• Biuro tłumaczeń w Hongkongu

    Biuro tłumaczeń w Hongkongu

    Gold & Silver Commercial Building
    No. 12–18 Mercer Street, Room 904
    Sheung Wan, Hong Kong, China

Witamy w biurze tłumaczeń KERN AG w Hongkongu!

KERN AG Hong Kong

Gold & Silver Commercial Building
No. 12–18 Mercer Street, Room 904
Sheung Wan, Hong Kong, China

tel.: +852 28 50 44 55
faks: +852 28 50 44 66

kern.hk@e-kern.com