Transkrypcje

KERN Polska oferuje profesjonalną usługę transkrypcji dla pisemnego ujęcia niemieckich lub obcojęzycznych materiałów audio lub video. Transkrypcja jest pisemnym przedstawieniem tekstów mówionych i dialogów z zapisów audio lub video, będących na kasetach audio, CD audio, DVD i w plikach MP3, ewentualnie innych formatów, np. Wave. Spektrum tekstów do utrwalenia pisemnego sięga przy tym od wideokonferencji, wywiadów telefonicznych jako systemów gromadzenia danych i badań społecznych, wywiadów dla produkcji filmowych i telewizyjnych, aż po serie wykładów.

Według doświadczenia, godzina materiału daje około 30 do 40 stron znormalizowanych maszynopisu. Zależnie od jakości zapisu, szybkości mowy i stopnia dokładności transkrypcji, dostosowanego do celu stosowania, nakład czasu na ujęcie materiału audio można zmierzyć współczynnikiem pięć do dziewięć. Ten stosunkowo duży nakład można wyjaśnić dialektem mówcy i odgłosami pobocznymi, co powoduje konieczność powtórnego odtwarzania zdań. Płynny i bezbłędny zapis materiału audio, w którym ujmowane są również drobne szczegóły wypowiedzi oraz równoczesność mówców, wymaga najwyższej koncentracji.

W zależności od celu transkrypcji należy uwzględnić następujące jej reguły. O ile nie ma innych życzeń, transkrypcja odbywa się słowo w słowo i dokładnie, tzn. nie w mowie, ani nie jako streszczenie. Zabarwienie dialektyczne i przerywniki typu eeh, mhm itd. nie są z reguły zapisywane. Język i interpunkcja będą zbliżone do języka pisanego. Dłuższe przerwy oznacza się wielokropkami, a szczególnie akcentowane fragmenty tekstu - przez podkreślenie, wtrącenia innych osób, śmiech lub westchnienia odnotowuje się w nawiasach. Zmiany mówcy są zaznaczane spacją i ewentualnie anonimowymi nazwami (Mówca 1, Mówca 2). Również cechy zewnętrzne sytuacji wywiadu, jak wejście do pomieszczenia lub jego opuszczenie bądź dzwonek telefonu, mogą być interesujące i na życzenie można je zaznaczyć.

Po pisemnym ujęciu tekstu odbywa się sprawdzanie pisowni i - na życzenie - formatowanie według instrukcji klienta. Dodatkowo do ujęcia tekstu w formie pisemnej może być dołączone opcjonalnie także tłumaczenie.  

Aby KERN Polska mógł udzielić optymalnego wsparcia przy ujęciu materiału audio lub video, kierownik projektu firmy KERN będzie potrzebować następujących informacji:
  • W jakiej formie jest materiał audio (pliki MP3, kasety itd.)?
  • O ile minut/godzin materiału audio chodzi?
  • Jakiego rodzaju jest materiał audio?
    (Wywiady, nagrania wykładów, filmowe itd.)
  • Co jest celem transkrypcji?
  • Czy masz specjalne życzenia do formatowania lub reguł transkrypcji?
  • W jakim formacie pliku potrzebny jest tekst?
  • Czy po napisach będzie potrzebne tłumaczenie?