Softwarelokalisatie

KERN gebruikt de nieuwste tools en methodes om software, websites, menu's, dialoogvensters, gebruikersinterfaces, online hulp, gedrukte documentatie en andere bijbehorende bestanden (bijvoorbeeld README-bestanden) te lokaliseren. De ervaring leert ons dat softwarelokalisatie de beste resultaten boekt, als we eerst de gebruikersinterfaces lokaliseren en taalgevoelige aanpassingen in de lay-out uitvoeren.

Tekstlengtes verschillen aanzienlijk per taal. Daarom past KERN knoppen en velden op het scherm aan (resizing) als onderdeel van het lokalisatieproces. De gelokaliseerde gebruikersinterface dient als referentie voor de vertaling van de online-hulp en documentatie. In het ideale geval lokaliseert het team dat de interfaces heeft gelokaliseerd ook de overige documentatie.

Kwaliteitstesten

Kwaliteitswaarborging is van essentieel belang om vertaalfouten te voorkomen. De gebruiksvriendelijkheid van de software staat op het spel. Een goede vertaling betekent teamwerk: de juiste lokalisatiestrategie en brontekst zijn bepalend voor de kwaliteit van geïnternationaliseerde software.

 

Internationaliseringsproces testen

Voor de lokalisatie begint is het een goed idee om het internationaliseringsproces te testen bij wijze van pseudolokalisatie. Een dergelijke test wijst uit in hoeverre software geschikt is voor lokalisatie. We gaan na of regionale standaarden, gebruikte fonts en de software en hardware worden ondersteund voor de gewenste talen en landen. Zo voorkomen we vervelende verrassingen achteraf.

Lokalisatie testen

Het is belangrijk om te kiezen voor een ervaren vertaler met de juiste vakkennis die vertaalt naar de moedertaal. Daarnaast horen bij een kwalitatief hoogstaande vertaling controles door een gespecialiseerde proeflezer, inclusief tests van de gelokaliseerde software. Taalspecifieke, visuele en functionele aspecten verdienen aandacht om zeker te zijn van gebruiksvriendelijke software.

Functionaliteit testen

Voor het testen van functionaliteit stelt KERN graag een testscript op. Een testscript omvat alle instructies voor het openen van menu's en het uitvoeren van functies. Voorbeelden van functionaliteitstesten zijn validatietesten (controleren van voorwaarden), defecttesten (fouten verwijderen en debuggen) en regressietesten (herhalen van testen na aanpassingen). Zo controleren we of het product voldoet aan alle eisen en verwachtingen. Ook kunnen we gebruikersinterfaces, compatibiliteit, performance, beveiliging en vele andere zaken testen afhankelijk van de specifieke wensen. 

Softwarelokalisatie is een complexe aangelegenheid, maar dankzij diepgaande kennis, jarenlange ervaring en professionele kwaliteitswaarborging kunt u volledig op KERN vertrouwen voor optimale uitvoering van uw localisatieprojecten.

Hebt u vragen over lokalisatie? Het team van KERN is graag bereid u persoonlijk te adviseren en te informeren.