• Tłumaczenia specjalistyczne z dziedziny prawa

  Sektor prawny

  Tłumaczenia specjalistyczne dla sektora prawnego od prawie 50 lat.

Tłumaczenie pisemne i ustne w dziedzinie prawa

Od ponad czterdziestu lat KERN Polska wspiera adwokatów, wydziały prawne, notariuszy, doradców podatkowych, sądy i władze, a także osoby prywatne we wszystkich kwestiach komunikacji obcojęzycznej. Tu, w biuletynie informacyjnym, można znaleźć więcej informacji o biurze tłumaczeń KERN Polska.

KERN Polska posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie tłumaczenia specjalistycznych tekstów prawniczych, niezależnie od ich objętości i dziedziny prawa. Dokumenty, w których KERN Polska specjalizuje się szczególnie:
 • Umowy i uzgodnienia
 • Akty urodzenia, akty zawarcia związku małżeńskiego
 • Paszporty i inne dokumenty tożsamości
 • Uzgodnienia firmowe, protokoły z rozmów ipertraktacji, prospekty emisyjne, dokumenty finansowe
 • Opisy patentowe i zgłoszenia patentowe, dokumenty nt. stanu techniki oraz zastrzeżenia patentowe
 • Wezwania, pisma, decyzje sądowe, oświadczenia złożone pod przysięgą, zapewnienia z mocą przyrzeczenia i zaświadczenia
 • Raporty z badań i opinie rzeczoznawców
 • Bilanse oraz rachunki zysków i strat
 • Testamenty i pełnomocnictwa
 • Dokumenty przeniesienia własności gruntów, umowy najmu
 • Karty ocen, świadectwa, wyciągi z kont i dokumenty do naturalizacji lub procedury przyznawania azylu
 • Dokumenty konkursowe i dokumenty