świadectwo DIN EN ISO 9001
świadectwot DIN EN ISO 9001
świadectwo DIN EN ISO 17100
świadectwo DIN EN ISO 17100

Tłumaczenia uwierzytelnione

Urzędy i władze wymagają z reguły tłumaczeń uwierzytelnionych, aby gwarantować wiążące, wierne odtworzenie oryginalnych dokumentów. Specjalistyczni Tłumacze przysięgli firmy KERN Polska są upoważnieni sądowo do potwierdzania kompletności i prawidłowości tłumaczeń i ich uwierzytelniania.

Sieć placówek handlowych na całym świecie z ponad 40 biurami tłumaczeń firmy KERN Polska gwarantuje w tym kontekście, że dokumenty przeznaczone dla władz i instytucji publicznych poza Niemcami będą poświadczane w sposób prawnie skuteczny i - w miarę potrzeby - powtórnie uwierzytelnione tak, by odpowiadały wymogom prawa krajów docelowych. KERN Polska wystawi Wam na to chętnie tak zwany Translator's Certificate [Certyfikat Tłumacza].

Wasze dokumenty mogą do nas dotrzeć w różny sposób. Albo poprzez formularz online (po wyborze żądanej usługi), pocztą na adres jednej z pond 40 filii lub po prostu pocztą e-mail na adres info@e-kern.com

Kilka przykładów dokumentów, które często są tłumaczone z uwierzytelnieniem:

 • atesty medyczne
 • książki pracy
 • apostile
 • dokumenty tożsamości
 • poświadczenia
 • dyplomy
 • prawa jazdy
 • poświadczenia niekaralności
 • akty urodzenia
 • akty zawarcia związku małżeńskiego
 • opinie medyczne
 • statuty
 • dokumenty
 • dokumenty adopcji
 • umowy
 • świadectwa
 • itd.

Tu znajdziesz dalsze informacje do tłumaczeń dokumentów prawnych.

Twój kontakt z KERN Polska:

Ul. Piękna 19
00-549 Warszawa

Telefon: +48 (0)22 477-27-15
Faks: +48 (0)22 477-27-19
E-Mail: kern.warszawa@e-kern.com

Social Bookmarks Callback - oddzwonimy do Ciebie KERN @ Google Plus Xing Kontaktuj się z nami przez Skype Śledź nas na Twitter! Odwiedź nas na Facebook!