portal4client™ – portal klienta dla wydajnego zarządzania tłumaczeniem

Zwłaszcza w przypadku wyjątkowo obszernych tłumaczeń warto pomyśleć o skorzystaniu z kodowanych, bazujących na serwerze firmowym i połączonych z pamięcią tłumaczeniową platform online – takie rozwiązanie umożliwia scentralizowane sterowanie projektami i zapewnia szybszą dostępność wielojęzycznych informacji. 

Rozwiązanie sieciowe portal4client™ opracowano w taki sposób, by z włączeniem wszystkich uczestników zoptymalizować procesy komunikacyjne, składanie zleceń oraz zarządzanie dokumentami i tłumaczeniem.

Zarządzanie tłumaczeniem – bezpieczne i podyktowane jakością

Projekty tłumaczeniowe mają stały przebieg – wszystko dzięki jednakowym parametrom, osiąganym przez utrwalanie warunków ramowych, automatyzację powracających procesów częściowych oraz optymalne planowanie projektu całościowego. W każdej chwili można też edytować i poszerzać zakres i przebieg projektu.

Wydajny przebieg Twoich projektów tłumaczeniowych

Korzystając z edytora internetowego portal4client™ umiejscowisz zlecenia dla wszystkich swoich projektów tłumaczeniowych – od przydziału i uruchomienia pliku, przez pobranie go, aż po kontrolę osób odpowiedzialnych zatrudnianych z zewnątrz. Optymalizacja prac wiąże się także z wykorzystaniem wiedzy o wewnętrznych procesach firmy i redukcją kosztów – zwłaszcza w przypadku kompleksowych projektów tłumaczeniowych.

Wykorzystanie informacji wewnętrznych przez centralizację zarządzania tłumaczeniami

Portal zleceniowy umożliwia wszystkim uczestnikom procesu podgląd bieżących projektów i uzyskanie informacji o statusie ich opracowywania. Po ukończeniu projektu można wygodnie pobrać wszystkie przetłumaczone pliki.

Na życzenie istnieje również możliwość przetłumaczenia lub przeprowadzenia korekty tekstów pisemnych online z jednoczesnym dostępem do spersonalizowanej pamięci tłumaczeniowej i terminologicznej bazy danych, jak również udostępnienie gotowych tłumaczeń przez zleceniodawcę za pomocą rozwiązań portalowych. W ten sposób różne osoby kontaktowe, np. z oddziałów międzynarodowych, mogą zostać zaangażowane w proces udostępniania przetłumaczonych tekstów. Po zakończeniu projektu można zatem zapomnieć o mozolnej, ręcznej obsłudze baz danych pamięci tłumaczeniowej – wszyscy uczestnicy procesu tłumaczeniowego mają dostęp do tych samych zasobów na jednym poziomie.

Bezpośredni dostęp do terminologicznej bazy danych

We współpracy z klientem opracowujemy charakterystyczne dla branży słownictwo, profesjonalnie przygotowując je pod bazę danych. Wspólny dostęp do terminologii firmowej zwiększa spójność pojęciową, a tym samym również jakość tłumaczeń.

Rozwiązanie dopasowane do potrzeb dla klienta

Najefektywniejsze zaspokojenie potrzeb tłumaczeniowych wymaga zazwyczaj indywidualnych rozwiązań. Stali klienci mają możliwość indywidualnej konfiguracji dostępu do portal4client™ w trybie chronionym. W tym celu KERN Polska przedstawia kolejną indywidualną propozycję, umożliwiającą wyraźną redukcję kosztów transakcji i nakładów administracyjnych.