• Tłumaczenia specjalistyczne z dziedziny prawa

  Sektor prawny

  Tłumaczenia specjalistyczne dla sektora prawnego od prawie 50 lat.

Tłumaczenie pisemne i ustne w dziedzinie prawa

Od ponad czterdziestu lat KERN Polska wspiera adwokatów, wydziały prawne, notariuszy, doradców podatkowych, sądy i władze, a także osoby prywatne we wszystkich kwestiach komunikacji obcojęzycznej. Tu, w biuletynie informacyjnym, można znaleźć więcej informacji o biurze tłumaczeń KERN Polska.

KERN Polska posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie tłumaczenia specjalistycznych tekstów prawniczych, niezależnie od ich objętości i dziedziny prawa. Dokumenty, w których KERN Polska specjalizuje się szczególnie:
 • Umowy i uzgodnienia
 • Akty urodzenia, akty zawarcia związku małżeńskiego
 • Paszporty i inne dokumenty tożsamości
 • Uzgodnienia firmowe, protokoły z rozmów ipertraktacji, prospekty emisyjne, dokumenty finansowe
 • Opisy patentowe i zgłoszenia patentowe, dokumenty nt. stanu techniki oraz zastrzeżenia patentowe
 • Wezwania, pisma, decyzje sądowe, oświadczenia złożone pod przysięgą, zapewnienia z mocą przyrzeczenia i zaświadczenia
 • Raporty z badań i opinie rzeczoznawców
 • Bilanse oraz rachunki zysków i strat
 • Testamenty i pełnomocnictwa
 • Dokumenty przeniesienia własności gruntów, umowy najmu
 • Karty ocen, świadectwa, wyciągi z kont i dokumenty do naturalizacji lub procedury przyznawania azylu
 • Dokumenty konkursowe i dokumenty

Usługa ekspresowa

Zespoły językowe KERN Polska dostępne są codziennie przez 24 godziny. Serwis ekspresowy umożliwia dotrzymywanie najkrótszych terminów, niezależnie od objętości i złożoności tekstów.

Poufność

Poufne traktowanie dokumentów klienta to dla KERN AG oczywistość.

Tłumaczenie ustne

Tłumacze przysięgli KERN tłumaczą w jednym lub większej liczbie języków podczas:

 • Postępowań przed sądami niemieckimi
 • Rozmów przed rozprawami sądowymi i podczas zeznań świadków
 • Przesłuchań policyjnych
 • Ankiet, wysłuchania, mediacji sądowych i pozasądowych

Ocena dokumentów na miejscu i sporządzanie glosariuszy

Zespoły językowe KERN, składające się ztłumaczy specjalistycznych – pisemnych i ustnych, specjalizują się w ocenie dokumentów na miejscu i współpracują z klientem, aby przygotować odpowiednie dokumenty uprawniające. KERN Polska wspiera swoich klientów także poprzez sporządzanie glosariusza pojęć specyficznych, aby w dokumentach uprawniających oraz oświadczeniach z mocą przyrzeczenia stosować konsekwentną terminologię.

Pobieranie tekstu

KERN Polska pobiera teksty niemieckie i obcojęzyczne przekazywane nam np. na nośnikach cyfrowych (CD, DVD, Blu-Ray Disc), kasecie, video lub jako plik. Na życzenie KERN Polska może uwierzytelniać tłumaczenia pobranych tekstów, aby można ich było użyć przed sądem.

Uwierzytelnienie tłumaczenia patentu

Jeżeli konieczne jest uwierzytelnienie tłumaczenia zgłoszenia patentowego, wówczas KERN Polska może zawsze takie uwierzytelnienie zrealizować przez któregoś z tłumaczy przysięgłych lub przez tzw. Translator's Certificate.