Zarządzanie dostawcami

Masz specjalistyczne teksty i chcesz zlecić ich tłumaczenie tłumaczowi kompetentnemu w danej dziedzinie? W KERN polska trafisz pod właściwy adres! Zespół firmy KERN zarządzania dostawcami wyszukuje właściwych tłumaczy specjalistycznych i dobiera ich w uzgodnieniu z opiekunami klientów według Twoich wymogów odnośnie projektu. Oprócz pracowników zatrudnionych na stałe, do zespołu tłumaczeniowego należą starannie dobrani tłumacze specjalistyczni, związani umowami, a także tłumacze pisemni i konferencyjni, lektorzy i terminolodzy. W ten sposób masz do dyspozycji znaczący zasób językowy i wiedzy, którym można pokryć najróżniejsze kombinacje językowe i dziedziny.

Przez ustalenie puli tłumaczy dostosowanych do Twojej branży i specjalności oraz konsekwentne zatrudnianie tych tłumaczy i lektorów można zapewnić większą jednolitość między poszczególnymi tekstami pod względem stylistycznym i terminologicznym. Tłumacze KERN mają oprócz tego dostęp do właściwych baz danych terminologii, słowników specjalistycznych i glosariuszy. W ten sposób zapewnia się poprawne wypełnienie misji dokumentu wyjściowego u odbiorców docelowych. Z zestawionej puli opiekun klienta wybiera odpowiedniego tłumacza i lektora z uwzględnieniem kombinacji językowej i dziedziny.

Przydatność językowa i fachowa

Wszyscy tłumacze specjalistyczni KERN mają wykształcenie akademickie i posiadają dodatkowe kwalifikacje w dziedzinie lingwistycznej. Z reguły władają wieloma językami obcymi, tak więc mają większy zasób kombinacji słownictwa.

Oprócz ugruntowanego wykształcenia językowego, tłumacze specjalistyczni KERN specjalizują się w określonych dziedzinach. W tych dziedzinach specjalistycznych, np. w zakresie chemii, medycyny, informatyki, automatyzacji, finansów, budowy maszyn i prawa, tłumacze KERN nabyli głęboką wiedzę poprzez odpowiednie szkolenie praktyczne i akademickie, przez długoletnią aktywność zawodową lub uczęszczanie na specjalistyczne imprezy.

Doświadczenie i dokształcanie

Tłumaczenie dokładne w szczegółach stawia przed tłumaczami najwyższe wymagania językowe. Wskutek szybkiego rozwoju gospodarki, nauki i techniki powstają niemal codziennie nowe pojęcia i rozszerzenia różnych terminów fachowych. Tłumacze KERN posiadają nie tylko odpowiednią kompetencję fachową, ale są też gotowi do intensywnych poszukiwań. Korzystają także ze stałej wymiany doświadczeń między sobą.

W sprawie prawidłowego stosowania systemów pamięci tłumaczeniowych i opracowywania złożonych formatów plików, tłumacze mają do pomocy zespół doświadczonych inżynierów tłumaczeń.

Tłumacze pisemni KERN

Tłumacze specjalistyczni KERN tłumaczą w danej dziedzinie wiedzy z języka roboczego wyłącznie na język ojczysty. Tłumacz jest w stanie oddać w tłumaczeniu, z niezbędnym wyczuciem językowym, wszystkie aspekty tekstu oryginału w opanowanej przez siebie dziedzinie tylko w swoim języku ojczystym. Lektorat i korekty tłumaczeń dokonują również osoby, dla których język docelowy jest językiem ojczystym.

Dobór tłumaczy

Nowi, potencjalni tłumacze muszą w KERN Polska spełnić surowe kryteria naboru, aby zostali przyjęci do zespołu.

Po podaniu wszystkich informacji o kwalifikacjach, doświadczeniu i referencjach, potencjalny tłumacz jest zobowiązany do podania danych kontaktowych klientów referencyjnych, których zespół zarządzania dostawcami poprosi o krótką ocenę tłumacza i jego pracy przy pomocy krótkiego formularza. Po spełnieniu tych kryteriów, tłumacz będzie poproszony o sporządzenie tłumaczenia próbnego, zgodnie ze specjalizacją. Po ocenie tego tłumaczenia próbnego zapada decyzja, czy tłumacz zostaje przyjęty do zespołu. Dopiero wtedy będzie uwzględniony w przyszłych zleceniach.

Tłumacze są ustawicznie oceniani przy opracowywaniu projektów. Komentarze dotyczące jakości fachowej, niezawodności, dostępności, elastyczności i biegłości technicznej są przez kierowników projektów KERN wprowadzane do bazy danych i odpowiednio sprawdzane przez dział zarządzania dostawcami. Komentarze takie zapewniają stale aktualny wizerunek umiejętności tłumaczy. Dzięki temu KERN AG może zawsze udostępnić tłumaczy najlepszych, najbardziej odpowiednich dla projektu.

Oprócz zdolności językowych i translatorskich oraz kwalifikacji fachowych lub wiedzy w określonych dziedzinach liczą się m.in.:

  • Doświadczenie i dokształcanie
  • Ogólne wyposażenie techniczne i umiejętności
  • Gotowość poszukiwań, dostęp do informacji fachowych
  • Dyskusja i stawianie pytań w razie niejasności
  • Dyspozycyjność
  • Dotrzymywanie terminów, odporność, elastyczność i szybkość pracy
  • Miejsce zamieszkania lub pracy
  • Współpraca partnerska