Transcripties

KERN biedt professionele transcriptie van audio- of videomateriaal in iedere gewenste taal. Transcriberen is het uitschrijven van gesproken tekst in audio- of video-opnames (audiocassettes, cd's, dvd's, MP3-bestanden of andere formats, zoals Wave). Transcriptie is mogelijk bij allerlei soorten tekst. Denk bijvoorbeeld aan conferenties, telefonisch marktonderzoek, interviews, enquêtes, lezingen, verhoren en colleges.

De ervaring leert ons dat een uur audiomateriaal ongeveer 30 tot 40 pagina's geschreven tekst oplevert. Afhankelijk van de kwaliteit van de opname, de spreeksnelheid en de gewenste specificaties van de transcriptie berekenen we met een factor tussen vijf en negen de tijd die nodig is voor een transcriptie Door dialecten en achtergrondgeluiden kan het nodig zijn opnames herhaaldelijk af te spelen. Transcriberen is hierdoor een arbeidsintensief proces. Een transcriptie zonder hiaten of fouten dat elk detail van de opname weergeeft, inclusief meerdere sprekers die tegelijk aan het woord zijn, vergt enorme concentratie.

Afhankelijk van het doel van de transcriptie houden we rekening met de gangbare richtlijnen. In principe schrijven we de transcriptie woord voor woord uit, dus niet fonetisch of samengevat. Dialect en geluiden zoals ‘eh’, ‘um’ etc. noteren we niet. Taalgebruik en interpunctie nemen we zo goed mogelijk over in de transcriptie. Lange stiltes markeren we met ellipsen en tekstdelen met veel nadruk onderstrepen we. Onderbrekingen van anderen, gelach of zuchten zetten we tussen haakjes. Wisselingen van sprekers geven we aan met witregels. Zo nodig gebruiken we een aanduiding zoals ‘spreker 1’, ‘spreker 2’. Andere gebeurtenissen tijdens een gesprek, zoals het binnengaan van een kamer of een telefoon die overgaat, kunnen desgewenst worden genoteerd.

Als de transcriptie klaar is, moet een spellingscontrole gebeuren en moet de tekst eventueel aan het gewenste format worden aangepast. Indien nodig vertalen we de transcriptie voor u.  

Om u zo goed mogelijk te helpen bij de transcriptie heeft KERN de volgende informatie nodig:
  • Welk format heeft het audiomateriaal?
  • Hoe lang duurt de opname?
  • Wat voor soort opname is het?
    (interview, presentatie, filmfragment, etc.)
  • Wat is het doel van de transcriptie?
  • Hebt u specifieke eisen of regels voor de transcriptie?
  • In welk format wilt u de transcriptie ontvangen?
  • Hebt u een vertaling van de transcriptie nodig?