• Vendor management

  Vendor management

  Zorgvuldig geselecteerde zelfstandige vertalers, specialisten, correctoren en tekstschrijvers.

Vendor management

Hebt u teksten die vertaald moeten worden door een vertaler met kennis van zaken? Dan bent u bij KERN aan het juiste adres! KERN gaat voor u op zoek naar de vertaler die het best past bij uw project. De projectteams van KERN bestaan uit combinaties van in-house-vertalers en zorgvuldig geselecteerde zelfstandige vertalers, specialisten, correctoren en tekstschrijvers. Een arsenaal aan kennis, oplossingen en taalexperts staat tot uw beschikking. De meest uiteenlopende talencombinaties en vakgebieden behoren tot ons aanbod.

We selecteren altijd een beschikbare vertaler en/of proeflezer die past bij uw branche en vakgebied. We garanderen daarbij uniformiteit in stijl en terminologie. Bovendien hebben al onze vertalers toegang tot relevante terminologie, woordenboeken en glossaria. Hiermee brengen ze de strekking van het brondocument correct over in de doeltaal. Onze projectmanagers selecteren geschikte vertalers en proeflezers aan de hand van talencombinatie, vakgebied en ervaring.

Speciale vaardigheden

De vertalers van KERN hebben door studie, opleiding en werk vaak speciale vaardigheden in huis. De meeste vertalers beheersen bovendien meerdere talen, waardoor ze breed inzetbaar zijn.

Naast een gedegen taalopleiding zijn de vertalers van KERN gespecialiseerd op zeer uiteenlopende vakgebieden. Ze zijn bijvoorbeeld expert in scheikunde, medicijnen, IT, automatisering, financiën, werktuigbouwkunde of recht. De vertalers van KERN bezitten belangrijke specialistische kennis dankzij opleiding, studie en/of door vele jaren werkervaring in specifieke sectoren.

Ervaring en training

Specialistische vertalingen vragen veel van de taalvaardigheid van vertalers. Veranderingen op het gebied van technologie, wetenschap en economie brengen continu nieuwe terminologie met zich mee. De vertalers van KERN beschikken over ruime professionele ervaring, maar doen ook onderzoek naar nieuwe en onbekende termen. Het uitwisselen en delen van kennis speelt daarbij een belangrijke rol.

Onze Translation Engineers helpen vertalers graag bij het correct gebruik van vertaalgeheugens en het verwerken van complexe bestandsformaten.

De vertaalexperts van KERN

De experts van KERN vertalen uitsluitend in de moedertaal en altijd op het eigen vakgebied. Alleen native-speakers met kennis van het relevante vakgebied zijn in staat om alle aspecten en nuances van de brontekst volledige over te brengen in de doeltaal. Het moedertaalprincipe geldt voor al onze proeflezers en redacteuren.

Het selecteren van een vertaler

Nieuwe vertalers moeten aan strikte eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een opdracht.

Aspirant-vertalers vragen we om hun kwalificaties, diploma’s, ervaring en specialistische kennis. Bovendien dienen we te beschikken over referenties van andere opdrachtgevers. Onze vendor managers verzoeken opdrachtgevers of zij het werk van nieuwe vertalers willen beoordelen aan de hand van een korte vragenlijst. Als een vertaler aan alle criteria voldoet, vragen we om een proefvertaling op het eigen vakgebied. Na beoordeling van de proefvertaling besluit KERN of een vertaler wel of niet in ons bestand komt. Een vertaler komt pas in aanmerking voor een opdracht als deze officieel staat geregistreerd als vendor.

We evalueren het werk van vertalers grondig. Onze projectmanagers houden informatie bij over de professionele kwaliteiten, betrouwbaarheid, flexibiliteit en technische vaardigheden van tolken en vertalers. Het vendor managementteam evalueert deze informatie en neemt beslissingen over de inzetbaarheid. De evaluaties zorgen voor een actueel overzicht van de vaardigheden van tolken en vertalers. Op deze manier bent u zeker dat KERN altijd een tolk of vertaler inschakelt die past bij uw project.

De taalvaardigheid, deskundigheid op het gebied van vertaaltools en specialistische vakkennis van onze vertalers kenmerkt zich door:

 • ervaring en training
 • kennis van vertaaltools en specialistische software
 • bereidheid tot het doen van onderzoek en toegang tot specialistische informatie
 • bereidheid tot het aankaarten en bespreken van onduidelijkheden
 • beschikbaarheid
 • stiptheid, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en werksnelheid
 • geografische nabijheid
 • collegiale samenwerking