Usługi obcojęzyczne w dziedzinie techniki lotniczej i kosmicznej

Kooperacja międzynarodowa w dziedzinie techniki lotniczej i kosmicznej umożliwia powstanie nowych szans rynkowych na całym świecie. Popyt na tłumaczenia specjalistyczne jest w tej dziedzinie bardzo duży. Obszerne dokumentacje techniczne, m.in. dla produkcji, konserwacji i promocji samolotów oraz ich części, wymagają skutecznych strategii i rozwiązań procesów tłumaczeniowych. Liczni czołowi producenci samolotów i śmigłowców, ich dostawcy i producenci materiałów włóknistych i techniki napędowej oraz zakłady lotnicze powierzają tłumaczenia z branży techniki lotniczej i kosmicznej firmie KERN Polska.

Tłumaczenia specjalistyczne KERN dodadzą skrzydeł

Tłumaczenia specjalistyczne KERN dodadzą skrzydeł

Technicy na całym świecie muszą być w stanie opanować złożone systemy lotnicze i kosmiczne i je konserwować. Dokumentację techniczną, sporządzaną na rynki regionalne należy przełożyć jednolicie oraz w sposób jasny i zrozumiały, z uwzględnieniem przepisów prawa danego kraju.

KERN Polska wspiera swoich klientów w spełnianiu tego złożonego zadania, aby opóźnienia we wprowadzeniu do produkcji należały do przeszłości, międzynarodowe rynki zbytu mogły być łatwiej osiągalne oraz wzrastała konkurencyjność. 

Prosimy zapiąć pasy, jesteśmy gotowi do startu!

Oprócz orientacji w technice komunikacyjnej i naukach technicznych, przy tłumaczeniach z dziedziny techniki lotniczej i kosmicznej należy też uwzględniać szczególne aspekty z dziedziny prawa, matematyki, nauk ekonomicznych i techniki środowiska. KERN Polska posiada olbrzymie doświadczenie w dziedzinie interdyscyplinarnego tłumaczenia specjalistycznych tekstów naukowych.

Specjalizuje się w następujących tematach:

Zarządzanie terminologią

Jednolitość i dokładność tłumaczeń odgrywa dużą rolę, zwłaszcza w dziedzinie techniki. Przykładowo, często z jednego typu samolotu powstają liczne odmiany dostosowane do wymogów klientów.

KERN Polska, w porozumieniu ze swoimi klientami, sporządza, konserwuje, porządkuje oraz uzupełnia bazy danych glosariusze i listy terminologiczne, przykładowo na podstawie terminologii NASA i ECSS, aby dalszy rozwój techniczny jakiegoś samolotu, również w dokumentacji, oparł się na sprawdzonym fundamencie. To samo dotyczy długotrwałych, międzynarodowych kooperacji: KERN Polska towarzyszy często wieloletniej koncepcji i realizacji złożonych projektów lotniczych, gwarantując maksymalną ciągłość terminologiczną.