polska wspomaga swoich klientów w globalnej prezentacji oraz pomyślnym wprowadzaniu produktów i usług na rynki międzynarodowe. W ten sposób, oprócz zadowolenia swojego klienta, zwiększasz także jego przywiązanie i wierność marce.

Tłumaczenia z branży podróży i turystyki są ukierunkowane na kulturę docelową. Dlatego KERN Polska w swoich tłumaczeniach specjalistycznych, oprócz kompetencji w języku ojczystym i obcym, szczególną wagę przywiązuje do kompetencji międzykulturowej, gdyż przy tłumaczeniach tekstów turystycznych, jak np. katalogi i broszury oraz strony internetowe biur podróży, należy uwzględniać kulturę i otoczenie społeczne kraju języka docelowego. Tylko w taki sposób można w różnych językach atrakcyjnie zaprezentować najróżniejsze cele podróży, miasta i kraje.

Czy to wakacje, czy urlop wypoczynkowy, kulturalny: Ile twarzy ma świat, tyle życzeń klientów. KERN Polska zapewni o profesjonalną prezentację językową koncepcji swoich klientów w taki sposób, aby zawsze optymalnie ich reprezentować na rynku. Od 1969 roku można liczyć na pełną obsługę w komunikacji obcojęzycznej, która obejmuje, oprócz tłumaczeń, także DTP, druk oraz sporządzanie tekstów reklamowych i tłumaczenia ustne.

Przykłady usług

Strony internetowe i inne dokumenty marketingowe dla

 • wystaw i targów
 • organizatorów i pośredników podróży
 • oferentów zakwaterowania podróżnych (sieci hoteli, pensjonaty, gospody, schroniska młodzieżowe, mieszkania wakacyjne)
 • ośrodków i parków wypoczynkowych
 • portali podróży
 • linii lotniczych
 • towarzystw żeglugowych
 • urzędów turystycznych
 • informacji turystycznych

hotelarstwa i przemysłu turystycznego

 • krajowych i międzynarodowych kampanii turystycznych
 • prezentacje firm
 • katalogi podróży
 • broszury podróżne
 • ulotki reklamowe
 • karty dań

literatura nt. podróży

 • przewodniki turystyczne
 • reportaże z podróży
 • artykuły w czasopismach

turystyka zdrowotna

 • zaświadczenia medyczne
 • dokumenty ubezpieczeniowe
 • karty szczepień

prawo i umowy

 • umowy (np. czarter)

Adaptacja międzykulturowa

Aby Twoja misja trafiła do publiczności docelowej, tekstów nie tłumaczy się tylko na wybrane języki odpowiednio do narodowości, lecz na życzenie adoptuje do założeń dotyczących określonej grupy docelowej. KERN Polska sporządza z reguły propozycje i warianty tekstów, które są następnie szczegółowo omawiane z klientem. W odniesieniu do rynku tekst można raz jeszcze zweryfikować w danym kraju, aby włączyć przy adaptacji aspekty kulturowe.

Tłumaczenie ustne

KERN Polska oferuje profesjonalną obsługę obcojęzyczną nie tylko w kwestii tłumaczeń pisemnych, lecz także w dziedzinie ustnych. Tłumacze ustni pracują regularnie we wszystkich językach światowych na targach branżowych i turystycznych oraz konferencjach. Posiadając wieloletnie doświadczenie językowe i szerokie podstawy kulturowe, mogą znakomicie reprezentować klientów w innej kulturze.

Sukces nie musi być drogi! Sam przekonaj się o atrakcyjności usług KERN Polska.
Twoja prośba do nas

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Twoja wiadomość z formularza kontaktowego, w tym dane kontaktowe podane przez Ciebie, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przetworzenia wniosku i przechowywania w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat prywatności, zobacz: Polityka prywatności firmy KERN AG .