Oznakowanie CE i doradztwo

Oznakowanie CE oznacza dla eksploatatorów, użytkowników oraz użytkownika końcowego przede wszystkim jedno: maksymalne bezpieczeństwo. Warunkiem umieszczenia symbolu jest dotrzymanie wszystkich istotnych wymogów bezpieczeństwa UE.

Które to są dla danego produktu, zależy od najróżniejszych czynników, jakich osoby niebędące specjalistami często nie są w stanie efektywnie czasowo ustalić ramach postępowania dotyczącego deklaracji zgodności.

Przy tak kompleksowym procesie, dotyczącym najczęściej wielu oddziałów przedsiębiorstwa, niezorientowanego pod kątem procesu organizacji, staje się to gigantycznym zadaniem, w którym określone sekcje kompleksowo wesprze doświadczony usługodawca, KERN AG, przejmując całkowitą certyfikację CE.

Nasze usługi dotyczące oznakowania CE są obecnie dostępne tylko w Niemczech i Austrii. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

Wesprzemy Cię przy:

  • Doradztwie CE
  • Zgodnym z CE sporządzeniem oceny ryzyk
  • Sporządzeniu deklaracji zgodności WE
  • Badaniu wytycznych & norm
  • I wielu więcej

Stwórz sobie wolne moce przerobowe – chętnie zajmiemy się wszystkimi wymogami w zakresie oznakowania CE i udzielimy profesjonalnej porady pod numerem(069) 75 60 73 – 555.

Download Infoblatt Technische Dokumentation – CE‑Kennzeichnung

Infoblatt Technische Dokumentation – CE‑Kennzeichnung

  • Benötigt mein Produkt eine CE-Kennzeichnung?
  • Bin ich verantwortlich für die CE-Kennzeichnung?
  • Welche EU-Richtlinien greifen bei meinem Produkt?

PDF-Download