Tłumaczenia uwierzytelnione przez tłumaczy przysięgłych

Urzędy i organy władzy wymagają z reguły dostarczenia tłumaczeń uwierzytelnionych, aby móc zagwarantować wiążące i wierne odtworzenie oryginalnych dokumentów. Wyspecjalizowani tłumacze przysięgli firmy KERN Polska są upoważnieni na mocy prawa do potwierdzania kompletności i prawidłowości tłumaczeń oraz ich uwierzytelniania.

W związku z tym sieć placówek handlowych spółki KERN Polska z ponad 45 biurami tłumaczeń na całym świecie zapewnia skuteczne poświadczanie, a w razie konieczności również powtórne uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych dla władz i instytucji publicznych poza Niemcami, tak by odpowiadały wymogom prawa krajów docelowych.rawa krajów docelowych. Na życzenie klienta KERN Polska chętnie wystawi również tzw. Certyfikat Tłumacza (ang. Translator's Certificate).

Twoje dokumenty mogą dotrzeć do nas w różny sposób: przez wypełnienie formularza online (po wyborze żądanej usługi), pocztą na adres jednej z naszych 45 filii w Europie lub mailem na adres kern.warszawa@e-kern.com.