Translation-Memory-Systeme

Czym jest system pamięci tłumaczeniowej?

System pamięci tłumaczeniowej to program, który podczas tłumaczenia zapisuje parami segmenty tekstu w języku wyjściowym i przynależne im odpowiedniki w języku docelowym oraz pozwala na ponowne wykorzystanie przetłumaczonych już segmentów, jeśli powtarzają się w tekście. Tłumaczenie tekstu i zapis segmentów w bazie danych pamięci tłumaczeniowej w językach wyjściowym i docelowym tworzą podstawę do tłumaczenia kolejnych, podobnych tekstów.

Pamięć tłumaczeniowa zrównuje się tym samym z systemem propozycji językowych i tworzy niejako „rozszerzenie pamięci ludzkiej“. Pamięci tłumaczeniowej nie należy mylić z tłumaczeniem maszynowym, w którym tłumaczenie generowane jest automatycznie przez program komputerowy. Stosowanie systemów pamięci tłumaczeniowej jest szczególnie przydatne podczas tłumaczenia tekstów regularnie aktualizowanych, o często powtarzających się sformułowaniach lub wykazujących duże podobieństwo względem innych tekstów.

Przykładowe projekty tłumaczeniowe:

  • podręczniki techniczne i katalogi produktów, 
  • instrukcje obsługi, 
  • strony internetowe, oprogramowanie i pliki pomocy, 
  • dokumentacje do różnych odmian produktów jednego producenta lub do podobnych produktów różnych producentów, 
  • dokumenty zredagowane w języku kontrolowanym. 

Podstawowym wymogiem stosowania systemów pamięci tłumaczeniowej są edytowalne pliki w formie elektronicznej. Zespół KERN Polska weryfikuje wówczas zasadność opracowania tekstów systemem pamięci tłumaczeniowej i przygotowuje odpowiednie do tego celu dokumenty.

Zespół językowy KERN chętnie dokona za uzgodnieniem dalszej oceny już istniejących tłumaczeń, sporządzonych bez wykorzystania systemów pamięci tłumaczeniowej. Celem jest przy tym stworzenie bazy danych pamięci tłumaczeniowej dla przyszłych projektów oraz uzyskanie możliwie najwyższej spójności względem dokumentów, które nie zostały jeszcze przetłumaczone.